Evenimente

Conferinta Februarie 2016... Mai mult

Conferinta Ianuarie 2016... Mai mult

Praznicul Bobotezei 2016... Mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

 • POZA LITURGHIE5

Pelerinajul de Florii

 

 •  Pelerinajul de Florii 
 • Procesiunea va fi formată din:

Icoana Intrării Domnului în Ierusalim

   •    Cruce

       Ripide

       Prăznicarele parohiilor (grupate câte două)

       Prapori

       2 diaconi

       Preoţii (înveşmântaţi cu epitrahilul şi felonul de protocol ), grupaţi câte 2

       Episcopul Vicar (înveşmântat cu epitrahil şi omofor de culoare aurie), între 2 preoţi

       4 diaconi

       Credincioşii purtînd icoane şi stâlpări în mâini

     

    DESFĂŞURARE:

     

    Procesiunea religioasă se va desfăşura între orele 1640 - 1900

     

    Biserica 1

    Ora 1640 : La biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, str. G. Dima

                      

    Protos: PS Andrei Făgărăşanul, Episcop Vicar

    Diacon Ovidiu Mureşan (0742 183 332)

    Diacon Sebastian Bratu

    Implicare:    Parohiile      - Iosefin I   (Pr Teodor Răduleţ: 0721.572.926),

    -   Iosefin II   (Pr Adrian Răduleţ: 0741.932.774),

    -   Sf. Împăraţi III   (Pr Liviu Anghel: 0722.384.929)

    -   Sf. Împăraţi IV   (Pr Ioan Oana: 0727.748.186)

    -   Hipodrom IV    (Pr Ioan Popa: 0746.513.937)

    * Fiecare parohie va scoate în procesiune Icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim

     

             Protosul citeşte

    Rugăciunea de binecuvântare a ramurilor de salcie:

    Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce şezi pe heruvimi; Cel ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea şi prin învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre Patima cea de bunăvoie, poporul cel ce şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând semnele biruinţei, ramuri de copaci şi stâlpări de finic, I-a prevestit învierea; însuţi, Stăpâne, păzeşte-ne şi pe noi, care urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainteprăznuire. Şi precum pe acele popoare şi pe acei prunci care Ţi-au strigat Ţie: Osana!, apără-ne ca, prin laude şi cântări duhovniceşti, să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă înviere cea de a treia zi, în Hristos Iisus, Domnul nos­tru, cu Care împreună eşti binecuvântat cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

     

    Ora 1645: plecare în procesiune spre biserica „Înălţarea Domnului”, bdul Mihai Viteazul (durată traseu: 15’: P-ţa Prahova – Str. Anton Pann – Str. Nicolae Iorga.)

    Cântăreţii şi credincioşii cântă împreună Troparul Floriilor (Învierea cea de obşte..., glas 1), Cu noi este Dumnezeu şi Cuvine-se cu adevărat:

    Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii cântăm: Osana, Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat Cel ce vii întru numele Domnului.

    Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu.

    Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

     

     

    Biserica 2

    Ora 1700: La biserica „Înălţarea Domnului”, bdul Mihai Viteazul

                      

                       Protos: PS Andrei Făgărăşanul, Episcop Vicar

    Arhidiacon Vasile Avram (0733.994.314)

    Implicare:    Parohiile      - Mihai Viteazul I   (Pr Achim Băcilă: 0730.091.946)

                                          - Mihai Viteazul II   (Pr Nicolae Bobeş: 0722.899.275)

                                          - Mihai Viteazul III   (Pr Cristinel Husarciuc: 0747.082.889)

                                          - Hipodrom VI (Pr. Neagu Nicolae: 0748.237.450)

    * Fiecare parohie va scoate în procesiune Icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim

     

    Diaconul zice Ectenia:

                  Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

    Cântăreţii: Doamne miluieşte (de trei ori).

                  Încă ne rugăm pentru Înalt Prea Sfinţitul Părintele nostru Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, pentru Prea Sfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

                  Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru ocârmuitorii ţării noastre, pentru mai marii oraşelor şi ai satelor şi pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

                  Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori, binefăcători, slujitori şi închinători ai sfântului locaşului acestuia, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

     

    Ecfonis: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

    Cântăreţii: Amin.

     

    Diaconul: Domnului să ne rugăm.

    Protosul rosteşte

                 Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

        Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania, cu şase zile înainte de Paşti, Ţi-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce şedeau la masă, Marta cu sârguinţă îţi slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună şi-a ales, fiindu-Ţi recunoscătoare pentru învierea fratelui ei şi, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns preacuratele Tale picioare şi le-a şters cu părul capului ei, cu iubire şi din prea­plinul inimii Ţi-a cântat: Aliluia!

     

    Ora 1705: plecare în procesiune spre biserica „Sf Antonie cel Mare”, str. Nicolae Iorga (durată traseu: 10’: Str. Nicolae Iorga)

     

    Cântăreţii şi credincioşii cântă împreună Troparul Floriilor (Învierea cea de obşte..., glas 1) şi cântarea Cămara Ta, Mântuitorul meu.

    Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii cântăm: Osana, Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat Cel ce vii întru numele Domnului.

    Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită, şi îmbrăcăminte nu am, ca să intru într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, şi mă mântuieşte.

     

     

    Biserica 3

    Ora 1715: La biserica „Sf Antonie cel Mare”, str. Nicolae Iorga

     

                       Protos: PS Andrei Făgărăşanul, Episcop Vicar

    Diacon Teodor Ploscaru (0741 389 266)

    Implicare:    Parohiile      - Hipodrom I   (Pr Ilarie Benchea: 0733.994.310)

                                          - Hipodrom II   (Pr Gheorghe Lup: 0749.969.920)

                                          - Hipodrom III   (Pr Ioan Sârbu: )

                                          - Hipodrom V   (Pr Ioan Silea: 0745.632.018)

    * Fiecare parohie va scoate în procesiune Icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim

     

    Diaconul zice Ectenia:

    Cântăreţii: Doamne miluieşte (de trei ori).

     

    Ecfonis: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

    Cântăreţii: Amin.

     

    Diaconul: Domnului să ne rugăm.

             Protosul rosteşte

                 Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

        Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania, cu şase zile înainte de Paşti, Ţi-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce şedeau la masă, Marta cu sârguinţă îţi slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună şi-a ales, fiindu-Ţi recunoscătoare pentru învierea fratelui ei şi, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns preacuratele Tale picioare şi le-a şters cu părul capului ei, cu iubire şi din preaplinul inimii Ţi-a cântat: Aliluia!

     

    Ora 1720: plecare în procesiune spre biserica „Sf Arhangheli Mihail şi Gavriil”, str. Ştefan cel Mare (durată traseu: 30’: Str. Nicolae Iorga – Str. Cernei – Str. Luptei – Str. Paltinul – Str. Călţun – Str. Ştefan cel Mare)

     

    Cântăreţii şi credincioşii cântă împreună Troparul Floriilor (Învierea cea de obşte... glas 1) şi cântarea Cămara Ta, Mântuitorul meu.

    Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii cântăm: Osana, Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat Cel ce vii întru numele Domnului.

    Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită, şi îmbrăcăminte nu am, ca să intru într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, şi mă mântuieşte.

