Evenimente

Conferinta Februarie 2016... Mai mult

Conferinta Ianuarie 2016... Mai mult

Praznicul Bobotezei 2016... Mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

  • POZA LITURGHIE5

Cuvant Pastoral la Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca

adresat preoţilor şi credincioşilor din Municipiul Sibiu

Prin purtarea de grijă a Preasfintei Treimi, păşim cu Duminica de astăzi, închinată cinstirii Cuvioasei Măria Egipteanca, pe a cincia treaptă a scării duhovniceşti a Postului Mare, prin care Biserica noastră, cu multă înţelepciune şi dragoste, ne înalţă sufleteşte spre părtăşia bucuriei şi luminii veşnice a Praznicului învierii Domnului nostru Iisus Hristos. In ansamblul său, prin frumuseţea rânduielilor liturgice şi lucrarea duhovnicească a nevoinţelor credincioşilor, pentru ridicarea lor din moartea spirituală a patimilor, Postul cel Mare constituie o adevărată şcoală a pocăinţei, a înnoirii lăuntrice, a schimbării modului de a gândi, de a privi şi a lucra în această lume, a ridicării din întunericul păcatului şi înstrăinării de Dumnezeu la lumina sfinţeniei şi a comuniunii de viaţă şi iubire cu Sfânta Treime.

Ca o încununare a acestei lucrări duhovniceşti a Postului, urmând o veche tradiţie creştină din secolele III şi IV, prezentă la Ierusalim şi la Constantinopol, reînnoită şi în ţara noastră la Iaşi, Bucureşti, precum şi în alte oraşe, cu părintească dragoste, Vă chemăm pe toţi, fii ai noştri duhovniceşti, ca în Sâmbăta lui Lazăr, după amiaza, să începem prăznuirea Duminicii Floriilor printr-un pelerinaj al credinţei, care să descopere profundele înţelesuri ale acestui măreţ Praznic împărătesc.

Pelerinajul de Florii începe după Vecernia din Sâmbăta lui Lazăr şi vesteşte sărbătoarea Intrării triumfale a Domnului în Ierusalim. El este, înainte de toate, o mărturisire vie SL bucuriei biruinţei Mântuitorului Hristos asupra morţii, prin învierea lui Lazăr, dar, în acelaşi timp, şi o prevestire a biruinţei Domnului asupra păcatului, asupra morţii şi asupra iadului, prin propria Sa înviere din morţi.

Procesiune a comuniunii şi comunităţii eclesiale, pelerinajul de Florii este o lucrare liturgică a credinţei, a nădejdii şi a iubirii creştine, care ne cheamă, lăuntric, la un „pelerinaj duhovnicesc" al sufletelor împodobite cu lumina curăţiei şi a smereniei, la o înaintare spirituală spre înviere.

Expresie vie a „călătoriei" Bisericii spre împărăţia lui Dumnezeu, pelerinajul acesta constituie şi o meditaţie lăuntrică a trecerii noastre prin această viaţă trecătoare. Când purtăm în mâini lumânări aprinse avem şansa să medităm la câtă lumină am adunat în sufletele noastre, dar şi câtă lumină dăruim în jurul nostru sau lăsăm ca mărturie a credinţei în urma noastră. Icoanele şi florile purtate în procesiune simbolizează lumina şi virtuţile adunate în suflet prin nevoinţele postului, cu care ieşim în întâmpinarea Mântuitorului Hristos, Cel ce vine în numele Domnului.

Nu în ultimul rând, pelerinajul de Florii ne scoate din izolare, întrucât dă naştere unui eveniment nou în cetate, un eveniment de bucurie şi sărbătoare, după cum ne învaţă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în recenta sa lucrare: Foame şi sete după Dumnezeu. înţelesul şi folosul postului. Pelerinajul constituie o comuniune în procesiune, o adunare în mişcare, simbol al Bisericii în misiune, care prin cântare şi rugăciune comună aduce binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră, a familiilor noastre şi asupra oraşului întreg.

De asemenea, iubiţi credincioşi, pentru ca şi în acest an bucuria noastră să fie deplină, în ziua Praznicului Sf. Paşti, Vă aşteptăm pe toţi la slujba celei de-a doua învieri (ora 13), la Catedrala mitropolitană, după terminarea căreia vom ieşi într-o procesiune pascală, împărtăşind tuturor, şi în afara catedralei, ca vrednici mărturisitori ai învierii, lumina şi bucuria vieţii celei noi pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a dăruit-o prin a Sa slăvită ridicare din morţi.

Dorindu-vă tuturor, preoţi şi credincioşi, să împliniţi cu vrednicie şi râvnă călătoria duhovnicească a Postului Mare, Vă binecuvântăm pe toţi şi Vă încredinţăm încă o dată de părinteasca noastră dragoste.

Sibiu la Duminica Cuvioasei Măria Egipteanca, 10 aprilie 2011

Cu arhiereşti binecuvântări,
Dr. LAURENŢIU STREZA
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului