Evenimente

Conferinta Februarie 2016... Mai mult

Conferinta Ianuarie 2016... Mai mult

Praznicul Bobotezei 2016... Mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

  • POZA LITURGHIE5

Ativitați social-filantropice

 

Activitatea de asistenţă social-filantropică pe anul 2015

 

     În prima anul 2015, prin Biroul de Asisteţă Socială s-au derulat următoarele programe de asistenţă socială după cum urmează

     1.Programul de sprijinire financiară a persoanelor aflate în situaţii de criză

     2.Programul ,,Hristos în mijlocul nostru’’

     3.Programul ,,Bolnav am fost şi m-aţi cercetat’’

     4.Programul ,,Păstorul cel Bun’’ 

     În cadrul conferinţelor administrative lunare organizate la nivel de protopopiat s-au identificat şi soluţionat problemele existente în desfăşurarea activităţilor sociale la nivel de parohie. 

     S-a întocmit registrul electronic al cazurilor sociale. 

     S-a păstrat legătura cu Asociaţiile care desfăşoară activităţi sociale. 

     În 24 ianuarie cu ocazia sărbătoriri Unirii Principatelor Române, AORS Sibiu prin biroul social a organizat un eveniment dedicat acestei zile importante. Cu acest prilej am delegat persoane care au participat la eveniment, desfăşurat la Bibloteca Astra Sibiu. 

     În luna februarie am participat la o întâlnire organizată de Asociaţia RoRec, Serviciul de Ajutor Maltez, pentru prezentarea proiectului ,, Creşterea oportunităţilor de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile ale populaţiei din trei regiuni de dezvoltare ale României’’. Obiectivul proiectului a fost srijinirea angajării persoanelor aparţinând unor grupuri vulnerabile. Astfel s-a luat legătura cu preoţii din parohii pentru a identifica beneficiari care să corespundă criterilor de eligibilitate. 

     În luna martie am vut o întâlnire cu reprezentantul Fundaţiei SVASTA care desfăşoară programe de sprijin a unor tineri lipsiţi de posibilităţi materiale, dar care vor să înveţe. Proiectul este intitulat ,,Singur spre şcoală’’ destinat sprijinirii copiilor şi tinerilor a căror părinţi sunt în închisoare, dar care doresc să înveţe. S-a transmis e-mailuri către parohii s-a prezentat şi în şedinţele administrative preoţiilor. 

     S-a identificat un caz în parohia Bungard şi reprezentantul fundaţiei s-a deplasat la faţa locului pentru a vedea dacă corespunde condiţiile de eligibilitate. S-a luat legătura cu asistentul social din Tribunalul Sibiu pentru a ajuta această Fundaţie. 

     În luna martie, de Ziua Femeii am fost prezenţi în Parohia Turnişor I unde 60 de doamne văduve au fost sărbătorite. S-a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială, iar după slujba religioasă, doamnele au participat la un moment artistic oferit de Clubul de Aur de la filiala sibiană a Crucii Roşii, dar şi de artişti populari. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a aduce o bucurie doamnelor văduve din parohie pentru a uita de necazuri, bătrâneţe, singurătate sau boală. 

     AJPIS Sibiu a organizat o întâlnire de lucru pentru furnizorii privaţi de servicii sociale în luna martie. Cu acest prilej a fost delegat asistentul social de a participa la această întâlnire având ca scop implementarea noilor prevederi legale în vigoare, referitoare la obligaţiile ce le revin furnizorilor privaţi pentru asigurarea calităţii serviciior sociale comunitare destinate persoanelor adulte. Până la sfârşitul anului avem ca obiectiv depunerea către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale dosarul de licenţiere a serviciului social.        Menţionăm că am primit certificatul de acreditare, a serviciului social, dar noua lege, HG nr. 118/2014 prevede şi licenţierea serviciului conform standardelor minime de calitate pentru servicile sociale acordate în comunitate (Ord. nr. 67/2015). În acest scop se lucreză la dosarul de licenţiere. 

     Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN), Cluj-Napoca, a derulat un proiect privind comunitatea de romi din România. Una din componentele proiectului a vizat construirea unei baze de date online cu organizaţiile, parohiile, care au derulat proiecte cu beneficiari romi. Astfel ne-a adresat rugămintea de ai ajuta în acest sens.

 

     Cu priljeul Anului omagial, al misiunii parohiei şi mănăstirii azi’’ şi a ,,Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii’’ iniţiat de Patriarhia Română s-a desfăşurat în luna martie la sediul Protopopiatului Ortodox Român Sibiu, etapa pe Protopopiat a Concursul naţional de proiecte duhovniceşti ,,Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu’’. Concursul s-a adresat copiilor, preoţilor şi profesorilor de religie implicaţi în Programul catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor’’ şi a urmărit educarea copiilor în sensul ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă. 

     Scopul concursului a fost de a cultiva dragostea faţă de semeni şi de a-i educa pe copii în sensul ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă: bătrâni bolnavi, singuri, copii abandonaţi sau în situaţii speciale, familii sărace. Mini-proiectele au avut un caracter filantropic misioanr. 

La competiţia din Protopopiatul Sibiu au participat copiii din cadrul parohiilor implicaţi în programul catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor’’ cu vârste cuprinse între 7 şi 17 ani. 

     Am întocmit comisia de jurizare conform regulamentului de desfăşurare. 

Biblioteca Judeţeană “ASTRA” din Sibiu a găzduit în 23 martie, conferinţa “Preţuieşte Viaţa”, menită să atragă atenţia asupra numărului foarte mare de avorturi făcute anual în ţara noastră. Conferinţa a fost organizată de Filantropia Ortodoxă Sibiu, în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, Universitatea “Lucian Blaga” şi Arhiepiscopia Sibiului. Au fost prezentate statistici şi situaţii neplăcute create de acest mare păcat al avortului, toate dorind să arate participanţilor că orice intrerupere de sarcină crează traume sufleteşti uriaşe. Sala de conferinţe a bibliotecii sibiene a fost plină de student şi elevi, preoţi, cadre didactice şi oaspeţi.

    In perioada 19-20-21 iunie Centrul de formare continuă şi evaluarea competenţelor în asistenţă socială-CFCECAS a organizat la Sibiu o conferinţă naţională în asistenţa socială cu tema Managementul Conflictului în asistenţă socială. Pentru mai buna dezvoltare a abilităţilor personale şi profesionale şi conform legislaţiei în vigoare, am delegat asistentul social să participe la această conferinţă. Conferinţa a fost împărţită pe trei zile în prima zi a fost un curs de formare pe managementul conflictului cu persoane care prezintă pattern-uri de comportamente dificile, iar a doua şi a treia zi au fost ateliere de lucru pe diferite teme. 

     La sediul Structuri Teritoriale a CNASR Sibiu a avut loc o întâlnire de lucru în data de 30 iunie cu toţi asistenţi sociali înscrişi în colegiu. La această întălnire a fost prezent şi domnul Buzducea Doru preşedintele Colegiului Asistenţilor Sociali din România. Această întălnire a avut ca scop susţinerea campaniei de promovare a profesiei declanşate la nivel naţional motiv pentru care am delegat asistentul social. 

În luna iulie s-au organizat diferite tabere de tineret pe parcursul verii, fiind organizate de Arhiepiscopia Sibiului la care au participat şi tineri de pe raza parohiilor din Protopopiatul Sibiu. Aceşti tineri au participat la diferite jocuri de educaţie nonformală, de comunicare şi de lucru în echipă. 

     În luna august s-a reînoit protocolul de colaborare cu ,,Fundaţia Papageno’’având ca scop îmbunătăţirea activităţii de satisfacere a nevoilor sociale care se regăsesc în proiectele derulate de către fiecare partener, şi pe parcursul anului 2015, cazurile sociale din parohii au primit pe bază de tabel ajutoare materiale de la fundaţia mai sus amintită. 

Tot în luna august în cadrul programului de vară am fost prezenţi în Parohia Turnişor I care a organizat în cadrul centrului de zi o serie de activităţi pentru cei mici. Copiii au avut posibilitatea să îşi continue iniţierea în tainele picturii de icoane la o nouă tabără în zona turistică ,,Valea Avrigului’’.Copiii din acest centru au fost ajutaţi de profesori voluntari să îşi facă temele pe tot parcursul anului, au primit masa zilnică şi au participat la diferite activităţi ale parohiei. 

La începutul anului şcolar în toate centrele de zi cu activităţi sociale s-a desfăşurat un tedeum de deschidere a anului şcolar. Centrul de sprijin şi asistenţă pentru copil şi familie din Parohia Valea Aurie I Sibiu, şi-a întâmpinat în septembrie cei 30 de copiii proveniţi din familii cu risc, la început de an şcolar. La festivitatea de deschidere care a debutat cu un Te-Deum au participat alături de cadrele didactice, părinţi, copii, personalul centrului şi reprezentanţi ai Protopopiatului Sibiu.