     

     

    Biserica 4

    Ora 1750: La biserica „Sf Arhangheli Mihail şi Gavriil”, str. Ştefan cel Mare

                      

                       Protos: PS Andrei Făgărăşanul, Episcop Vicar

    Arhidiacon Mihai Susan

    Diacon Tiberiu Kiss

    Implicare:    Parohiile     - Sf. Arhangheli I   (Pr Gheorghe Şebu: 0744.763.768)

                                          - Sf. Arhangheli II   (Pr Mircea Ielciu: 0722.849.919)

                                          - Sf. Arhangheli III   (Pr Simion Luca: 0769.295.258)

                                          - Sf. Ilie I   (Pr Vasile Muntean: 0740.238.086)

                                          - Sf. Ilie II   (Pr Mihai Petian: 0746.245.410)

                                          - Sf. Ilie III   (Pr Marcel Feiereis: 0741.094.527)

                                          - Sf. Ilie IV   (Pr Ioan Stancu: 0747.011.545)

                                          - CFR Triaj   (Pr Vasile Ghişoiu: 0745.183.938)

    * Fiecare parohie va scoate în procesiune Icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim

     

    Diaconul zice Ectenia:

    Cântăreţii: Doamne miluieşte (de trei ori).

     

    Ecfonis: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

    Cântăreţii: Amin.

     

    Ora 1755: plecare în procesiune spre biserica „Naşterea Domnului”, str. Constituţiei (durată traseu: 25’: Str. Ştefan cel Mare – Str. Bâlea – Str. H. Oberth - Str. Constitu-ţiei)

     

    Cântăreţii şi credincioşii cântă împreună Troparul Floriilor (Învierea cea de obşte... glas 1) şi Apărătoare Doamnă

    Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii cântăm: Osana, Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat Cel ce vii întru numele Domnului.

    Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca aceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară!

     

     

    Biserica 5.

    Ora 1820: La biserica „Naşterea Domnului”, str. Constituţiei

     

                       Protos: PS Andrei Făgărăşanul, Episcop Vicar

    Arhidiacon Chiril Socaciu (0733.994.322)

    Diacon Ştefan Toma (0733 994 320)

    Implicare:    Parohiile      - Lazaret I   (Pr Constantin Oprea: 0769.260.516)

                                          - Lazaret II   (Pr Vasile Mihoc: 0744.787.293)

                                          - Lazaret III   (Pr Ioan Puia: 0723.556.455)

                                          - Lazaret IV   (Pr Ioan Coşa: 0745.395.929)

                                          - Pr. Bucur Sorin: 0744.420104

                                          - Lazaret V   (Pr Radu Petraşcu: 0788.827.085)

                                          - Cetate III   (Pr Dumitru Adrian Munthiu: 0753.752.532)

                                          - Azilul de Bătrâni   (Pr Ioan Trifan: 0740.809.474)

                                          - Gușterița   (Pr. Șchiopu Dumitru: 0748.573.749)

    * Fiecare parohie va scoate în procesiune Icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim

     

    Diaconul zice Ectenia:

     

                  Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

    Cântăreţii: Doamne miluieşte (de trei ori).

                  Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori ai sfântului lăcaşului acestuia şi pentru cei mai dinainte adormiţi părinţi şi fraţi ai noştri, dreptmăritori creştini care odihnesc aici şi pretutindeni.

                  Încă ne rugăm pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape şi prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor.

                  Încă ne rugăm pentru toţi cucernicii şi dreptmăritorii creştini care iau parte la această slujbă, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

     

    Ecfonis: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

    Cântăreţii: Amin.

     

    Ora 1825: plecare în procesiune spre Catedrala Mitropolitană (durată traseu: 25’: Str. Constituţiei – Str. Gen Magheru – Str. Avram Iancu – P-ţa Mare – Str. Nicolae Băl-cescu – Str. I. Lupaş – Str. Mitropoliei)

     

    Cântăreţii şi credincioşii cântă împreună Troparul Floriilor (Învierea cea de obşte... glas 1) şi Lumină Lină

             Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii cântăm: Osana, Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat Cel ce vii întru numele Domnului.

             Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, a sfântului, fericitului, Iisuse Hristoase! Venind la apusul soarelui şi văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Vrednic eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viaţă, pentru aceasta lumea Te măreşte.

     

     

    Biserica 6.

    Ora 1900: Catedrala Mitropolitană.

