Parohia Mihai Viteazul I

Prezentare Parohia Mihai Viteazul I

Paroh PC Pr. Băcilă Achim

Obiective:

 1. Furnizarea de servicii sociale primare în cadrul parohiei.

2. Elaborarea, derularea şi dezvoltarea de proiecte şi acţiuni cu caracter social.

3. Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu alte instituţii abilitate.

4. Acordarea de servicii religioase în cazuri de deces persoanelor cu o situaţie socială precară.

Categoria de beneficiari:

 • persoane/familii cu situaţie economico-socială precară
 • persoane şi familii cu mulţi copii aflate în dificultate sau risc
 • persoane cu probleme de sănătate şi nevoi sociale
 • persoane vârstnice
 • alte cazuri în care se solicită sprijin de urgenţă, iar cererea este justificată prin actele doveditoare care o însoţesc

Activităţi desfăşurate:

Activitatea social-filantropică desfăşurată în parohie cuprinde următoarele proiecte:

1. Proiectul Ruth-oferă de 2 ani de zile o masă de prânz pentru doi studenţi orfani de ambii părinţi.

2. ,,Flămând am fost şi mi-aţi dat să mănânc’’–zilnic se oferă o masă de prânz pentru 30 de persoane sărace.

3. ,,Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat’’-cu ajutorul unor persoane binevoitoare şi cu ajutorul comitetului parohial, s-a reuşit în mai multe rânduri să se ofere ajutoare materiale celor nevoiaşi (îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier şi aparate de uz caznic).

4. ,,Bolnav am fost şi m-aţi cercetat’’-patru medici specialişti în medicina internă, ca şi ,,doctorii fără de arginţi’’, oferă o dată pe săptămână consultaţie medicală gratuită persoanelor interesate într-un cabinet amenajat în turla bisericii.

5. ,,Lăsaţi copiii să vină la Mine’’-prin acest proiect se oferă meditaţii gratuite unor elevi la matematică, limba şi literatura română.

6. ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa’’-proiect prin care se oferă rezolvarea unor probleme juridice prin consilierea beneficiarilor de către avocaţi şi jurişti care îşi oferă servicile în mod gratuit.

7. ,,N-are unde să-şi plece capul’’-prin acest proiect se oferă adăpost celor care nu au, find pregătită o cameră cu 6 paturi în turla bisericii.

Tipuri de servicii:

 • identificare şi evaluare;
 • informare în domeniu;
 • consiliere socială;
 • consiliere religioasă;
 • asistenţă medicală şi îngrijire;

Resurse umane implicate:

Preot; comitet parohial; consiliul parochial; medic specialist; jurist; contabil;

Valoare buget: 50.000 lei

Sursa finanţării:

Fonduri proprii

Alte surse: donaţii şi sponsorizări