 

În luna septembrie Asociaţia Filantropică ,, Sfântul Nicolae’’ Sibiu a organizat o conferinţă de lucru cu tema :,,20 de ani de activitate social-filantropică şi misionar comunitară’’.  

     La această conferinţă au participat reprezentanţii principalelor instituţii implicate în activităţi de asistenţă socială din Sibiu, conferinţa marcând împlinirea a 20 de ani de la deschiderea activităţilor social-filantropice în Centrul de zi pentru copii de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul sibian Valea Aurie. 

     Conferinţa a avut loc în noul sediu al centrului social-filantropic al Asociaţiei „Sfântul Nicolae” din Parohia Valea Aurie I, aflat în curs de finalizare şi pregătit să găzduiască în curând mai mulţi bătrâni fără sprijin din partea familiilor. Dacă la început activităţile Centrului de zi pentru copii se desfăşurau la demisolul bisericii parohiale, de câţiva ani micuţii beneficiază de un spaţiu nou, modern, la etajul căruia sunt finalizate nouă garsoniere unde vor fi găzduiţi bătrâni din cartierul Valea Aurie. Invitaţii care au participat la eveniment au avut posibilitatea să admire noile spaţii pregătite pentru acest nou proiect al asociaţiei parohiale, iar lucrările conferinţei au avut loc în camera de zi a centrului pentru vârstnici. Au fost prezenţi decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, consilierul social din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Nicolae Rusu, protopopul de Sibiu, Ioan Coşa, subprefectul Anca Livia Şandru, secretarul Consiliului Judeţean, Iordan Nicola, preşedintele Comisiei sociale din cadrul Consiliului Municipal Sibiu, Maria Gârleanu, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu, Mihaela Sabău, directorul executiv adjunct al aceleiaşi instituţii, Codruţa Codău, preoţi, cadre didactice, asistenţi sociali şi alţi oaspeţi. 

     În debutul conferinţei, preşedintele Asociaţiei „Sfântul Nicolae” din Valea Aurie, părintele Simion Săsăujan, le-a urat bun-venit oaspeţilor la evenimentul aniversar şi a prezentat un istoric al activităţilor instituţiei parohiale. Principiul care stă la baza asistenţei sociale la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu este parteneriatul. Fără parteneriat între Primăria Sibiu, organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii cu activităţi de asistenţă socială nu ar fi posibil să oferim sprijinul de care beneficiarii din Sibiu au nevoie.

 

     În a doua parte a întâlnirii au fost susţinute cinci referate ştiinţifice cu teme de asistenţă socială şi de implicare a Bisericii în lucrări de filantropie. Conferinţa s-a încheiat cu un program artistic susţinut de un grup de copii aflaţi în grija centrului parohial. 

La începutul lunii octombrie a fost sărbătorită ca în fiecare an Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice prin oficierea unei slujbe de mulţumire, dar şi de pomenire a preoţilor care au trecut la domnul. 

     Preoţii pensionari însoţiţi de doamnele preotese din Protopopiatul Sibiu au participat la această slujbă, la Biserica ,,Sfântul Mucenic Pantelimon’’, ,,Sfântul Ierarh Andrei Şaguna’’ oficiată de protopopul de Sibiu Pr. Ioan Coşa înconjuraţi de un sobor de preoţi. Manifestarea a continuat cu o agapă frăţească oferită la restaurantul Grand Hotel Sibiu, unde preoţii au avut posibilitatea să-şi împărtăşească din bogatele experienţe duhovniceşti şi pastoral-misionare. 

    Cu ocazia Zilei Sănătăţii Mintale bolnavii internaţi în Spitalul de Psihiatrie din Sibiu au fost binecuvântaţi în luna octombrie, de reprezentanţii Protopopiatul Sibiu şi ai Arhiepiscopiei Sibiului. Preoţii au oficiat un Te Deum în capela instituţiei şi au citit rugăciuni de vindecare şi de ajutorare în neputinţe pentru bolnavii psihici. 

     Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, a organizat o sesiune de informare adresată tuturor celor care desfăşoară activităţi sociale la care am participat şi noi în luna octombrie. Tematica sesiunii a constat în discutarea despre depunerea actelor necesare pentru obţinerea subvenţilor acordate conform Legii nr. 34/1998 şi colaborare cu privire la obţinerea acreditării/licenţierii serviciilor oferite. O altă temă a fost aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 691/19.08.2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi servicile publice de asitenţă socială. Ni s-a comunicat că este obligatoriu să întocmim o fişă de observaţie pentru orice copil cu care intrăm în contact şi face o sesizare şi are nevoie de protecţie socială. Deci în dosarul beneficiarului pe lângă cerere, plan de srvicii întocmit de serviciul public, anchetă socială, copii diferite acte, se mai adaugă fişa de risc şi fişa de observaţie. 

În colaborarea cu spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu, am participat la un proiect iniţiat de Ministerul Sănătăţii, curs de iniţiere adresat tuturor celor care şi-au propus să ofere un sprijin părinţilor care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile, cunoştinţele şi comportamentele de disciplinare şi educare a copilului. 

Pentru al optulea an consecutiv, la 1 noiembrie a avut loc deschiderea oficială a proiectului social ,,Dăruind vei dobândi’’ rezultat din parteneriatul încheiat între Parohia Lazaret IV Sibiu şi Fundaţia Papageno din Elveţia.  

     La cantina socială de la Biserica “Naşterea Domnului” prin grija deosebită a P.C. Pr. Protopop Ioan Coşa se oferă zilnic pe perioada iernii și pe tot parcursul anului, masa de prânz pentru 50 de persoane nevoiaşe. La inaugurarea din acest au participat, consilierul social pr. Nicolae Rusu, alături de colaboratori de la Departamentul Social şi Protopopiatul Sibiu, precum şi reprezentanţii Fundaţiei Papageno din Elveţia. Pe lângă acest proiect social, la Biserica ,,Naşterea Domnului’’ s-a desfăşurat pe tot parcursul anului şi un program de voluntariat, prin care profesorii din oraş oferă meditaţii gratuite elevilor din parohie la mai multe discipline. 

     S-a participat la conferinţa ,,Decenţă şi respect pentru vulnerabili’’, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial, domeniul major de intervenţie fiind ,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii’’. S-a prezentat şi s-a expus în cadrul conferinţei situaţia actuală a persoanelor vulnerabile, modul în care aceste persoane sunt percepute de ceilalţi membrii ai sociatăţii şi ce putem face noi, societate civilă, pentru a-i susţine. 

În lune noiembrie am participat la sfinţirea unui modern Centru de Recuperare Neuro-Motorie şi de Cconsiliere Psihologică, înfiinţat de Arhiepiscopia Sibiului unde serviciile sunt oferite gratuit pentru persoanele cu venituri modeste. Centrul ocrotit de Sfântul Nectarie a fost sfinţit de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. 

Personalul calificat pentru astfel de servicii va oferi tratament de specialitate şi consiliere persoanelor cu venituri reduse, familiilor şi copiilor care au nevoie de aceste servicii şi nu au posibilităţile materiale să plătească pachetele de tratament la alte clinici.  

     În luna decembrie, s-a participat la Concursul Naţional De Creaţie Artistico-Plastică ,,Bucuria Naşterii Domnului’’, ediţia a VII a, concurs iniţiat de Pr. Marian Vlăduţ pentru copiii din Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1. Acest proiect a venit în sprijinul copiilor cu deficienţe pentru a li se oferi posibilitatea de a se exprima, utilizănd diferite elemente ale limbajului plastic, conform propriilor priceperi şi imaginaţii. La Biblioteca „ASTRA“ din Sibiu a avut loc festivitatea de premiere a câştigătorilor, cele mai reuşite icoane, felicitări şi obiecte specifice acestei perioade au fost premiate în bani, rechizite şi materiale didactice. Obiectele realizate de copiii înscrişi la concurs au fost scoase la vânzare, iar din banii obţinuţi s-a cumpărat alimente, dulciuri şi cadouri de Crăciun pentru copii proveniţi din famili defavorizate. 

     În perioada premărgătoare Sărbătorilor Crăciunului s-a participat la serbările oferite de copiii din Centrele de Zi parohiale din Sibiu şi Cisnădie. Aceşti copii care beneficiază de serviciile sociale de pe lângă Biserica ,,Pogorârea Sfântului Duh’’-Valea Aurie, Biserica ,,Înălţarea Domnului’’-Mihai Viteazul, Biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril’’-Ştefan Cel Mare şi Biserica ,,Sfântul Nicolae Cisnădie, au pregătit împreună cu preoţii şi voluntarii momente artistice: colinde, poezii şi cântări specifice Crăciunului. 

