Parohia Valea Aurie

Asociaţia ,,Sfântul Nicolae’’- Parohia Valea-Aurie I

Paroh PC Pr. Săsăujan Simion

Asistent Social: Petre Crina Maria

Denumirea unităţii de asistenţă socială/ a proiectului:

Asociaţia ,,Sf. Nicolae” Sibiu

Asociaţia ,,Sf. Nicolae’’ este acreditată să furnizeze servicii sociale după cum urmează:

1. Centrul de sprijin şi asistenţă pentru copil şi familie.

2. Centrul de servicii de asistenţă şi îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

Obiective:

 • creşterea nivelului de pregătire şcolară pentru 25 de elevi;
 • îmbunătăţirea climatului familial pentru 25 de familii cu copii aflaţi în situaţie de risc (cu venituri mici, familii monoparentale, familii numeroase);
 • îmbunătăţirea alimentaţiei constând în oferirea mesei de prânz unui număr de 25 de elevi cu vârste cuprinse intre 6 şi 12 ani;
 • învăţarea de noi deprinderi de viaţă prin participarea periodică la programe extra-şcolare şi de socializare.
 • asigurarea hranei, la domiciliu, pentru 10 persoane vârstnice aflate în nevoie;
 • finalizarea lucrarilor unui cămin azil;
 • consiliere socială;

Categoria şi numărul de beneficiari:

 • copii aflaţi în situaţie de risc, 25 beneficiari.
 • persoane vârstnice, 10 beneficiari.

Activităţi desfăşurate / Tipuri de servicii oferite:

 • Asigurarea mesei de prânz pentru copiii asistaţi;
 • Activităţi educaţionale;
 • Prevenirea abandonului şcolar;
 • Consiliere şi sprijin pentru copil şi familie;
 • Activităţi recreative şi de socializare;
 • Lecţii de religie;
 • Găzduire pe timp de zi;
 • Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive la domiciliu;
 • Promovarea relaţiilor sociale (socializare);
 • Consiliere socială;
 • Reintegrare în comunitate;
 • Adâncirea credinţei religioase;

Resurse umane implicate:

Presedinte Asociatie-preot; Asistent social 2; Învăţător 1; Contabil 1; Bucătar 1; Ajutor bucătar 1; Voluntari 6, din care Psiholog 1.

Parteneri: Parohia Valea Aurie I, Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, DGASPC Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Şcoala Generală nr. 25 Sibiu, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Sibiu.

Valoare buget: 115.041 lei.

Sursa finanţării:

Finanţare de stat: subvenţie.

Alte surse: donaţii şi sponsorizări.