Evenimente

Conferinta Februarie 2016... Mai mult

Conferinta Ianuarie 2016... Mai mult

Praznicul Bobotezei 2016... Mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

  • POZA LITURGHIE5

Conferinta administrativa lunara a preotilor din Protopopiat

În data de 17.03.2011 la sediul Protopopiatului Ortodox Român Sibiu a avut loc conferinţa administrativă lunară a preoţilor din Protopopiat, şedinţă condusă de P.C. Pr. Protopop Ioan Coşa. Pe lângă problemele curente şi comunicările administrative, şedinţa a prilejuit întâlnirea cu P.C. Pr. Prof. Acad. Dr. Mircea Păcurariu care a lansat totodată cartea de „Predici la Duminici, la Praznicele împărăteşti şi ale Maicii Domnului, la Sfinţi mari şi la Sfinţi Români, predici ocazionale şi la înmormântări”. Cartea se află la ediţia a III–a ţi a văzut lumina tiparului la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, fiind tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, care în prefaţă menţiona că „este demn de apreciat nu numai stilul clar şi concis al Părintelui Profesor, cunoscut din lectura lucrărilor sale cu profil istoric, ci mai cu seamă conţinutul predicilor. Pornind de la pericopa evanghelică din duminici, autorul face mereu apel la alte texte biblice, la scrierile unor Sfinţi Părinţi, la cărţile noastre de slujbă, la fapte din trecutul Bisericii noastre şi a neamului dar şi la realităţile timpului nostru.”

Tot în aceeaşi şedinţă P.C. Pr. Prof. Acad. Dr. Mircea Păcurariu a prezentat preoţilor sibieni volumele din trilogia Autocefalie: „Autocefalia: libertate şi demnitate”; „Autocefalie şi responsabilitate”; „Autocefalie şi comuniune”.

În cuprinsul primului volum, „Autocefalia: libertate şi demnitate”, se întâlnesc studii temeinic alcătuite, care tratează o serie de problematici, dintre care: principiile canonice şi teologice ale autocefaliei; începuturile Autocefaliei româneşti; formele şi stările de manifestare ale Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română, arta ortodoxă şi tipărirea cărţilor de cult în limba română ca premise ale Autocefaliei româneşti; corespondenţa diplomatică românească din anul 1885; reglementările legislative în contextul noului statut al Bisericii Ortodoxe Române; demnitatea de "patriarh" şi rangul de "Patriarhie" în epoca sinoadelor ecumenice; înfiinţarea Patriarhiei Române, context, personalităţi semnificaţii.

Cel de-al doilea volum, intitulat „Autocefalie şi responsabilitate” prezintă modul în care se reflectă în viaţa fiecărei eparhii din cadrul Patriarhiei Române principiile de libertate şi responsabilitate care decurg din Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române.

Volumul al treilea, intitulat „Autocefalie şi comuniune” este dedicat relaţiilor externe ale Bisericii Ortodoxe Române cu: Bisericile Ortodoxe surori; Biserici creştine; organizaţii ecumenice internaţionale; alte religii; instituţiile europene şi, nu în ultimul rând, comunităţile ortodoxe româneşti din afara graniţelor României.