Protopopiatul Ortodox Sibiu, Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul social, a organizat în decembrie, un concert de colinde. Evenimentul a fost iniţiat pentru a sprijini cazurile sociale provenite din familii defavorizate. 

Toate cazurile care s-au prezentat la Biroul de asistenţă socială al Protopopiatului Sibiu au fost preluate de asistentul social şi au beneficiat de servicii de identificare şi evaluare, informare în domeniu, consiliere socială, ajutor financiar, ajutor material precum şi alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate, după cum urmează: 

 Ajutor financiar – 40 beneficiari; 

 Servicii de suport – 32 beneficiari. 

 S-a stabilit şi menţinut contactul cu instituţiile de profil, cu asistenţii sociali din cadrul Serviciului Social al AORS, cu asistenţii sociali de pe raza unor parohii, precum şi cu personalul specializat din Agenţia de Prestaţii Sociale. 

     Fondurile pentru susţinerea tuturor acţiunilor menţionate provin din contribuţia parohiilor la fondul social al Protopopiatului Ortodox Sibiu, fond destinat activităţilor de asistenţă socială.*************************************************************************************

Activitatea de asistenţă social-filantropică 2014

 

Prin Biroul de Asisteţă Socială s-au derulat programele de asistenţă socială după cum urmează:

1) Programul de sprijinire financiară a persoanelor aflate în situaţii de criză, constând în oferirea unor ajutoare financiare persoanelor aflate în situaţie de criză (prevenirea evacuării din locuinţă, a debranşării de la utilităţi, procurarea de medicamente, intervenţii chirurgicale, etc.);

2) Programul „Dar de Crăciun”, constând în oferirea de pachete cu alimente, pentru familii sărace cu mulţi copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice singure, cu venituri foarte mici;

3) Programul „Hristos în mijlocul nostru”, constând în oferirea de pachete cu alimente, de Sfintele Paşti, pentru familii sărace cu mulţi copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice singure, cu venituri foarte mici;

4) Programul „Bolnav am fost şi m-aţi cercetat” desfăşurat în duminica a IV-a după Sf. Paşti, numită ,,Duminica Slabanogului de la Vitezda’’, prin organizarea unor vizite la persoanele bolnave de pe raza Protopopiatului. Se acordă sprijin moral şi, în funcţie de caz ajutoare materiale;

5) Programul „Păstorul cel Bun” acordă sprijin moral, material şi financiar preoţilor pensionari şi familiilor preoţilor aflate în dificultate, de pe raza Protopopiatului. 

     În cadrul conferinţelor administrative lunare organizate la nivel de protopopiat s-au identificat şi soluţionat problemele existente în desfăşurarea activităţilor sociale la nivel de parohie.

     S-a întocmit registrul electronic al cazurilor sociale.

     La un număr de 40 de cazuri aflate în evidenţa biroului li s-au acordat, în funcţie de caz, ajutoare financiare, materiale, informare sau consiliere socială.

     S-a păstrat legătura cu Asociaţiile care desfăşoară activităţi sociale.

     În parohiile de pe raza protopopiatului s-au stabilit diferite întâlniri între preot, asistentul social al Protopopiatului Sibiu şi comitetele parohiale pentru a se discuta diferite cazuri sociale. Aceste cazuri pe parcursul anului au fost vizitate de mai multe ori şi au fost ajutate în funcţie de nevoile existente.

     S-a întocmit un ghid de prezentare a serviciilor sociale pentru a promova modele de bună practică. În acest sens a fost propus de Departamentul de Asistenţă Socială ca model de bună practică serviciu de tip cantina socială desfăşurat la nivelul Parohiei Lazaret IV Sibiu.

     În luna ianuarie a avut loc o întâlnire de lucru la Fcultatea de Teologie Sibiu, pentru a stabili posibilităţile şi condiţile încheierii unui parteneriat între facultate şi instituţiile care desfăşoară activităţi sociale în vederea participării studenţilor la practică socială. Principalul obiectiv pentru studenţi a fost de a învăţa cum se organizează şi cum funcţionează un servicu social. Astfel s-au întocmit tabele cu repartizarea studenţilor din cadrul Facultăţii de Teologie în diferite centre de asistenţă socială.

     Urmare hotărârii Sfântului Sinod din februarie, în semn de compasiune şi solidaritate cu creştinii sirieni aflaţi în suferinţă şi pentru ajutorarea lor, în toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe din Patriarhia Română a fost organizată o colectă în primele trei duminici după sărbătoarea Sfintelor Paşti.

     Cu prilejul Zilei Mondiale de luptă împotriva traficului de persoane, în martie s-a participat la o prezentare dedicată acestei zile la Facultatea de Sociologie Sibiu.

     Tot în luna martie s-a participat la şedinţa Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din Sibiu.

     În 18 martie 2014 a avut loc Ziua Mondială a Asistenţei Sociale cu tema: ,,Criza Economică şi Socială-Soluţiile Asistenţei Sociale. La nivel naţional campania          Zilele Asistenţei Sociale este un brand care aparţine Colegiului Naţional al Asitenţilor Sociali, autoritatea română competentă pentru profesia de asistent social. Tema stabilită anului 2014 a avut ca scop identificarea soluţiilor necesare pentru a depăşi situaţiile critice. În acest sens s-a participat la următoarele activităţi:

-seminar cu tema profesie şi profesionişti în asistenţă socială

-soluţiile asistenţei sociale la criza economică şi socială actuală

-,,colorează un destin’’ – campanie de colectare/donare de resurse materiale

 pentru un grup de zece copii marginalizaţi

-campania ,,dăruind o zi vârstnicului’’ prin care am participat în data de 29

martie la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nicolae Popoviciu din localitatea

Biertan.

     Tot în luna martie am participat la evnimentul de formare profesională ,,Promovarea sănătăţii la nivel comunitar-perspective medico-sociale’’ organizat la Cluj Napoca de Centru pentru Iniţiative Sociale ,,Improve’’.

     Centrul social-educaţional “Sfântul Nicolae” de la vechea biserică din cartierul sibian Turnişor a sărbătorit în martie, un an de la inaugurare. Momentul a fost marcat printr-o slujbă de mulţumire, urmată de o recepţie la care au participat toţi voluntarii implicaţi, preoţi, asistenţi sociali şi cei 13 copii beneficiari ai serviciilor de la centrul de zi din parohia sibiană. Aceşti copii primesc masa de prânz şi participă la activităţile educaţionale, desfăşurate în cadrul centrului.

     La sediul Protopopiatului, s-a desfăşurat în aprilie, etapa pe protopopiat a Concursului dedicat Anului Omagial Euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, iniţiat de Patriarhia Română.

     Concursul naţional de proiecte duhovniceşti „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creştine“ s-a adresat copiilor, preoţilor şi profesorilor de religie implicaţi în Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ şi a urmărit educarea copiilor privind participarea la Sfânta Liturghie şi la lucrarea filantropică a Bisericii.

Scopul concursului a fost de a cultiva dragostea faţă de Biserică şi Liturghie, de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase în contextul unei lumi seculare şi secularizante şi a diluării semnificative a identităţilor de orice fel într-un proces de globalizare alert şi derutant.

     La competiţia din Protopopiatul Sibiu au participat copiii din cadrul parohiilor, implicaţi în programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, cu vârste cuprinse între 7 şi 17 ani. Comisia de jurizare s-a întrunit conform regulamentului de desfăşurare şi a fost formată din protopopul Ioan Coşa, preşedinte de comisie, pr. Laurenţiu Broscăţeanu, responsabil cu cateheza parohială, pr. George Cosmin Piţ, responsabil cu activitatea misionară, pr. Rareş Sbera, profesor de religie, Gabriela Răduleţ, secretar de comisie. În urma evaluării, au fost acordate următoarele premii: premiul I - Parohia Persoanelor cu Deficienţă de Auz (pr. Marian Vlăduţ); premiul II - Parohia Cisnădie II (pr. Constantin Iacob); premiul III - Parohia Cibin II (pr. Vasile Dariciuc); menţiune - Parohia Cisnădie IV (pr. Marius Ucă).

     La şedinţa administrativă din luna aprilie, doi reprezentanţi ai Asociaţiei „React“, filiala Sibiu, au prezentat preoţilor primele metode de ajutor în caz de accident, stop cardio-respirator sau altă necesitate. Cursurile de prim-ajutor au fost informative şi foarte necesare preoţilor, pentru că ei se întâlnesc adesea cu fel de fel de situaţii în comunităţile păstorite. Astfel preoţii au aflat cum se acordă primele măsuri de resuscitare, când se sună la 112 sau cum se face întregul suport vital de bază. Pe lângă aceste cursuri de prim-ajutor s-a adresat preoţilor rugămintea să îi sprijine şi în campaniile de donare de sânge.

