Muzeul Parohiei Hamba, judeţul Sibiu, a fost inaugurat

În Parohia Hamba, judeţul Sibiu, au avut loc duminică, 22 decembrie, manifestări organizate în cadrul programului de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa parohului de la Hamba, Remus Răsvan. Lângă Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din sat a fost inaugurat Muzeul Parohial Hamba, ce reunește artefacte, mărturii ale spiritului creator, credincios și jertfelnic al oamenilor din localitate. Muzeul este un „stick de memorie” pregătit cu acribie pentru cetățenii comunei, de către pr. Remus Răsvan de-a lungul mai multor ani de cercetare  și totodată o „carte de vizită” a localității, pentru turiști. Cu această ocazie a fost lansată monografia „Satul Hamba sau în vecinătate cu Dumnezeu”, semnată de pr. Constantin Necula și pr. Remus Răsvan, volum ce cuprinde documente grăitoare cu privire la istoricul localității Hamba.
În cadrul evenimentului au luat cuvântul autorii, domnul Alexiu Tatu, şeful Serviciului Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale și pr. Mihai Iosu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu. În discursul său, domnul Alexiu Tatu a subliniat nevoia cunoașterii de către tineri a propriei istorii și culturi, condiție a păstrării verticalității unui popor și în același timp a deschiderii față de ceilalți. Şeful Serviciului Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale a dăruit Muzeului Parohial facsimile cu cei care au luptat și au căzut în Primul Război Mondial. El a explicat că sunt 98 de oameni atestați în documente. Dintre ei, 94 au fost plugari, doi au fost pantofari și unul singur era rotar. Ei au fost decorați și numele lor sunt păstrate în documente, însă memoria lor neștearsă este menținută în special în Sfânta Liturghie, în ectenia de cerere „Pe ostașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa”.  Domnul Tatu și-a exprimat speranța că acest muzeu va crește într-un muzeu al comunei.
“Hamba nu e de ieri și nu e doar pentru mâine”
În cuvântul său, Părintele Constantin Necula a subliniat misiunea preotului în raport cu obștea pe care o păstorește. El a afirmat că dincolo de toate lucrurile gospodărești, preotul trebuie își facă timp să le aducă aminte oamenilor că sunt nemuritori. „Nemuritori și din spate, prin voia lui Dumnezeu, prin geneza aceasta a neamului lui Hristos și înainte prin împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos” a spus părintele Necula, făcând referire la Evanghelia Duminicii. El și-a exprimat convingerea că viitoare cercetări pot aduce noi informații legate de istoria localității, remarcând cu modestie că: „N-am făcut decât să scriem o filă la tot ceea ce ar putea să scrie generațiile viitoare”. Părintele Necula a evidențiat și scopul educativ al muzeului, o „întrupare” a monografiei și un „colț” în care copiii pot învăța „că Hamba nu e de ieri și nu e doar pentru mâine”.
Pr. Mihai Iosu a făcut referire la două discursuri celebre despre satul românesc, anume la „Elogiul satului românesc” (1937) al lui Lucian Blaga și „Laudă țăranului român” (1940) al lui Liviu Rebreanu. Părintele și-a exprimat dezamăgirea față de decăderea satului românesc în contemporaneitate și a evidențiat rolul unor astfel de inițiative fericite, în conservarea frumuseții veșniciei ce s-a născut la sat.
Evenimentul a fost prefațat de Sfânta Liturghie la care au participat pr. paroh Remus Răsvan, pr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie din Sibiu, pr. Mihai Iosu, de la aceeași Facultate, pr. Cătălin Crișan, cel care a păstorit cu ani în urmă obștea ortodoxă din satul Hamba și diac. Gabriel Dumbravă. În semn de respect pentru contribuția la istoricul localității, dar și de frățietate în Hristos, la invitația parohului ortodox, comunitatea greco-catolică din localitate însoțită de preotul său, a luat parte la lansarea monografiei și la inaugurarea muzeului și a colindat comunitatea ortodoxă. Manifestarea a mai reunit oficialități locale și din localitățile învecinate, reprezentanți ai instituțiilor publice și cadre ale Universitățiii „Lucian Blaga” din Sibiu. Ea se înscrie în seria manifestărilor dedicate Anului omagial al satului românesc (al preoților, dascălilor și primarilor gospodari).
Autor: Maria Curtean
Foto: tribuna.ro