Parohia Buna Vestire II

Asociaţia Creştin-Ortodoxă Română Sibiu - Parohia Buna Vestire II

Paroh PC Pr. Arseniu Ilie

Denumirea unităţii de asistenţă socială/ a proiectului:

Asociaţia Creştin-Ortodoxă Română Sibiu (ACORD)

Obiectiv:

Obiectivul fundamental al constituirii Asociaţiei constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat şi întreprinderea unor măsuri specifice pentru a da O ŞANSĂ CELOR FĂRĂ ŞANSĂ prin acţiuni umanitare, de asistenţă religioasă, materială şi medicală persoanelor defavorizate.

Asociaţia ACORD este acreditată să furnizeze servicii sociale primare în cadrul următoarelor proiecte de asistenşă socială:

1. Proiectul social ,,Cazuri disperate’’

Asociaţia ACORD a oferit cazurilor luate în evidenţă, diferite sume de bani, alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte. S-au achitat reţete pentru procurarea de medicamente. S-au plătit facturi la utilităţi (gaz, curent, etc.). S-au făcut plăţi la chirii. S-au plătit taxe pentru eliberarea unor documente. S-au făcut plăţi pentru procurarea unor bilete de transport, şi multe altele. Pe parcursul acestui an au fost sprijinite financiar şi consiliate peste 400 de cazuri. Cu ocazia sărbătorilor de peste an s-au acordat pungi cu alimente cazurilor sociale aflate în evidenţa asociaţiei, persoanelor aflate în Arestul Poliţiei Sibiu şi altor persoane aflate în dificultate de pe raza parohiei Buna Vestire II Sibiu.

2. Proiectul social „Lăsaţi copiii să vină la mine”

Proiectul este coordonat de P.C. Pr. Marian Vlăduţ şi are ca scop sprijinirea integrării copilului cu nevoi speciale în viaţa Bisericii şi în societate prin dezvoltarea abilităţilor de socializare şi promovarea unui model de viaţă creştin. Pe parcursul anului copiii Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 şi 2 din Sibiu au fost implicaţi în numeroase activităţi cu caracter social-educaţional şi recreativ.

3. Proiectul social ,,Un pacheţel cu mâncare pentru fiecare’’

În cadrul acestui proiect sunt distribuite pungi cu alimente pentru copiii din cadrul Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 şi 2 din Sibiu.

4. Proiectul social „Copiii cu minte să meargă înainte”

În cadrul acestui proiect sunt sprijiniţi copiii supradotaţi care provin din familii defavorizate din punct de vedere material şi financiar, atât din municipiul Sibiu, cât şi din judeţ. Aceştia sunt sprijiniţi financiar cu diferite sume pentru achitarea transportului în comun, în vederea deplasării la şcoală, achitarea restanţelor la chirie sau utilităţi, achiziţionarea de rechizite sau de îmbrăcăminte necesare pentru ca aceşti copii să poată frecventa şcoala.

5. Proiectul social ,,Ajutorul Tău, de la Dumnezeu cel ce a făcut cerul şi pământul’’

Categoria şi numărul de beneficiari: 231 beneficiari

 • persoane vârstnice, fără aparţinători, lipsite de mijloace materiale şi financiare;
 • femeile cu copii mici alungate din domiciliu victime ale violenţei domestice;
 • persoane singure, cu afecţiuni medicale, lipsite de sprijin şi /sau venituri, care locuiesc în mediu rural;
 • alte cazuri în care se solicită sprijin de urgenţă, iar cererea este justificată prin actele doveditoare care o însoţesc.

Tipuri de servicii:

 • identificare şi evaluare;
 • informare în domeniu;
 • consiliere socială;
 • consiliere religioasă;
 • asistenţă medicală şi îngrijire;
 • acompaniere şi mediere socială în menţinerea legăturii cu instituţii de stat/private;
 • sprijin material (alimente, medicamente, utilităţi);
 • sprijin financiar;
 • sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • sprij în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate;

Resurse umane implicate:

Preşedinte Asociaţie-preot; Asistent social 1; Consilier juridic 2; Asistent medical 1; Medic 1; Psiholog 1; Contabil 1;

Parteneri: Protopopiatul Ortodox Sibiu, Parohia Persoanelor Deficiente de Auz, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Sibiu, Asociaţia Pro Vita, Asociaţia Casa Bună, Asociaţia Roman Afectus.

Valore buget: 21.000 lei

Sursa finanţării:

Fonduri proprii

Alte surse: donaţii şi sponsorizări