Parohia Dealul Ocnei (Viile Sibiului) – Biserica cu hramul „Pogorarea Sfantului Duh”

Pr. Craiu Ovidiu

Telefon

0722 / 408.307

Adresa

Str. Viile Sibiului, f.n. Jud. Sibiu

Email

A. Istoricul comunității parohiale

Situat în partea de nord a orașului Sibiu, la ieșirea spre Mediaș și în imediata apropiere a comunei Șura Mare, cartierul Viile Sibiului este o comunitate mică, formată din aproximativ 100 de familii. Puțină lume știe că, de fapt, acest cartier aparține orașului Sibiu, atât din punct de vedere administrativ, cât și teritorial.

Nu există date care să certifice cu exactitate când a început să se formeze o așezare aici. Locuitorii mai în vârstă ai cartierului spun că primele case au fost construite de oamenii bogați ai orașului Sibiu și erau considerate drept case de vacanțăi. Se pare că aici veneau adesea „bogătașii orașului, cu trăsurile, la aer curat și făceau plimbări pe Aleea Teilor”ii. Există o clădire care este numită „a lui Binder”, despre care se spune că era tot timpul în îngrijirea unei slujnice, ce trebuia să aibă grijă să pregătească cele de cuviință pentru întâmpinarea stăpânului casei.

Ceea ce-i atrăgea pe bogătașii orașului spre zona aceasta limitrofă era liniștea, ”aerul curat, o vegetație luxuriantă, aleile cu tei și bănci”. Dovada acelor vremuri sunt câteva statuete și fântâni arteziene amenajate în acele timpuri. Astăzi toate acestea se regăsesc pe proprietăți privateiii și au fost conservate pentru frumusețea și nota aparte pe care o dau locului.

Comunitatea Viile Sibiului primește, însă, o importanță majoră începând cu anul 1965 când se înființează aici CEAP-ul Sibiu. În 1970 ia ființă IAS-ul Dealul Ocnei.

În 1975, pământul fertil de pe dealurile cartierului a făcut ca să se ia decizia de a se planta o suprafață enormă cu vie, de unde denumirea ulterioară a așezării de Viile Sibiului.

Dealurile care înconjoară cartierul s-au transformat, încetul cu încetul, de-a lungul timpului, într-o zonă prosperă, care aproviziona cu legume și fructe întregul oraș și nu numai.

Devenind un important centru horticol, aceasta fermă avea nevoie de mână de lucru și astfel a început să prindă contur o comunitate care s-a înrădăcinat, aici, încetul cu încetul. Așadar, așa se explică faptul că în acest cartier există familii venite din toate colțurile țării (moldoveni, olteni, maramureșeni,etc.) în perioada comunismului, care s-au stabilit aici, în interes de serviciu inițial, apoi au rămas definitiv. Azi, vorbim de descendenți ai acelor familii, aflați la a treia generație.

Pentru copii comunității, proaspăt înființate în perioada comunismului, când au fost, practic, ”anii de glorie” ai așezării, conducerea fermei s-a ocupat de ridicarea unei clădiri ce funcționa ca și grădiniță și școală cu clasele I-IV.

Această școală s-a desființat, după Revoluție, deoarece majoritatea părinților își trimiteau copii la cursuri în oraș. Câțiva ani după închiderea școlii, clădirea a deservit doar ca și grădiniță, dar, din nefericire și aceasta s-a închis, iar azi clădirea nu are nici o destinație, fiind în lăsată în paragină.

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

Biserica veche. După Revoluția din decembrie 1989, când, alături de alte drepturi, s-a obținut și acela al manifestării libere a convingerilor religioase, a cultului ortodox, s-a ivit prilejul ca și pentru credincioșii din Viile Sibiului să fie înființată o parohie ortodoxă și să se amenajeze un spațiu, o biserică unde ei să poată aduce slavă lui Dumnezeu.

