Evenimente

Conferinta Februarie 2016... Mai mult

Conferinta Ianuarie 2016... Mai mult

Praznicul Bobotezei 2016... Mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

  • POZA LITURGHIE5

SedintaIanuarie2016

     

      În data de 16 ianuarie 2016 la sediul Protopopiatului Ortodox Roman Sibiu a avut loc Conferinta Administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Sibiu. Şedinţa a fost condusă de P.C. Pr. Protopop Ioan Coşa, iar pe ordinea de zi s-au aflat probleme de ordin administrativ, precum şi prelucrarea mai multor adrese ale Arhiepiscopiei Sibiului.

P.C. Părinte Protopop a adus la cunoștința P.C. preoți faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 ca fiind Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, îndemnând fiecare preot să intensifice în mod deosebit atenția și colaborarea cu tineretul.

Apoi pe ordinea de zi a fost comunicarea adreselor din partea Arhiepiscopiei Sibiului privitoare la problemele administrative și pastorale ale parohiilor din Protopopiat.

         La sedinţa din această lună a fost prezent domnul Crapciu Mihail de la Inspectoratul Judeţean de Urgenţe din Sibiu. Domnia sa a prezentat principalele reglementări legate de funcţionarea şi avizul PSI de care are nevoie fiecare biserică şi în mod deosebit locaşuri de cult aflate în construcţie. Reprezentantul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă din Sibiu, dl Crapciu Mihail i-a instruit pe preoţii prezenţi la şedinţă asupra modului în care pot fi prevenite incendiile. De asemenea, această întâlnireface parte din protocolul de o colaborare între ISU Sibiu şi Arhiepiscopia Sibiului, cu scopul de a informa şi mai bine comunităţile asupra metodelor de prevenţie şi a altor probleme legate de situaţiile de urgenţă.

         Un alt punct principal pe ordinea de zi a ședinței a constituit întâlnirea cu reprezentantul Departamentului pentru educaţie şi formare continuă, Alexandru Dădârlat care a reactualizat în fața preoțolor prezenți inițiativa de revizuire a Constituției în ceea ce priveste familia care are la bază legătura ăntre un bărbat și o femeie.

       Proiectul de lege propus revizuiește articolul 48, alineat 1 din Constituția României astfel: ‘Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor’. Proiectul de lege, expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ au fost publicate în Monitorul Oficial, pe data de 25 noiembrie 2015.