     

    Protos: Înalt Prea Sfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscop şi Mitropolit

    Arhidiacon Gabriel Dumbravă (0733.994.315)

    Arhidiacon Constantin Ciocan

     

    Implicare:    Catedrala Mitropolitană (Eclesiarh Protos. Macarie Ţuţul: 0763.822.274)

                       Parohiile:     - Sibiu Cetate I (Pr Aurel Pavel: 0722.604.347)

                                          - Sibiu Cetate II (Pr Gheorghe Streza: 0723.176.400)

    -   Calea Poplăcii I   (Pr Dumitru Luca: 0788.332.355)

    -   Valea Aurie I   (Pr Simion Săsăujan: 0721.890.640)

    -   Valea Aurie II   (Pr Valentin Sicoe: 0722.303.705)

    -   Buna Vestire I   (Pr Constantin Mitea)

                                          - Buna Vestire II   (Ilie Horia Arseniu: 0728.226.854)

                                          - Iosefin III   (Pr Vasile Cheslărean: 0741.197.492)

                                          - Ştrand I   (Pr Nicolae Creţu: 0723.937.909)

                                          - Ştrand II   (Pr Gheorghe Mirel Şpan: 0744.138.212)

                                          - Calea Poplăcii II   (Pr Gheorghe Sabău: 0727.915.860)

                                          - Cibin I   (Pr Mihai Sămărghiţan: 0720.834.955)

    - Cibin II   (Pr. Dariciuc Vasile: 0740.799556)

                                          - Inferior I   (Pr Irimie Marga: 0749.029.539)

                                          - Pr. Rusu Nicolae: 0733.994.312

                                          - Inferior II   (Pr Vaida Cristian: 0744.240.042)

    - Inferior III   (Pr Marian Răduleţ: 0721.572.926)

                                          - Inferior IV   (Pr Ioan Eugen Buta: 0752.202.228)

                                          - Inferior V   (Pr Ioan Ersiliu Pop: 0740.241.699)

                                          - Inferior VI   (Pr. Claudiu Curiban: 0766.741.271)

                                          - Turnișor I   (Pr. Creangă Ciprian:0760.597.723)

                                          - Pr. Lupu Ioan: 0752.873.572

                                          - Turnisor II   (:Comanici Nicolae:0743.149.787)

     

    Cântăreţii: Stihira pe glasul al 6-lea:

    Astăzi harul Sfântului Duh pe noi ne-a adunat şi, toţi luând Crucea Ta, zicem: Bine eşti cuvântat Cel ce vii în numele Domnului; Osana, Celui dintru înălţime.

    Diaconul: Domnului să ne rugăm.

    Cântăreţii: Doamne miluieşte.

     

    Protosul rosteşte

    Condacul al XIII-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

    O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care mai înainte de veci Te-ai gătit spre jertfire, acum vii la Ierusalim, la patima cea de voie. Primeşte această puţină rugăciune a noastră adusă Ţie cu stâlpări şi ramuri, ca în aceste preacin­stite zile să umblăm pe urmele preacuratelor Tale picioare şi în liniştea şi blândeţea duhului să fim cu Tine în toate zilele călătoriei noastre pământeşti. învredniceşte-ne să ne împărtăşim fără de osândă de bucuria Sfintelor Tale Paşti, aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul ceresc să ne unim cu Tine în veci şi să cântăm împreună cu toţi sfinţii cântarea îngerească: Aliluia!

     

    Diaconul zice Ectenia:

                  Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

    Cântăreţii: Doamne miluieşte (de trei ori).

                  Încă ne rugăm pentru Înalt Prea Sfinţitul Părintele nostru Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, pentru Prea Sfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, pentru sănă­tatea şi mântuirea lor.

                  Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru ocârmuitorii ţării noastre, pentru mai marii oraşelor şi ai satelor şi pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea şi mântuirea lor.

