Evenimente

Conferinta Februarie 2016... Mai mult

Conferinta Ianuarie 2016... Mai mult

Praznicul Bobotezei 2016... Mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

  • POZA LITURGHIE5

Programe - Parohia Cisnadie II

 

Prezentare Parohia Cisnădie II

 

Paroh PC Pr. Constantin Iacob

 

Denumirea unităţiilor de asistenţă socială:

 

1)Centrul de coniliere şi sprijin pentru copii, adulţi şi persoane vârstnice;

 

2)Centrul de zi pentru copii;

 

3)Masa pe roţi.

 

Obiective:

 

- elaborarea, derularea şi dezvoltarea de proiecte şi acţiuni cu caracter social pentru prevenirea marginalizării sociale a diferitelor categorii de beneficiari;

 

- sprijin în vederea perfecţionării şi îmbunătăţirii perfomanţelor şcolare;

 

- soluţionarea cazurilor sociale grave prin intervenţia comunităţii;

 

- informare şi sensibilizare a opiniei pulice cu privire la diferite aspecte ale problematicii sociale;

 

- solidarizarea membrilor comunităţii.

 

Categoria de beneficiari:

 

- persoane/familii cu situaţie economico-socială precară;

 

- persoane şi familii aflate în dificultate sau risc social;

 

- persoane şi familii generatoare de marginalizare sau excluziune socială;

 

- persoane vârstnice fără aprţinători/cu aparţinători care nu îi pot sprijini;

 

- persoane cu probleme de sănătate şi nevoi sociale;

 

- elevi/studenţi cu risc de abandon şcolar.

 

Numărul de beneficiari:

 

1) 30 persoane în cadrul centrului de consiliere;

 

2) 20 copii în cadrul centrului de zi;

 

3) 10 persoane în cadrul proiectului masa pe roţi.

 

Activităţi desfăşurate/Tipuri de servicii oferite:

 

Serviciile oferite sunt acreditate prin Biroul de Asistenţă Socială al Protopopiatului Ortodox Sibiu.

 

În luna iulie 2010 parohia Cisnădie II este acreditată ca furnizor de servicii sociale după cum urmează:

 

 Centrul de consiliere şi sprijin pentru copii, adulţi şi persoane vârstnice cu următoarele servicii:

 

- identificare şi evaluare a cazurilor persoanelor defavorizate social;

 

- informare în domeniu;

 

- consiliere juridică;

 

- consiliere socială şi psihologică;

 

- sprijin de urgenţă învederea reducerii efectelor situaţiilor de criză(sprijin financiar pentru cazurile cu probleme medicale, şcolare şi sprijin material sub forma unor pungi cu alimente cu ocazia marilor sărbători din cursul anului; a unor materiale sau obiecte medicale cum ar fi proteze, ochelari, medicamente etc;

 

- dinamizarea grupurilor şi comunităţilor în vederea implicării în rezolvarea cazurilor sociale;

 

- promovare şi cooperare socială;

 

În vederea promovării şi cooperării sociale centrul de consiliere şi sprijin pentru copii, adulţi şi persoane vârstnice a iniţiat următoarele proiecte:

 

1. ,,Întotdeauna împreună’’ a avut ca scop păstrarea şi promovarea tradiţiilor populare româneşti.

 

2. ,,Bucuria comuniunii’’ având ca scop vizionarea unui film documentar cu tematică religios-culturală.

 

3. ,,Dar din dar’’ s-a derulat cu ocazia praznicilor împărăteşti.

 

4. ,,Bolnav am fost şi m-aţi cercetat’’ acţiune prin care au fost vizitaţi toţi bolnavii internaţi în Spitalul Orăşenesc Cisnădie.

  

Centrul de zi pentru copii cu următoarele servicii:

 

- găzduire pe timp zi

 

- educare;

 

- socializare şi petrecere a timpului liber;

 

- consiliere socială şi psihologică pentru copil şi familie;

 

- informare în domeniu;

 

- servicii de asigurarea a suplimentelor nutritive;

 

- reintegrare în comunitate;

 

- suport emoţional;

 

Masa pe roţi

 

-asigurarea unei mese calde de trei ori pe săptămână pentru zece persoane vârstnice.

 

Resurse umane implicate:

 

preot paroh, asistent social, preot, comitet parohial

 

Valoare buget: 7.600 lei

 

Parteneri:

 

Biroul de Asistenţă Socială al Protopopiatului Ortodox Sibiu, Sozialstation Cisnădie, Diakonisches Werk Sibiu, Parohiile Ortodoxe din Cisnădie, Parohia Evanghelică din Cisnădie, Primăria Oraşului Cisnădie, Consiliul Local, Asociaţia Christiana, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu.

 

Sursa finanţării:

 

Fonduri proprii

 

Alte surse