Parohia Inferior VI

Prezentare Parohia Inferior VI

Paroh PC Pr. Curiban Claudiu

Obiective:

  1. Furnizarea de servicii sociale primare în cadrul parohiei.

2. Elaborarea, derularea şi dezvoltarea de proiecte şi acţiuni cu caracter social

3. Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu alte instituţii abilitate.

Categoria şi numărul de beneficiari: 5 persoane

  • persoane/familii cu situaţie economico-socială precară
  • persoane şi familii cu mulţi copii aflate în dificultate
  • persoane vârstnice

Activităţi desfăşurate:

  • sprijin material şi financiar, în funcţie de caz pentru persoanele aflate în dificultate
  • sprijin în reintegrarea comunitară
  • consilierea religioasă a persoanelor cu diferite probleme sociale şi de sănătate

Valoare buget: 1.248 lei

Resurse umane implicate

preot, comitetul şi consiliul parohial