Parohia Inferior III

Prezentare Parohia Inferior III

Paroh PC Pr. Răduleţ Marian

Denumirea unităţii de asistenţă socială/ a proiectului

,,Centrul de asistenţă socială’’

Obiective:

  1. Furnizarea de servicii sociale primare în cadrul parohiei.

2. Elaborarea, derularea şi dezvoltarea de proiecte şi acţiuni cu caracter social.

3. Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu alte instituţii abilitate.

Categoria şi numărul de beneficiari: 40 de persoane

  • persoane/familii cu situaţie economico-socială precară
  • persoane şi familii cu mulţi copii aflate în dificultate sau risc
  • persoane vârstnice fără aparţinători
  • persoane cu probleme de sănătate şi nevoi sociale

Tipuri de servicii:

Începând cu anul 2010 Parohia Ortodoxă Inferior III Sibiu s-a acreditat să furnizeze servicii sociale primare în cadrul ,,Centrului de asistenţă socială’’ pentru următoarele tipuri de servicii:

1. Identificare şi evaluare

2. Informare în domeniu

3. Consiliere socială

4. Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză

5. Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate

Serviciile oferite sunt acreditate prin Biroul de Asistenţă Socială al Protopopiatului Ortodox Sibiu.

Activităţi desfăşurate:

  • sprijin material şi financiar, în funcţie de caz pentru persoanele aflate în dificultate
  • sprijin în reintegrarea comunitară
  • consilierea religioasă a persoanelor cu diferite probleme sociale şi de sănătate

Valoare buget: 4.000 lei

Resurse umane implicate

preot, asistent social, voluntari

Sursa finanţării:

Fonduri proprii

Alte surse

Parteneri: Asociaţii, persoane fizice