     În fiecare an, în preajma Duminicii Slăbănogului, Protopopiatul Sibiu a organizat o acţiune social-filantropică, oferind daruri persoanelor suferinde din spitalele oraşului. Prin Biroul Social din cadrul Protopopiatului Sibiu, bolnavii au primit în preajma celei de-a patra Duminici după Paşti, pachete cu alimente, fructe, dulciuri şi alte daruri menite să aducă o bucurie în sufletele acestor oameni încercaţi de suferinţe fizice. Tot cu această ocazie au fost vizitaţi preoţii suferinzi, retraşi de la parohiile unde au slujit din cauza unor boli, sau a vârstei înaintate.

     Acţiunea Protopopiatului Sibiu face parte din programul ,,Bolnav am fost şi m-aţi cercetat’’, implementat de Biroul Social. Preoţii au primit un ajutor financiar pentru medicamente şi cheltuielile uzuale.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu ne-a lansat o invitaţie în luna iunie, de a participa la o întâlnire de lucru pentru a cunoaşte noul sistem de acte normative care reglementează furnizarea servicilor sociale. S-a discutat pe baza Legii 197/2012 şi a HG 118/2014.

     Pe tot parcursul lunii iunie s-a lucrat la dosarul de reacreditare pentru biroul social al protopopiatului, dosar care a trebuit întocmit şi trimis pe e-mail şi poştă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

     Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu ne-a invitat să participăm în luna iunie la conferinţa cu tema ,,Influenţa mediilor de comunicare asupra dezvoltării mentale a tinerilor şi asupra vieţii de familie’’. Conferinţa s-a desfăşurat în Aula ,,Mitropolit Ioan Meţianu’’ a Facultăţii de Teologie din Sibiu, susţinută de biofizicianul Virgiliu Gheorghe şi a avut ca scop prezentarea unor aspecte referitoare la influenţa pe care societatea, prin mijloacele ei, o are asupra tinerilor, familiei şi nu în ultimul rând asupra relaţiei părinte-copil.

     În baza prevederilor art.44 alin. 3, din Legea nr. 292/2011, furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a informa în scris autoritatea administrativ-teritorială în situaţia în care se încheie un contract de prestări de servicii. La solicitarea făcută de Serviciul Public de Asistenţă Socială în luna august s-a comunicat în format electronic persoane de contact, date, privind serviciile furnizate de asociaţiile/fundaţiile (furnizori privaţi) care desfăşoară activităţi sociale în Municipiul Sibiu şi care au încheiate contracte de prestări servicii cu beneficiari ce frecventează centrele acestora.

     Din iniţiativa Patriarhiei Române şi sub îndrumarea Arhiepiscopiei Sibiului, Protopopiatul Ortodox Român Sibiu prin Biroul de Asistenţă Socială a desfăşurat campania umanitară ,,Solidari cu familiile sinistrate din Oltenia”.

Astfel, în perioada postului Adormirii Maicii Domnului s-au organizat în toate parohiile din cadrul Protopopiatului Sibiu colecte atât în bani cât şi în alimente neperisabile. În cadrul acestei campanii umanitare pentru ajutorarea familiilor sinistrate afectate de inundaţiile din Oltenia sau strâns pe raza protopopiatului sume de bani şi 3000 kg produse neperisabile, care au fost predate în parohia Brezoi I.

     La începutul anului şcolar în toate centrele de zi cu activităţi sociale s-a desfăşurat un Te Deum la deschiderea anului şcolar. Centrul de sprijin şi asistenţă pentru copil şi familie din Parohia Valea Aurie I Sibiu, şi-a întâmpinat în septembrie cei 30 de copiii proveniţi din familii cu risc, la început de an şcolar.

La festivitatea de deschidere care a debutat cu un Te Deum au participat alături de cadrele didactice, părinţi, copii, personalul centrului şi reprezentanţi ai Protopopiatului Sibiu.

     În luna septembrie s-a participat la conferinţa regională cu tema ,,O mai mare implicare a femeilor în viaţa comunităţii’’, desfăşurată în cadrul proiectului POSDRU al Universităţii Spiru Haret Sibiu.

     S-a întocmit la solicitarea Sectorului Social al Arhiepiscopiei Sibiului un tabel cu privire la categoriile de activităţi şi numărul de voluntari care ajută la desfăşurarea unor activităţi în parohii (activitaţi educaţionale, artistice, sociale, menţinerea curăţeniei în biserică, etc.).

     La începutul lunii octombrie a fost sărbătorită ca în fiecare an ”Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” prin oficierea unei slujbe de mulţumire, dar şi de pomenire a preoţilor care au trecut la domnul. Preoţii pensionari, însoţiţi de doamnele preotese din Protopopiatul Sibiu au participat la această slujbă, la Biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena’’, slujbă oficiată de PS Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, protopopul de Sibiu Pr. Ioan Coşa înconjuraţi de un sobor de preoţi. Manifestarea a continuat cu o agapă frăţească, unde preoţii au avut posibilitatea să-şi împărtăşească din bogatele experienţe duhovniceşti şi pastoral-misionare.

     În urma protocolului de colaborare cu Asociaţia Papageno având ca scop îmbunătăţirea activităţii de satisfacere a nevoilor sociale care se regăsesc în proiectele derulate de către fiecare partener, şi pe parcursul anului 2014, cazurile sociale din parohii au primit pe bază de tabel ajutoare materiale de la asociaţia mai sus amintită.

     Cu ocazia Zilei Sănătăţii Mintale bolnavii internaţi în Spitalul de Psihiatrie din Sibiu au fost vizitași în luna octombrie, de reprezentanţii Protopopiatul Sibiu şi ai Arhiepiscopiei Sibiului. Preoţii au oficiat un Te Deum în capela instituţiei şi au citit rugăciuni de vindecare şi de ajutorare în neputinţe pentru bolnavii psihici.

     Pentru al şaptelea an consecutiv în fiecare an, la 1 noiembrie are loc deschiderea oficială a proiectului social ,,Dăruind vei dobândi’’ rezultat din parteneriatul încheiat între Parohia Lazaret IV Sibiu şi Fundaţia Papageno din Elveţia

     La cantina socială de la Biserica “Naşterea Domnului” prin grija deosebită a P.C. Pr. Protopop Ioan Coşa se oferă zilnic pe perioada iernii masa de prânz pentru 50 de persoane nevoiaşe. La inaugurarea din acest an a participat Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, consilierul social pr. Nicolae Rusu, alături de colaboratori de la Departamentul Social şi Protopopiatul Sibiu, precum şi reprezentanţii Fundaţiei Papageno din Elveţia. Pe lângă acest proiect social, la Biserica ,,Naşterea Domnului’’ s-a desfăşurat pe tot parcursul anului şi un program de voluntariat, prin care profesorii din oraş oferă meditaţii gratuite elevilor din parohie la mai multe discipline.

     În luna noiembrie a avut loc o întâlnire dedicată familiei preotului, în mod deosebit doamnelor preotese din cadrul protopopiatului, cu tema ,,Familia Sfinţilor Brâncoveni-pildă de vieţuire a familiei creştine’’. Aproape 200 de preoţi şi preotese din Protopopiatul Sibiu au fost binecuvântaţi de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Prima întâlnire de acest fel din Protopopiatul Sibiu a avut ca scop o mai bună cunoaştere şi o apropiere între slujitorii sfintelor altare dimpreună cu doamnele preotese.

     Întâlnirea din Protopopiatului Sibiu a evidenţiat rolul misionar al familiei unui preot în societatea actuală, în care valorile tradiţionale sunt provocate de globalizare, ateism şi îndepărtarea de cele sfinte. Iniţiativa organizării acestei întâlnirii a aparţinut protopopului de Sibiu, Pr. Ioan Coşa, dar şi celorlalţi ostenitori de la protoieria oraşului. Pe lângă tema propusă pentru această întâlnire, „Familia Sfinţilor Brâncoveni - pildă de vieţuire a familiei creştine“, participanţii au discutat şi alte lucruri legate de misiunea în parohie, experienţele pastorale trăite în comunităţi, dar şi în viaţa de familie. S-a pus accent pe jertfa adusă de fiecare familie de preot în parohiile încredinţate, mai ales în comunităţile cu probleme sociale. Preoţii cu experienţă în domeniul asistenţei sociale au împărtăşit din propriile experienţe, din greutăţile întâmpinate în a înfiinţa centre sociale parohiale, dar au şi amintit bucuria rezultatelor remarcabile ale acestor proiecte sociale, mai ales în rândul copiilor.