Până în 1990, credincioșii din cartierul sibian Viile Sibiului, mergeau în parohiile învecinate pentru a participa la Sfânta Liturghie sau oficierea diferitelor slujbe religioase.

Preotul Petru Emil Oltean, care la aceea dată funcționa ca preot misionar la Schitul Păltiniș și ca funcționar economic al Centrului Eparhial Sibiu, a cunoscut această situație și a avut inițiativa de a crea la Viile Sibiului o parohie. În acest scop a discutat cu locuitorii acestei așezări și cu conducerea de la aceea vreme a fostului I.A.S. DealulOcnei. Întrucât toți au fost de acord cu propunerea de a avea o biserică în comunitate, Preotul Petru Emil Oltean a făcut toate demersurile necesare constituirii acestei parohii și în anul 1990 a obținut toate aprobările legale din partea Arhiepiscopiei Sibiului, a Departamentului Cultelor și a tuturor instituțiilor în drept.

Parohia nou constituită a luat numele de ”Dealul Ocnei” după numele I.A.S.-ului cu aceeași denumire, unde lucra majoritatea locuitorilor acestei comunități. Acestei parohii i-au fost afiliate încă aproximativ 20 de familii din Drothlef, care proveneau, în mare parte, din județul Bistrița Năsăud și care lucrau la I.A.S-ul mai sus menționat.

Biserica nouă. Dată fiind situația incertă, din punct de vedere legislativ, a clădirii unde se desfășoară cultul divin, așa cum am arătat mai sus, încă de la sosirea noului preot paroh, în 2007, au fost demarate o serie de demersuri în identificarea unui teren viabil unei construcții de biserici, de sine stătătoare, care să aibă toate aprobările necesare.

Astfel, după îndelungi documentații și insistențe nefinalizate către Statul Român pentru a ceda un teren pretabil construcției unei noi biserici, s-a obținut în cele din urmă, în 20 aprilie 2010iv, de la o credincioasă din oraș, Sasu Maria, o donație de 1000m2 de teren, chiar în mijlocul cartierului, în vederea înfăptuirii acestei lucrări.

După perioada necesară obținerii tuturor aprobărilor, depășind hățișul legislativ, în 19 februarie 2012 a fost pusă piatra de temelie pentru noua biserică, ce a primit 3 hramuri: Nașterea Maicii Domnului, Sfântul Stelian Paflagonul și Sfântul Andrei (Șaguna), Mitropolitul Transilvaniei.)

Din soborul de preoți slujitori au făcut parte: ÎPS Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, Pr. Protopop Ioan Coșa, Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdean, Pr. Dr. Mihai Petian, Pr. Leontin Stejărel, Pr. Iosif Lehene, Pr. Nicolae Vintilă (pe vremea studenției, cântăreț în parohia Dealul Ocnei), diacon Tiberiu Khiss, Monahia Epiharia (Elena) Predescu.

În prezent Biserica este ridicată acoperită, tencuită și zugrăvită pe exterior așteptând momentul de sfințire al Altarului.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție)

Edificiul este clădit din cărămidă şi piatră, iar ca material de zidire a fost folosit varul cald. Biserica este modestă, este construită în stilul navă, interiorul fiind împărţit în altar, naos şi pronaos. Delimitareaîntrealtarşi naos se face priniconostas, dupătradiţiaortodoxă.

Pictura

Biserica nu are pictura murală, iar pereții sunt acoperiți cu icoane primite de la parohia Toderița, din județul Brașov.

Obiecte vechi de cult

NU E CAZUL

Manuscrise şi cărţi vechi

NU E CAZUL

Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

În 8 martie 1992, Mitropolitul Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la sfințirea locașului de cult scria următoarele:

”Am sfințit astăzi biserica ”Pogorârea Sfântului Duh”, din Dealul Ocnei, jud. Sibiu și l-am hirotonit sachelar pe Pr. Paroh Petru Oltean.

Binecuvântări tuturor ostenitorilor și ctitorilor.”

