Evenimente

Conferinta Februarie 2016... Mai mult

Conferinta Ianuarie 2016... Mai mult

Praznicul Bobotezei 2016... Mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

  • POZA LITURGHIE5

Parohia Valea Aurie

 

Asociaţia ,,Sfântul Nicolae’’- Parohia Valea-Aurie I

 

Paroh PC Pr. Săsăujan Simion

Asistent Social: Petre Crina Maria

 

Denumirea unităţii de asistenţă socială/ a proiectului:

Asociaţia ,,Sf. Nicolae” Sibiu

 

Asociaţia ,,Sf. Nicolae’’ este acreditată să furnizeze servicii sociale după cum urmează:

 

1. Centrul de sprijin şi asistenţă pentru copil şi familie.

2. Centrul de servicii de asistenţă şi îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

 

 

Obiective:

- creşterea nivelului de pregătire şcolară pentru 25 de elevi;

- îmbunătăţirea climatului familial pentru 25 de familii cu copii aflaţi în situaţie de risc (cu venituri mici, familii monoparentale, familii numeroase);

-îmbunătăţirea alimentaţiei constând în oferirea mesei de prânz unui număr de 25 de elevi cu vârste cuprinse intre 6 şi 12 ani;

-învăţarea de noi deprinderi de viaţă prin participarea periodică la programe extra-şcolare şi de socializare.

- asigurarea hranei, la domiciliu, pentru 10 persoane vârstnice aflate în nevoie;

- finalizarea lucrarilor unui cămin azil;

-consiliere socială;

 

Categoria şi numărul de beneficiari:

- copii aflaţi în situaţie de risc, 25 beneficiari.

- persoane vârstnice, 10 beneficiari.

 

Activităţi desfăşurate/Tipuri de servicii oferite:

 

Asigurarea mesei de prânz pentru copiii asistaţi;

Activităţi educaţionale;

Prevenirea abandonului şcolar;

Consiliere şi sprijin pentru copil şi familie;

Activităţi recreative şi de socializare;

Lecţii de religie;

Găzduire pe timp de zi;

Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive la domiciliu;

Promovarea relaţiilor sociale (socializare);

Consiliere socială;

Reintegrare în comunitate;

Adâncirea credinţei religioase;

 

 

Resurse umane implicate:

Presedinte Asociatie-preot; Asistent social 2; Învăţător 1; Contabil 1; Bucătar 1; Ajutor bucătar 1; Voluntari 6, din care Psiholog 1.

 

Parteneri:

Parohia Valea Aurie I, Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, DGASPC Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Şcoala Generală nr. 25 Sibiu, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Sibiu.

 

Valoare buget: 115.041 lei.

 

Sursa finanţării:

Finanţare de stat: subvenţie.

Alte surse: donaţii şi sponsorizări.