Cele câteva biserici din Protopopiatul Sibiu unde există centre de zi pentru copii sunt modele de pastoraţie socială şi pentru celelalte parohii din oraş şi împrejurimi. În debutul, IPS Mitropolit Laurenţiu i-a felicitat pe organizatori pentru această iniţiativă şi a subliniat importanţa vieţii morale şi duhovniceşti a familiei de preot pentru reuşita misiunii pastorale în parohie. „Rolul pe care îl are soţia preotului, care este numită «maica preoteasă», este unul foarte mare în pastoraţie. Pe lângă faptul că trebuie să fie responsabilă spiritual, alături de preot, preoteasa are în mod egal un angajament în faţa lui Dumnezeu. Uneori, pe umerii preotesei apasă mai multe lucruri decât pe cei ai preotului. Unde există o preoteasă vrednică, toate merg perfect în parohie, dacă preoteasa este prezentă la Sfânta Liturghie, predica preotului sporeşte, mai ales atunci când îi cheamă pe oameni la rugăciune. Avem împreună o mărturisire şi o responsabilitate în faţa lui Dumnezeu. Responsabilitatea este dublă: mai întâi în calitate de creştini, apoi ca preoţi, ca slujitori ai lui Dumnezeu. Responsabilitatea este dublă pentru că în cazul nostru, fără să vrem în mod intenţionat, pe lângă predica rostită, exemplul personal este edificator. Dacă vorbeam la cursul de Pastorală despre casa parohială care are pereţi din sticlă, înseamnă că toată atenţia credincioşilor este focalizată pe familia preotului. Este adevărat că şi ispitele sunt mai mari în casele de preoţi“, a spus IPS Mitropolit Laurenţiu. Ierarhul a salutat iniţiativa Protopopiatului Sibiu şi a propus ca periodic să se organizeze conferinţe şi întâlniri ale preoteselor, la care preoţii să participe doar ca invitaţi. Astfel de întâlniri vor impulsiona şi mai mult activitatea duhovnicească a doamnelor preotese din parohii.

     În continuare, părintele Simion Săsăujan de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ din Sibiu, decanul de vârstă al preoţilor din protopopiat, a vorbit despre modelul oferit de familia Sfinţilor Brâncoveni, atât pentru familiile de preoţi, cât şi pentru credincioşii din parohii. Părintele Săsăujan a evidenţiat câteva aspecte din viaţa duhovnicească şi morală a familiei domnitorului sfânt, din care poate învăţa orice slujitor al sfântului altar. „Căsătoria lui Constantin Brâncoveanu cu doamna sa, Maria, a fost binecuvântată de Dumnezeu cu 11 copii, patru băieţi şi şapte fete. Părinţii erau mândri de copiii lor, crescuţi în frica de Dumnezeu şi cu dragoste faţă de neam. A fost o familie exemplară, părinţii fiind bucuroşi şi mândri de copiii lor. Sfântul Constantin Brâncoveanu a avut o credinţă puternică în Dumnezeu şi, de aceea, în testamentul său îi îndemna pe fiii săi să nu se lepede de Hristos, să nu-şi piardă sufletele, mai ales în momentul în care au pierdut toate cele lumeşti“, a spus pr. Simion Săsăujan. În continuarea cuvântului, părintele Simion Săsăujan a amintit câteva dintre provocările zilelor noastre, care afectează în mod deosebit familia creştină. Preoţii au îndatorirea de a sprijini familiile creştine în eforturile lor de a răspunde la toate provocările vieţii moderne. „În familiile noastre, educaţia copiilor trebuie să fie făcută cu afecţiune prezentă. Ştim, ca preoţi, ce înseamnă să dai o educaţie bună copiilor şi să arăţi afecţiune faţă de copii. Dacă mamele nu-şi exprimă afecţiunea faţă de copii, nu-şi strâng copiii la piept dimineaţa, când pleacă la şcoală. şi le spun că sunt nemernici, că sunt slabi, că alţii sunt mai buni, nu le oferă iubire copiilor noştri. Dacă vom oferi copiilor iubirea noastră, atunci aceştia vor creşte bine. Comunicarea în familie este de multe ori deficitară. Trebuie să oferim mai mult timp familiilor noastre, indiferent cât de târziu am venit acasă. Am întâlnit familii care se despart pe motivul că nu-şi mai acordă destul timp unii altora. Este o problemă esenţială a familiei această comunicare şi timpul dedicat vieţii de familie.

     O altă cerinţă este ordinea, disciplina vieţii în familie, fără de care vom avea probleme mari de dezorganizare. Trăim în familia contemporană, care trece printr-o mare criză, şi trebuie să facem mai multe pentru oamenii noştri. Trebuie să avem o viaţă exemplară în societate“, a mai spus părintele Săsăujan.   Recunoştinţă pentru lucrarea misionară   Mulţumirile preoţilor şi preoteselor au fost transmise de protopopul Ioan Coşa. Părintele protopop a exprimat recunoştinţa slujitorilor faţă de IPS Mitropolit Laurenţiu şi le-a mulţumit preoţilor şi preoteselor pentru participarea şi organizarea unei prime întâlniri de acest fel. „Am considerat că este potrivit ca la această întâlnire să luăm modelul familiei Brâncovenilor pentru viaţa de familie a preotului în mod deosebit. Îi mulţumim Înaltpreasfinţiei Sale că ne-a făcut această bucurie de a veni în mijlocul nostru, să ne binecuvânteze şi să ne motiveze pentru a fi împreună şi pe viitor. Primul scop al întâlnirii noastre din această seară a fost acela de a concluziona toate discuţiile din acest an comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, apoi de a lua modelul vieţii lor pentru familiile noastre, mai ales a Sfântului Constantin Brâncoveanu, care a avut această dragoste şi această ascultare faţă de fiii săi, acum când proprii copii vin şi ne derutează cu tot felul de gânduri şi ne tulbură cu lucrurile petrecute în societatea de astăzi, şi din acest motiv o astfel de întâlnire poate să pună o temelie bună pentru familia preotului. Un alt motiv pentru care ne-am întâlnit este acela că mai multe doamne preotese şi-au exprimat dorinţa de a participa şi ele la o întrunire a preoţilor, a familiilor de preoţi“ (pr. Ioan Coşa). Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească, prilej pentru familiile invitate de a se cunoaşte mai bine şi de a-şi propune colaborări în diferite proiecte parohiale.

    În luna decembrie, s-a participat la Concursul Naţional de Creaţie Artistico-Plastică ,,Bucuria Naşterii Domnului’’, ediţia a V a, concurs iniţiat de Pr. Marian Vlăduţ pentru copiii din Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1. Acest proiect a venit în sprijinul copiilor cu deficienţe pentru a li se oferi posibilitatea de a se exprima, utilizănd diferite elemente ale limbajului plastic, conform propriilor priceperi şi imaginaţii.

      La Biblioteca „ASTRA“ din Sibiu a avut loc festivitatea de premiere a câştigătorilor, cele mai reuşite icoane, felicitări şi obiecte specifice acestei perioade au fost premiate în bani, rechizite şi materiale didactice. Obiectele realizate de copiii înscrişi la concurs au fost scoase la vânzare, iar din banii obţinuţi s-a cumpărat alimente, dulciuri şi cadouri de Crăciun pentru copii proveniţi din famili defavorizate.

În perioada premărgătoare Sărbătorilor Crăciunului s-a participat la serbările oferite de copiii din Centrele de Zi parohiale din Sibiu şi Cisnădie. Aceşti copii care beneficiază de serviciile sociale de pe lângă Biserica ,,Pogorârea Sfântului Duh’’-Valea Aurie, Biserica ,,Înălţarea Domnului’’-Mihai Viteazul, Biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril’’-Ştefan Cel Mare şi Biserica ,,Sfântul Nicolae Cisnădie, au pregătit împreună cu preoţii şi voluntarii momente artistice: colinde, poezii şi cântări specifice Crăciunului.

     Protopopiatul Ortodox Sibiu, Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul social, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul - Junii Sibiului“ şi Consiliul Judeţean Sibiu a organizat în decembrie, un concert de colinde. Evenimentul găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor a fost iniţiat pentru a sprijini centrele de zi pentru copii din parohiile sibiene.

Sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Sibiu a fost arhiplină la ceas de seară, când colindători din oraş, dar şi de mai departe au urcat pe scenă pentru a vesti Naşterea Domnului. Artişti precum maestrul Dorel Vişan, interpreta Mariana Anghel, protopsaltul Petre Moise, grupul cameral instrumental „Cantores“, dirijat de Petrişor Varga, grupul tradiţional „Doruri Mărginene“ şi alţi tineri interpreţi au încântat publicul sibian prin colindele tradiţionale, pricesnele şi cântările psaltice, precum şi prin versurile marilor poeţi români.

     Intitulat „Colo sus, lângă lumină!“, concertul de colinde a împletit armonios cântul tradiţional specific acestei perioade premergătoare Naşterii Domnului cu minunatele cântări bizantine din slujba praznicului. Tineri colindători au adus alături de artiştii consacraţi cântul specific diferitelor zone ale Transilvaniei, dovedind că tradiţiile româneşti sunt păstrate cu dragoste de generaţia tânără.