                  Ca nişte robi nevrednici, cu frică şi cu cutremur mulţumind milostivirii Tale, Mântuitorule şi Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu îmbelşugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta şi, ca unui Dumnezeu, îţi aducem rugăciuni şi cu umilinţă strigăm: Izbăveşte din toate nevoile pe robii Tăi, şi ca un milostiv totdeauna împlineşte şi îndreptează spre bine dorinţele noastre ale tuturor. Cu stăruinţă ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

                  Bineprimită să fie, întru-tot-bunule Stăpâne, această mulţumire a noastră, înaintea slavei Tale, ca o tămâie bine mirositoare şi ca jertfă fără de sânge şi ca un îndurat trimite totdeauna robilor Tăi milele Tale cele bogate, rugămu-ne Ţie, Doamne, auzi-ne pe noi şi ne miluieşte.

                  Izbăveşte Biserica Ta cea sfântă şi ţara aceasta de toată răutatea vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi şi la tot poporul Tău dăruieşte lungime de zile, fără de păcat, şi sănătate ş i sporire în toate virtuţile creştineşti, rugămu-Te, Atotîndurate împărate, auzi-ne şi ne miluieşte.

     

    Protosul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe şi, milostive Stăpâne, milostiv fii, pentru păcatele noastre, şi ne miluieşte pe noi. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Tie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

    Cântăreţii: Amin.

     

    Diaconul: Domnului să ne rugăm.

    Cântăreţii: Doamne miluieşte.

     

    Protosul rosteşte

    RUGĂCIUNEA DE SFINŢIRE A ICOANELOR

     

    Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, Cel ce, voind să scapi pe poporul Tău, pe Israel, din înşelăciunea slujirii idoleşti şi să-l ai pururea neabătut în cunoaşterea şi slujirea Ta, unul Adevăratul Dumnezeu, cu îngrozire l-ai oprit să nu-şi facă lui chip şi asemănare potrivnică Tie, Adevăratului Dumnezeu, la care să se închine şi să slujească ca lui Dumnezeu; şi iarăşi ai poruncit prin Moise să se pună în cortul Legii Tale celei dintâi asemănări şi chipuri, adică, doi heruvimi de aur pe chivotul mărturiei şi doi la colţurile curăţitorului, iar pe catapeteasmă, mulţime de heruvimi cusuţi, prin care să se slăvească nu numele dumnezeilor celor mincinoşi şi străini, ci numele cel de mare cuviinţă şi preasfânt al Tău, unul Adevăratul Dumnezeu; apoi prin Solomon ai pus în altar doi heruvimi de lemn de chiparos ferecaţi cu aur; şi ai poruncit ca chivotul în care erau tablele cele de piatră, năstrapa de aur şi toiagul lui Aaron, care arătau petrecerea Ta acolo cu oamenii şi pomenirea slăvitelor Tale minuni şi binefaceri să se cinstească cu frică, cu cutremur şi cu închinăciune cuvenită lui Dumnezeu şi să se facă tămâieri şi rugăciuni înaintea lor; iar cinstea aceea ai primit-o cu îndurare ca şi cum ar fi fost adusă Ţie însuţi; iar la plinirea vremii ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel născut din femeie, din pururea Fecioara Măria, Care, luând chip de rob şi asemenea oamenilor făcându-Se, a zugrăvit icoana cea nefăcută de mână a preacuratului Său chip, punând mahrama pe sfânta Sa faţă şi a trimis-o lui Avgar, domnul Edesei, şi prin ea 1-a vindecat de neputinţa lui; şi tuturor care se apropiau de ea cu credinţă şi i se închinau le da, prin minuni, nenumărate vindecări şi multe faceri de bine.

    Şi noi, dar, o, bunule Stăpâne, Atotţiitorule, această icoană a preaiubitului Tău Fiu, în aducerea aminte a întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite şi a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca om pe pământ, am pus-o cu cinste înaintea slavei Tale, nu îndumnezeind-o, ci ştiind că cinstea icoanei se suie la cel zugrăvit pe ea.

