Parohia Buna Vestire I

Prezentare Parohia Buna Vestire I

Paroh PC Pr. Mitea Constantin

Denumirea unităţii de asistenţă socială:

Cantina Socială

Obiective:

  • dezvoltarea serviciilor cantinei sociale
  • obţinerea acreditării pentru desfăşurarea de servicii sociale specilaizate

Categoria şi numărul de beneficiari:

  • 20 persoane nevoiaşe
  • 10 persoane vârstnice la domiciliu

Activităţi desfăşurate/Tipuri de servicii oferite:

Identificarea beneficiarilor

  • persoanele care beneficiază de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
  • pensionari;
  • orice persoană care temporar nu realizează venituri;

Furnizarea serviciilor

  • pregătirea şi servirea mesei pentru 20 de persoane în fiecare zi de joi a săptămânii;
  • pregătirea şi distribuirea hranei la domiciliu pentru 10 persoane vârstnice;
  • sprijin material, în funcţie de caz şi de posibilităţile parohiei, pentru persoanele aflate în dificultate;

Resurse umane implicate:

preot paroh, comitet parohial

Valoare buget: 15.000 lei

Sursa finanţării:

Fonduri proprii

Alte surse