La concert au participat Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, consilierul social de la Arhiepiscopia Sibiului, pr. Nicolae Rusu, protopopul de Sibiu, Ioan Coşa, preoţi, cadre didactice, studenţi şi credincioşi din parohiile sibiene şi din împrejurimi. Participarea la spectacol a fost posibilă prin achiziţionarea unui bilet în valoare de 10 lei, fondurile colectate fiind direcţionate spre centrele de zi ale parohiilor din Sibiu, precum cel de la Biserica „Pogorârea Sfântul Duh“ din cartierul Valea Aurie, de la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ de pe strada Ştefan cel Mare, de la Biserica „Sfântul Nicolae“ din cartierul Turnişor sau de la Biserica „Înălţarea Domnului“ şi „Sfântul Nicolae“ de pe strada Mihai Viteazul.

La finalul spectacolului, IPS Mitropolit Laurenţiu a mulţumit tuturor artiştilor pentru spectacolul oferit, dar şi organizatorilor pentru această iniţiativă prin care dau dovadă de solidaritate socială şi dragoste faţă de semeni.

Participanţii care au dorit să ofere şi alte daruri instituţiilor sociale patronate de Arhiepiscopia Sibiului au avut posibilitatea să doneze fonduri la ieşirea din sala de spectacol, în cutiile pregătite pentru acest moment.

     S-a stabilit şi menţinut contactul cu instituţiile de profil, cu asistenţii sociali din cadrul Serviciului Social al AORS, cu asistenţii sociali de pe raza unor parohii, precum şi cu personalul specializat din Agenţia de Prestaţii Sociale.

Serviciile sociale amintite sunt acordate prin asistentul social angajat în cadrul biroului.

     Fondurile pentru susţinerea tuturor acţiunilor menţionate provin din contribuţia parohiilor la fondul social al Protopopiatului Ortodox Sibiu, fond destinat activităţilor de asistenţă socială.******************************************************************************************************************

Activitatea social filantropică pe anul 2013    


     Prin Biroul de Asisteţă Socială s-au derulat programele de asistenţă socială după cum urmează:

   1) Programul de sprijinire financiară a persoanelor aflate în situaţii de criză, constând în oferirea unor ajutoare financiare persoanelor aflate în situaţie de criză (prevenirea evacuării din locuinţă, a debranşării de la utilităţi, procurarea de medicamente, intervenţii chirurgicale, etc.);

   2) Programul „Dar de Crăciun”, constând în oferirea de pachete cu alimente, pentru familii sărace cu mulţi copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice singure, cu venituri foarte mici;

   3) Programul „Hristos în mijlocul nostru”, constând în oferirea de pachete cu alimente, de Sfintele Paşti, pentru familii sărace cu mulţi copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice singure, cu venituri foarte mici;

   4) Programul „Bolnav am fost şi m-aţi cercetat” desfăşurat în duminica a IV-a după Sf. Paşti, numită ,,Duminica Slabanogului de la Vitezda’’, prin organizarea unor vizite la persoanele bolnave de pe raza Protopopiatului. Se acordă sprijin moral şi, în funcţie de caz ajutoare materiale;

   5) Programul „Păstorul cel Bun” acordă sprijin moral, material şi financiar preoţilor pensionari şi familiilor preoţilor aflate în dificultate, de pe raza Protopopiatului.

     În cadrul conferinţelor administrative lunare organizate la nivel de protopopiat s-au identificat şi soluţionat problemele existente în desfăşurarea activităţilor sociale la nivel de parohie.

S-a întocmit registrul electronic al cazurilor sociale.

     La un număr de 40 de cazuri aflate în evidenţa biroului li s-au acordat, în funcţie de caz, ajutoare financiare, materiale, informare sau consiliere socială.

S-a păstrat legătura cu Asociaţiile care desfăşoară activităţi sociale.

În cadrul proiectului FORTE s-a participat la Planificarea Strategică pentru redactarea planului operaţional al Arhiepiscopiei Sibiului.

În parohiile de pe raza protopopiatului s-a încheiat un protocol de colaborare cu Asociaţia ,,Societatea Femeilor Ortodoxe,, prin care s-a stabilit efectuarea unor vizite în parohii, pentru a identifica nevoile cazurilor sociale. S-au stabilit diferite întâlniri între preot, comitetele parohiale şi d-na Făţan. Astfel aceste cazuri pe parcursul anului au fost vizitate de mai multe ori şi au fost ajutate în funcţie de nevoile existente.

Întocmirea tabelelor cu repartizarea studenţilor din cadrul Facultăţii de Teologie în diferite centre de asistenţă socială.

În luna februarie s-a deschis Centru de Zi ,,Şcoală după şcoală’’ care funcţionează pe lângă parohia Înălţarea Domnului de pe str. Mihai Viteazul. Beneficiarii acestui centru sunt 30 de copiii de pe raza parohiilor arondate bisericii care servesc masa zilnic şi participipă la activităţile desfăşurate în cadrul centrului.

 

 

În luna martie s-a deschis un nou Centru de Zi în parohia Turnişor I în care 8 copiii cu situaţie precară servesc masa zilnic şi sunt ajutaţi de profesori în efectuarea temelor.

Tot în luna martie s-a participat la şedinţa Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din Sibiu.

În 28 martie 2013 a avut loc Zilele Asistenţei Sociale cu tema: ,,Responsabilitate, Comunitate, Participare Socială’’.

S-a încheiat un protocol de colaborare cu Asociaţia Papageno având ca scop îmbunătăţirea activităţii de satisfacere a nevoilor sociale care se regăsesc în proiectele derulate de către fiecare partener. În acest sens cazurile sociale din parohii vor primi pe bază de tabel ajutoare materiale de la asociaţia mai sus amintită.

În luna aprilie s-a participat în cadrul proiectului Forte la finalizarea planificării strategice.

Cu prilejul Anului Omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena s-a desfăşurat în data de 25 aprilie faza pe Protopopiat a concursului ,,Bucuria de a fi creştin’’.

 

În cadrul Programului „Hristos în mijlocul nostru”, s-a oferit pachete cu alimente, de Sfintele Paşti, pentru familii sărace cu mulţi copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice singure, cu venituri foarte mici.

 

Cu ocazia ,,Zilei Mondiale a Sănătăţii” dedicată vârstnicilor, s-au efectuat vizite la persoanele bolnave de pe raza Protopopiatului.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, s-a desfăşurat o acţiune social-filantropică la Spitalul de Pneumoftiziologie.

 

Venind în sprijinul acestor copii Biroul de Asistenţă Socială din cadrul Protopopiatului Ortodox Sibiu, a oferit pachete cu fructe şi dulciuri, pentru copiii fără aparţinători de pe secţia de copii a spitalului.

În luna iunie s-a participat la ,,Conferinţa Naţională a formelor independente din asistenţa socială ,, Ediţia I care a avut loc în Alba Iulia.

În cadrul Asociaţiei Filantropice din Valea Aurie în perioada verii (25.06-06.07.2013) beneficiarii Centrului de Zi (copii) au participat la diverse activităţi educaţionale, recreative, ateliere, concursuri şi jocuri. Asociaţia este partener al proiectului ,,Împreună pentru un zâmbet de copil ,,implementat de Asociaţia de prietenie Ille Vilaine-Sibiu.

La începutul anului şcolar în toate centrele de zi cu activităţi sociale s-a desfăşurat un tedeum de deschidere a anului şcolar.

În luna septembrie s-a participat la conferinţa regională ,,COMBAT,, -consiliere, ocupare, schimbarea mentalităţilor, eliminarea barierelor, accesibilizare, training.

La şedinţa administrativă din luna septembrie a avut loc o Conferinţă intitulată ,,Incluziunea socială şi educaţia’’ susţinută de profesorul Nicola Cuomo unul dintre titanii cercetării în domeniul amintit, care a evidenţiat necesitatea creării unei reţele de instituţii prin care munca de incluziune socială să aibă rezultate scontate. Acesta a prezentat preoţilor stadiul cercetării în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilităţi.

La începutul lunii octombrie a fost sărbătorită ca în fiecare an Ziua Internaţională a persoanelor Vârstnice prin oficierea unei slujbe de mulţumire, dar şi de pomenire a preoţilor care au trecut la domnul. Preoţii pensionari însoţiţi de doamnele preotese din Protopopiatul Sibiu au participat la această slujbă, la Biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril’’, slujbă oficiată de PS Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, protopopul de Sibiu Pr. Ioan Coşa înconjuraţi de un sobor de preoţi. Manifestarea a continuat cu o agapă frăţească în aşezământul social de lângă biserică, unde preoţii au avut posibilitatea să-şi împărtăşească din bogatele experienţe duhovniceşti şi pastoral-misionare.