    Şi căzând, cu sârguinţă ne rugăm: caută cu îndurare spre noi şi spre icoana aceasta şi, pentru întruparea şi arătarea Unuia-Născut Fiului Tău, în a Cărui pomenire am zugrăvit-o, trimite asupra ei binecuvântarea Ta cea cerească şi harul Preasfântului Duh şi binecuvinteaz-o şi sfinţeşte-o şi dă-i ei putere tămăduitoare şi de toate meşteşugirile diavoleşti izgonitoare. Umple-o de binecuvântarea şi puterea sfântului chip cel nefăcut de mână, pe care cu îndestulare le-a câştigat prin atingerea de preasfânta şi preacurata faţă a iubitului Tău Fiu; ca prin ea să se lucreze puteri şi minuni pentru întărirea dreptei credinţe şi pentru mântuirea credinciosului Tău popor; ca toţi care înaintea ei ne vom închina Ţie, Celui întru toate puternic, şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului Duh şi cu credinţă Te vom chema şi ne vom ruga, auziţi să fim şi mila iubirii Tale de oameni să aflăm şi har să câştigăm, că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

     

     

    RUGĂCIUNEA DE BINECUVÂNTARE A PELERINILOR

     

    Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce şezi întru cele înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe aripi de Heruvimi şi cântat de Serafimi, Care în zilele venirii Tale în trup ai binevoit, pentru a noastră mântuire, a şedea pe mânzul asinei şi ai primit cântarea copiilor, ai venit în Sfânta Cetatea Ierusalimului mai înainte cu şase zile, la patima cea de voie, ca să mântuieşti lumea prin Cruce, prin îngroparea şi prin învierea Ta! Şi precum atunci oamenii, care şedeau întru întuneric şi în umbra morţii, având ramuri de copac şi stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine, Fiul lui David mărturisindu-Te, aşa şi pe noi, care acum, în această zi, înainte de prăznuire purtăm în mâini stâlpări şi ramuri de copaci, păzeşte-ne şi ne mântuieşte. Şi precum acele popoare şi copiii Ţi-au adus „Osana", învredniceşte-ne şi pe noi să Te slăvim pe Tine în psalmi şi cântări duhovniceşti cu suflete curate şi neîntinate. Iar în aceste zile ale Sfintelor Tale Pătimiri dă-ne nouă să ne împărtăşim fără de osândă de bucuria Sfintelor Paşti şi să cântăm şi să proslăvim dumnezeirea Ta, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (Din Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim).

     

    Apoi Protosul zice:

    Slavă Ţie, Hristoase, Dumnezeul...,

     

    după care face apolisul cel mic:

    Cel ce pe mânz de asin a primit a şedea, pentru mântuirea noastră, Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

     

    Cuvânt de învăţătură.

     

    Protosul:

    Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

     

    Slujba Litiei, în Catedrala Mitropolitană.

     

    Răspunsurile la strană vor fi asigurate de:

     

    Pr Dumitru Luca

    Pr Simion Luca

    Pr Dumitru Munthiu

    Pr Vasile Muntean

    Pr Eugen Buta

    Pr. Nicolae Neagu

    Pr. Nicolae Creţu

    Pr. Ioan Lupu

    Arhid Vasile Avram

    Arhid Mihai Susan

    Diac Teodor Ploscaru

    Sebastian Stroia (cântăreţ Parohia Sibiu Cetate II)

    Emil Oancea (cântăreţ Parohia Sibiu Cetate I)

    Adrian Ursu (cântăreţ Catedrala Mitropolitană)

    Florin Tânţ (cântăreţ Parohia Calea Poplăcii I)

    Mircea Gudea (cântăreţ Parohia Buna Vestire II)

    Bogdan Grama (cântăreţ Parohia Lazaret I)

    Florin Maredavid (cântăreţ Parohia Lazaret III)

    Ioan Chiş (cântăreţ Parohia Lazaret IV)