În 11 martie 2007, Prea Sfințitul Visarion Rășinăreanu, pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, nota următoarele:

”Am săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica parohială din Dealul Ocnei, protopopiatul Sibiu, și am hirotonit întru preot pe seama acesteia pe P.C. diacon Craiu Ovidiu-Ion.

În Sfânta Evanghelie, la punerea pietrei de temelie pentru biserica cea nouă, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit al Ardealului, Laurențiu Streza scria:

”Săvârșit-am astăzi, 19 februarie2012, în Duminica Înfricoșatei Judecăți, Noi, Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului , Sfânta Liturghie Arhierească în mica bisericuță cu hramul ”Pogorârea Sfântului Duh” a parohiei Sibiu-Dealu Ocnei (Viile Sibiului), păstorită de tânărul Pr. Dr. Ovidiu Ioan Craiu.

În cuvântul de învățătură am pus la inima credincioșilor prezenți învățătura Bisericii Noastre despre Înfricoșătoarea Judecată, așa cum reiese din pericopa evanghelică a acestei duminici, imprimând în sufletele lor dorința de a moșteni Împărăția Cerurilor.

După Sfânta Liturghie am săvârșit Rânduiala punerii pietrei de temelie pentru noua biserică parohială ce se dorește a fi înălțată de această comunitate spre slava lui Dumnezeu și întru cinstea ”Nașterii Maicii Domnului” și a ”Sfântului Stelian Paflagonul”.

Doamne binecuvintează pe toți cei ce iubim podoaba Casei Tale și Ne fi nouă tuturor milostiv!”

Şirul preoţilor parohi

Preotul Petru Emil Oltean, născut la 23 mai 1951, în localitatea Târnăveni, județul Mureș, din părinții Emilia și Petru Oltean, avea să se mute în Sibiu la vârsta de 5 aniv. Aici, în Sibiu, a studiat ciclul primar și gimnazial, urmând ca apoi să-și continue formarea intelectuală și spirituală la Seminarul Teologic, din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în 1971. Tot în acel an a intrat ca și student la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu.

După absolvirea studiilor, la un an mai târziu (1976)vi a fost hirotonit preot pe seama parohiei Blaj-Tiur, din Episcopia Albei-Iulia. Aici a slujit timp de 7 ani, iar în 1982 se întorcea la Sibiu, în calitate de funcționar cu atribuții economice,la Centrul Eparhial Sibiu. Era numit, deopotrivă, și preot misionar la Schitul Păltiniș.

În 1990, Părintele Oltean își va continua misionarismul și va începe demersurile înființări parohiei Dealul Ocnei, din Viile Sibiului. Aici, va sluji Părintele vreme de 16 ani, cu mucenicie și dăruire, pentru o comunitate în formare, în căutarea unei identități și dornică să-și creeze un viitor cât mai promițător, sub îndrumarea duhovnicească a preotului paroh.

În tot acest răstimp, Părintele a mai avut o misiune, aceea de a preda micuților religia, în diverse școli din Sibiu, dintre care amintim pe cele mai importante: Tălmaciu și Turnu Roșu. La cea din urmă, la Turnu Roșu, unde funcționa o Școală Specială, Părintele a reușit să amenajeze o Capelă în incinta acestei instituții, pentru copii care învățau aici. Pentru efortul său a fost răsplătit cu distincția de Iconom, atribuită de Preasfinția Sa, Preasfințitul Visarion, azi Episcop al Tulcii.

Din nefericire, în 2006, Părintele Oltean a trebuit să se pensioneze, din cauza unei boli chinuitoare, care l-a și răpus, prea devreme, în seara de 24 octombrie 2013. Părintele a fost înhumat în Cimitirul Municipal din Sibiu, la data de 27 octombrie, lăsând în urma sa soția îndurerată, doamna preoteasă Maria Oltean și pe cei doi fii ai lor: Marius-Ioan și Alin-Petru.