 

 

Pentru o mai bună implicare în domeniul social, la şedinţa administrativă din luna octombrie a avut loc întâlnirea preoţiilor din Protopopiatul Sibiu cu reprezentanţi ai Departamentului Social al Arhiepiscopiei Sibiului precum şi reprezentanţi ai Instituţiilor de Stat din jud. Sibiu care coordonează asistenţa socială în comunităţi. Au fost prezenţi reprezentanţi de la: Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. În prima parte a întâlnirii, reperzentanţii instituţiilor de ocrotire socială au prezentat în detaliu actuala legislaţie şi oportunităţile oferite de Statul român în furnizarea serviciilor sociale. Au fost prezentate parohiilor posibilitatea de a-şi acredita serviciile sociale şi posibilitatea de a obţine ajutor financiar pentru anumite centre sociale, cantine şi alte aşezăminte de acest fel.

La prohiile Cibin I şi Cibin II, în luna octombrie şi-au început activitatea 20 de copii proveniţi din familii defavorizate, în Centrul Educaţional Sfinţii Martiri Brâncoveni pe parcursul a două zilele din săptămână (vineri-sâmbătă). Aceşti copii beneficiază de o masă caldă în cele două zile din săptămână şi de meditaţii gratuite la matematică, engleză, română, cateheză şi ore de pictură pe sticlă cu ajutorul preoţilor parohi şi a profesorilor voluntari.

Pentru al şaselea an consecutiv în fiecare an, la 1 noiembrie are loc deschiderea oficială a proiectului social ,,Dăruind vei dobândi’’ rezultat din parteneriatul încheiat între Parohia Lazaret IV Sibiu şi Fundaţia Papageno din Elveţia.

 

La cantina socială de la Biserica “Naşterea Domnului” prin grija deosebită a P.C. Pr. Protopop Ioan Coşa se oferă zilnic pe perioada iernii masa de prânz pentru 50 de persoane nevoiaşe. La inaugurarea din acest an a participat Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, consilierul social pr. Nicolae Rusu, alături de colaboratori de la Departamentul Social şi Protopopiatul Sibiu, precum şi reprezentanţii Fundaţiei Papageno din Elveţia. Pe lângă acest proiect social, la Biserica ,,Naşterea Domnului’’ s-a desfăşurat pe tot parcursul anului şi un program de voluntariat, prin care profesorii din oraş oferă meditaţii gratuite elevilor din parohie la mai multe discipline.

În luna decembrie a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Sibiu, reprezentanţi ai Departamentului Social al Arhiepiscopiei Sibiului, pentru discutarea unor aspecte legate de regulamentul de finanţare din bugetul judeţului Sibiu pentru servicii socilale acordate de furnizori privaţi-servicii de îngrijire la domiciliu în mediu rural.

S-a participat la acţiunea organizată de Asociaţia Filantropică Ortodoxă Sibiu ,,Un zâmbet de Crăciun’’ acţiune desfăşurată pentru copiii din Centrul de Plasament Orlat.

 

Tot în luna decembrie, s-a participat la Concursul Naţional De Creaţie Artistico-Plastică iniţiat de Pr. Marian Vlăduţ pentru copiii din Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1. Acest proiect a venit în sprijinul copiilor cu deficienţe pentru a li se oferi posibilitatea de a se exprima, utilizănd diferite elemente ale limbajului plastic, conform propriilor priceperi şi imaginaţii.

În 7 decembrie s-a participat la Simpozionul Naţional ,,Prevenţia şi Intrevenţia în Asistenţă Socială’’ Ediţia a-III-a organizată de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali-Structura Teritorială a Judeţului Sibiu.

Tot în aceea perioadă s-a participat în Parohia Poplaca, la o acţiune social filantropică organizată de Pr. Tăvală Tănase. Prin această acţiune s-au oferit 100 de pachete cu alimente persoanelor vârstnice nevoiaşe şi cu o situaţie materială precară.

 

În perioada premărgătoare Sărbătorilor Crăciunului s-a participat la serbările oferite de copiii din Centrele de Zi parohiale din Sibiu şi Cisnădie. Aceşti copii care beneficiază de serviciile sociale de pe lângă Biserica ,,Pogorârea Sfântului Duh’’-Valea Aurie, Biserica ,,Înălţarea Domnului’’-Mihai Viteazul şi Biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril’’-Ştefan Cel Mare au pregătit împreună cu preoţii şi voluntarii momente artistice: colinde, poezii şi cântări specifice Crăciunului.

         S-a stabilit şi menţinut contactul cu instituţiile de profil, cu asistenţii sociali din cadrul Serviciului Social al AORS, cu asistenţii sociali de pe raza unor parohii, precum şi cu personalul specializat din Agenţia de Prestaţii Sociale.

Serviciile sociale amintite sunt acordate prin asistentul social angajat în cadrul biroului.

Fondurile pentru susţinerea tuturor acţiunilor menţionate provin din contribuţia parohiilor la fondul social al Protopopiatului Ortodox Sibiu, fond destinat activităţilor de asistenţă socială.******************************************************************************************************************


Cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Protopopiatul Ortodox Român Sibiu, în conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (art.53; cap. III art.C), precum şi ale legislaţiei în vigoare referitoare la furnizorii de servicii sociale (OG.68/2003, modificată şi completată prin OG. 86/2004) a desfăşurat şi desfăşoară în continuare activităţi de asistenţă socială.

Pe parcursul anului 2012 prin Biroul de Asistenţă Socială al Protopopiatului Sibiu s-au derulat activităţi de asistenţă socială precum: identificare şi evaluare, informare în domeniu, consiliere socială, promovare de relaţii sociale precum şi alte servici de suport pentru diferite situaţii de dificultate, cazurilor sociale de pe raza protopopiatului.

     Prin Biroul de Asisteţă Socială s-au derulat pe parcursul anului următoarele programe de asistenţă socială:

a) Programul de sprijinire financiară a persoanelor aflate în situaţii de criză, constând în oferirea unor ajutoare financiare persoanelor aflate în situaţie de criză (prevenirea evacuării din locuinţă, a debranşării de la utilităţi, procurarea de medicamente, intervenţii chirurgicale, etc.);

b) Programul „Dar de Crăciun”, constând în oferirea de pachete cu alimente, pentru familii sărace cu mulţi copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice singure, cu venituri foarte mici;

c) Programul „Hristos în mijlocul nostru”, constând în oferirea de pachete cu alimente, de Sfintele Paşti, pentru familii sărace cu mulţi copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice singure, cu venituri foarte mici;

d) Programul „Bolnav am fost şi m-aţi cercetat” desfăşurat în duminica a IV-a după Sf. Paşti, numită ,,Duminica Slabanogului de la Vitezda’’, prin organizarea unor vizite la persoanele bolnave de pe raza Protopopiatului. Se acordă sprijin moral şi, în funcţie de caz ajutoare materiale;

e) Programul „Păstorul cel Bun” acordă sprijin moral, material şi financiar preoţilor pensionari şi familiilor preoţilor aflate în dificultate, de pe raza Protopopiatului.

     În cadrul conferinţelor administrative lunare organizate la nivel de protopopiat s-au identificat şi soluţionat problemele existente în desfăşurarea activităţilor sociale la nivel de parohie.

S-a întocmit registrul electronic al cazurilor sociale.

Cazurile sociale aflate în evidenţa biroului au fost investigate şi li s-au acordat, în funcţie de caz, ajutoare financiare, materiale, informare sau consiliere socială.

     Protopopiatul Ortodox Sibiu a fost alături de sinistraţi, organizând o campanie de colectare de alimente neperisabile, pături şi bani pentru persoanele afectate de căderile abundente de zăpadă şi viscol. Această acţiune face parte din programul ,,Ajută-ţi aproapele’’ program de sprijinire al persoanelor aflate în situaţie de criză. Alimentele şi bunurile colectate au fost trimise în zonele afectate prin intermediul Inspectoratului pentru situaţie de urgenţă Sibiu.

În luna februarie s-a prezentat pentru fiecare parohie regulamentul de participare la ,,Concursul de miniproiecte de educaţie social-filantropică ,,Copilul învaţă iubirea lui Hristos’’.

     În luna martie au fost repartizaţi în practică studenţi teologi la diferite ONG-uri care desfăşoară activităţi sociale. Tot în această lună s-a participat la simpozionul dedicat ,,Zilelor Asistenţei Sociale’’ tema anului 2012 fiind ,,Asistenţa socială contează’’.

În luna aprilie a avut loc evaluarea miniproiectelor de educaţie social filantropică etapa pe Protopopiat a Concursului ,,Copilul învaţă iubirea lui Hristos’’ iniţiat de Patriarhia Română şi dedicat Anului Omagial al Sf. Maslu şi al Îngrijirii Bolnavilor.

