Evenimente

Conferinta Februarie 2016... Mai mult

Conferinta Ianuarie 2016... Mai mult

Praznicul Bobotezei 2016... Mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

  • POZA LITURGHIE5

Conferinta administrativa februarie 2016

   

      Luna aceasta la sediul Protopopiatului Ortodox Roman Sibiu a avut loc Conferinta Administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Sibiu. Şedinţa a fost condusă de P.C. Pr. Protopop Ioan Coşa, iar pe ordinea de zi s-au aflat probleme de ordin administrativ, precum şi prelucrarea mai multor adrese ale Arhiepiscopiei Sibiului.

      P.C. Părinte Protopop a adus la cunoștința P.C. părinți noua apariție editorială din cadrul Editurii Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului și anume cartea Inalt Prea Sfinției sale Mitropolit Dr. Laurențiu Streza, ”Din exilul păcatului la Masa Împărăției – Călătorie cu Hristos spre Postul Mare”.

      În cuvântul său P.C. Părinte Protopop a evidențiat necesitatea și importanța acestei lucrări, cu atât mai mult cu cât ea vine spre folosul preoților și credincioșilor la începutul perioadei Triodului, așa cum menționează Înalt Prea Sfinția Sa în Cuvântul înainte: ”Călătoria noastră împreună cu Hristos, prin duminicile pregătitoare Învierii Domnuluui și, mai ales prin rânduiala Postului Mare, ne reînnoiește și ne sporește viața noastră spirituală și ne apropie între noi. Doar însetând și flămânzind după hrana noastră cea veșnică, existența noastră primește un sens.” 

”Itinerarul” propus de Înalt Prea Sfinția Sa  presupune o călătorie cu Hristos spre Postul Mare în șase tematici meditative la duminicile premergătoare Postului Mare.

     P.C. părinte protopop a arătat faptul că lucrarea de față va fi urmată de o altă carte de predici a Înalt Prea Sfinției Sale, folositoare preoților caracterizând călătoria cu Hristos prin Postul Mare. Viitoarea carte de predici tratează cele șase duminici din perioada Postului Paștilor.

     Ședința din această lună a prilejuit întâlnirea cu PC pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc, care a susținut în fața preoților din Protopopiat o meditație despre misiunea și vocația preotului plecând de la textul Sfântului Apostol Petru din Întâia sa Epistolă sobornicească capitolul 4, versetele 10-11: ”După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu. Dacă vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu; dacă slujeşte cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.” Preotul este slujitor al lui Hristos. Dacă înțelegi cine este Hristos atunci îți dai seama cât de extreordinară este slujirea lui Hristos. Dacă este pentru tine Hristos cu adevărat piatra cea din capul unghiului, pe care o nesocotesc ziditorii acestei lumi, atunci a fi slujitorul lui Hristos este un lucru extraordinar, iar preoții să păstorească turma lui Hristos după cuvintele aceluiaș apostol care spune:” Pe preoţii cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreună-preot şi martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei celei ce va să se descopere. Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Iar când Se va arăta Mai-marele păstorilor, veţi lua cununa cea neveştejită a măririi”(I Petru 5,1-4).

P.C. părinte profesor Vasile Mihoc a prezentat apoi preoților din Protopopiat cartea P.C. Pr. Dr. Mihai Petian ”Epistola I către Corinteni” apărută la Editura Andreiana, lucrarea de Doctorat a părintelui, supravegheată și coordonată de P.C. părinte profesor.  

      La finalul ședinței, în urma Protocolului de colaborare dintre Arhiepiscopia Sibiului prin Protopopiatul Sibiu și Serviciul de Ambulanță al Județului Sibiu, au fost prezenți reprezentanții Ambulanței care au prezentat preoților, atât teroretic cât și practic, tehnicile și situațiile de acordare a primului ajutor persoanelor aflate într-o astfel de situație.

     Pe viitor reprezentanții Ambulanței Sibiu vor prezenta toate aceste metode de acordare a primului ajutor tuturor credincioșilor din parohiile sibiene prin intermediul preoților parohi în bisericile parohiale, pentru ca orice persoană să poată la nevoie să devină salvatorul unei vieți.