Parohia Inferior V

Prezentare Parohia Inferior V

Paroh PC Pr. Pop Ioan Ersiliu

Asistent Social: Liliana Pop

Denumirea proiectelor:

1. ,,Speranţă şi răbdare’’-socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului Spital (azil) Sibiu

2. Socializare şi Asitenţă religioasă pentru beneficiarii centrului pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Obiective:

  1. Furnizarea de servicii sociale primare în cadrul parohiei.

2. Îndeplinirea misiunii Bisericii de sprijinire a acelor aflaţi în dificultate.

3. Deprinderea normelor morale, creştine şi ale ordinii sociale.

4. Crearea unor obişnuinţe de comportament adecvate cerinţelor morale şi sociale.

5. Formarea comportamentelor de toleranţă şi acceptare reciprocă între beneficiarii centrului.

6. Încurajarea participării la viaţa socială a membrilor comunităţii şi cultivarea sentimentului de solidaritate socială.

Categoria şi numărul de beneficiari:

  • 70 copii cu nevoi speciale din cadrul Centrului pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu, judeţul Sibiu
  • 30 persoane vârstnice din cadrul Căminului Special (azil) Sibiu

Activităţi desfăşurate:

  • Acordarea asistenţei religioase, beneficiarilor din unităţile de asistenţă socială enumerate mai sus, constă în oficierea Sfintelor Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei la cerere şi în posturile de peste an.
  • Organizarea unor acţiuni umanitare, cu diferite ocazii, în care sunt implicaţi membrii comitetului parohial şi voluntari de pe raza parohiei, care acordă daruri beneficiarilor: icoane, cărţi de rugăciuni, pungi cu alimente.
  • Organizarea unor excursii şi pelerinaje pentru beneficiarii Centrului pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu, judeţul Sibiu.
  • Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cu şi pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului Spital (azil): lecturi, cântece, audiţii pricesne, audiţii cântece populare, vizionare de filme duhovniceşti, discuţii pe diferite teme, sfaturi duhovniceşti.

Resurse umane implicate

preot, asistent social voluntar, comitetul şi consiliul parohial, alţi voluntari.

Parteneri

Asociaţia ,,Societatea Femeilor Ortodoxe Sibiu’’