Concursul s-a adresat copiilor, preoţilor, şi profesorilor de religie implicaţi în programul catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor’’ şi a urmărit educarea copiilor în scopul ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă.

     În cadrul Programului „Hristos în mijlocul nostru”, s-a oferit pachete cu alimente, de Sfintele Paşti, pentru familii sărace cu mulţi copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice singure, cu venituri foarte mici.

Cu ocazia ,,Zilei Mondiale a Sănătăţii” dedicată vârstnicilor, s-au efectuat vizite la persoanele bolnave de pe raza Protopopiatului.

Cu ocazia praznicului Învierii Domnului, Protopopiatul Ortodox Sibiu în colaborare cu Sectorul Social al AORS Sibiu au distribuit alimente copiilor de la Şcoala Specială Nr.1 Sibiu.

     Cu ocazia Anului omagial al Sfântului Maslu şi Îngrijirii Bolnavilor în preajma Duminicii Slăbănogului s-a organizat acţiunea socială ,,Bolnav am fost şi m-aţi cercetat’’vizând preoţii suferinzi, retraşi de la parohiile unde au slujit din cauza unor boli, sau a vârstei înaintate. În cadrul acţiunii au fost cerceţaţi la casele lor de către P.C. Pr. Protopop Ioan Coşa împreună cu echipa administrativă a Protopopiatului Sibiu, atât pentru a le fi oferite pachete cu alimente, cât şi pentru a fi consiliaţi şi încurajaţi spre a purta cu nădejde suferinţele care îi încearcă în anii grei ai bătrâneţii. Totodată au fost identificate problemele cu care se confruntă urmând ca pe viitor preoţii pensionari împreună cu familiele lor să devină o preocupare constantă în rândul activităţilor social-filantropice ale Protopopiatului Ortodox Sibiu.

     Tot în luna mai a avut loc o întâlnire locală în localitatea Moeciu de Sus, întâlnire organizată de Patriarhia Română în cadrul proiectului Forte, având ca temă Planificarea Strategică în Arhiepiscopia Sibiului, întâlnire la care a participat şi reprezentanţi din Protopopiatul Sibiu.

     Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, s-a desfăşurat o acţiune social-filantropică în cadrul programului ,,Lăsaţi copii să vină la mine’’şi de asemeanea a avut loc premierea copiilor care au participat la Concursul de Creaţie ,,Alege Şcoala’’-etapa pe Protopopiat. Acest Concurs de Creaţie se încadrează în linia de finanţare a proiectelor strategice ,,A doua şansă în educaţie’’, organizat de Patriarhia Română. Astfel, la Protopopiatul Ortodox Sibiu au fost adunate toate portofoliile realizate la nivelul parohiilor înscrise în proiect.

     În perioada 29 iunie- 1iulie s-a participat la Conferinţa Naţională de Asistenţă Socială , Ediţia a IV-a organizată de Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS), tema conferinţei fiind „DE LA CUNOAŞTERE LA COMPETENŢE”, având ca obiectiv promovarea competenţelor în domeniul asistenţei sociale şi creşterea calităţii serviciilor sociale prin dezvoltarea resurselor umane.

     În luna august s-a participat la cursul e-learning având ca temă ,,Scrierea de Proiecte’’ organizat de Centru de Resurse al Arhiepiscopiei Sibiului. Cursul s-a desfăşurat pe perioada a 6 săptămâni, în fiecare săptămână s-a primit prin e-mail câte o lecţie.

     Tot în luna august s-a participat la Simpozionul Naţional al Organizaţiilor de Femei Ortodoxe din cadrul Partiarhei Române având ca temă ,,Rolul mirenilor în filantropia creştină şi participarea lor la Taina Sfântului Maslu.

     La începutul anului şcolar în centrele de zi al Asociaţiei Sf. Nicolae şi al Asociaţiei Sf. Arh. M. şi G. s-a desfăşurat un tedeum de deschidere a anului şcolar şi s-au oferit rechizite şcolare şi dulciuri tuturor copiilor înscrişi în aceste centre.

La şedinţa adiminstrativă lunară a Protopopiatului Sibiu, reprezentanţii Departamentului Social din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului au organizat o sesiune de informare şi de formare în cadrul Proiectului “FORTE” al Patriarhiei Române. Preoţii au aflat mai multe despre cum îşi pot organiza mai bine activitatea de asistenţă socială din parohii.

Preoţii veniţi la sediul Protopopiatului Sibiu au primit o mapă cu pliante şi material informativ referitor la proiectul “FORTE”, implementat în eparhiile de pe cuprinsul Patriarhiei Române.

     Sărbătorită în fiecare an la începutul lunii octombrie, Ziua Internaţională a persoanelor Vârstnice a fost marcată şi în Protopopiatul Sibiu prin oficierea unei slujbe de mulţumire, dar şi de pomenire a preoţilor si preoteselor care au trecut la Domnul. În cadrul acestei acţiuni social filantropice au fost invitaţi preoţii pensionari împreună cu doamnele preotese de pe raza Protopopiatului Sibiu. Slujba a fost oficiată de P.C. Pr. Protopop Ioan Coşa înconjurat de un sobor de preoţi, la biserica cu hramul Pogorârea Sf. Duh din Valea Aurie I,prezent fiind si P.C. pr. Consilier Social Rusu Nicolae din partea Arhiepiscopiei Sibiu.

     În luna octombrie s-a participat la Conferinţa Internaţională ,,Pastoraţia persoanelor cu adicţii în Biserica Ortodoxă şi la Simpozionul Naţional Antidrog ,,Pentru oameni mai aproape de Dumnezeu’’, organizat sub înaltul patronaj al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropoliei Ardealului, la Mănăstirea Brâncoveanu, judeţul Braşov.

     În fiecare an, la 1 noiembrie are loc deschiderea oficială a proiectului social ,,Dăruind vei dobândi’’ rezultat din parteneriatul încheiat între Parohia Lazaret IV Sibiu şi Fundaţia Papageno din Elveţia. La cantina socială de la Biserica “Naşterea Domnului” prin grija deosebită a P.C. Pr. Protopop Ioan Coşa se oferă zilnic pe perioada iernii masa de prânz pentru 50 de persoane nevoiaşe. La inaugurarea din acest an a participat Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, exarhul mănăstirilor din eparhia menţionată, arhimandritul Visarion Joantă, consilierul social pr. Nicolae Rusu, alături de colaboratori de la Departamentul social şi Protopopiatul Sibiu, precum şi reprezentanţii Fundaţiei Papageno din Elveţia.

     În 16-17 noiembrie a avut loc la Cluj-Napoca Simpozionul ,,Asistenţa Socială –unde suntem şi încotro ne îndreptăm’’, eveniment organizat sub forma unui complex de patru secvenţe de formare profesională şi cu participarea la două workshop-uri: Evaluare şi intervenţie în asistenţa socială a copiilor; Evaluare şi intervenţie în asistenţa socială a beneficiarilor serviciilor de sănătate mentală.Asistentul social al Protopopiatului Sibiu participand la acest eveniment.

     În 26-27-28 noiembrie s-a participat la cursul ,,Managementul Serviciilor Social-Filantropice organizat pe proiectul Forte de Centrul Naţional pentru formare continuă al Patriarhiei Române, având ca temă: etapele înfinţării unui serviciu social-filantropic, analiza de nevoi, analiza de resurse, scopul şi obiectivele serviciului social-filantropic, servicii sociale acreditate/neacreditate, prezentare studiu caz, realizare planuri individuale etc.

Şedinţa din luna decembrie a prilejuit întâlnirea cu doamna Eugenia Făţan, preşedinta Asociaţiei Femeilor Ortodoxe Sibiu. Această întâlnire s-a dorit a fi o întărire a parteneriatului care există între Protopopiatul Sibiu şi Asociaţia Femeilor Ortodoxe Sibiu din care să rezulte o mai bună colaborare cu parohiile, prin comitetele de femei. Se doreşte să se ţină legătura cu dânsele pentru a şti ce se întâmplă în parohii şi pentru a dezvolta activitatea de voluntariat. S-a stabilit ca fiecare preot din parohie să aducă 10 cazuri şi doamnele de la Asociaţia Femeilor Ortodoxe să viziteze aceste cazuri şi să păstreze legătura cu femeile din comitetele parohiale.

     S-a stabilit şi menţinut contactul cu instituţiile de profil, cu asistenţii sociali din cadrul Serviciului Social al AORS, cu asistenţii sociali de pe raza unor parohii, precum şi cu personalul specializat din Agenţia de Prestaţii Sociale.

Serviciile sociale amintite sunt acordate prin asistentul social angajat în cadrul biroului.

     Fondurile pentru susţinerea tuturor acţiunilor menţionate provin din contribuţia parohiilor la fondul social al Protopopiatului Ortodox Sibiu, fond destinat activităţilor de asistenţă socială.