Parohia Hipodrom I

Prezentare Parohia Hipodrom I

Paroh PC Pr. Benchea Ilarie

Obiective:

  1. Furnizarea de servicii sociale primare în cadrul parohiei.

2. Elaborarea, derularea şi dezvoltarea de proiecte şi acţiuni cu caracter social

3. Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu alte instituţii abilitate.

Categoria de beneficiari:

persoane/familii cu situaţie economico-socială precară

persoane şi familii cu mulţi copii aflate în dificultate

persoane vârstnice

Activităţi desfăşurate:

  • sprijin material şi financiar, în funcţie de caz pentru persoanele aflate în dificultate
  • sprijin în reintegrarea comunitară
  • consilierea religioasă a persoanelor cu diferite probleme sociale şi de sănătate

Resurse umane implicate

preot, comitetul şi consiliul parohial