Pentru comunitatea din Viile Sibiului, Părintele Petru Oltean, cel ”înveșmântat cu veșnicia”vii, rămâne un deschizător de drumuri și cel care a ascultat nevoia credincioșilor, de aici, de a avea un loc de rugăciune al lor, ctitorind astfel, împreună cu enoriașii, Biserica cu Hramul ”Pogorârea Duhului Sfânt”.

Preotul Ovidiu Ion Craiu, născut la 11 martie 1981, în Sibiu, din părinții Ion și Elena Craiu, este cel de-al doilea preot paroh, până în prezent, al parohiei la care facem referire.

Studiile primare și gimnaziale le-a făcut la Școala nr. 13 din cartierul Terezian, urmând apoi cursurile Seminarului Teologic ”Dumitru Stăniloae” din Brașov. După absolvirea seminarului, a devenit student al Facultății de Teologie ”Andrei Șaguna” din Sibiu, pe care a absolvit-o în 2006. În perioada 2006-2008, a urmat cursurile de Master la aceeași facultate, pe care le-a absolvit în 2008, iar din toamna aceluiași an a intrat ca și doctorand în cadrul Facultății de Teologie din Sibiu, la Secția Practică, Muzică Bisericească și Tipic, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdean. În 4 octombrie 2011, în urma susținerii publice a lucrării de doctorat ”Școala de cântăreți bisericești ”Dimitrie Cunțan din Sibiu”, a primit titlul de Doctor în Teologie, primind calificativul Foarte bine.

Activitatea pastoral misionară și-a început-o cu 1 februarie 2007, când a fost numit preot pe seama parohiei Dealul Ocnei, Viile Sibiului. Hirotonirea sa întru preot s-a făcut în data de 11 martie 2007, chiar în ziua când împlinea vârsta de 26 de ani, primind acest eveniment ca pe cea mai mare binecuvântare și împlinire duhovnicească.

A inițiat în parohie o dinamizare a programului liturgic, a organizat serbări și derulat diverse activități cultural-artistice cu copii parohiei, a desfășurat numeroase acțiuni filantropice, dar cea mai mare bucurie a fost reușirea dobândirii terenului pentru construirea noii biserici, ”din inima comunității”viii. La punerea pietrei de temelie pentru noua biserică, Părintele Craiu a obținut distincția de Iconom.

Referitor la construirea noi biserici din Viile Sibiului, Părintele Craiu are o dublă motivație, pe de o parte necesitatea de a avea un spațiu mai mare, o biserică propriu-zisă, care sa aibă toate aprobările legislative în vigoare, pe de altă parte există și o motivație de ordin personal, aceea de a-i mulțumi Maicii Domnului pentru minunea de a-i binecuvânta familia cu nașterea unei fetițe, Ioana-Maria, chiar în ziua de 8 septembrie, când se sărbătorește Nașterea Maicii Domnului, de unde și alegerea primului hram al Bisericii noi.

C. Cimitirul

Cimitirul a fost un act de donație din partea Primăriei Șura Mare, fiind un teren aflat la confluența între cartierul sibian Viile Sibiului și comuna Șura Mare și a primit destinația de cimitir parohial.

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Copii din parohie au fost implicați în diverse activități creștine, care să le crească dragostea față de biserică și care să-i atragă cât mai mult spre lăcașul de închinare. Astfel, în fiecare an, cu ajutorul lui Dumnezeu și al unor oameni de bine s-au obținut sponsorizările necesare pentru a organiza o serbare de Crăciun, la sfârșitul căreia Moș Crăciun să dăruiască tuturor copiilor participanți o punguță cu dulciuri și jucării.

Sub aspect filantropic, credincioșii din Drothlef, au fost ajutați, prin mijlocirea preotului parohCraiu Ovidiu, să primească ajutoare materiale, atât de necesare subzistenței, prin diverse ONG-uri sau persoane fizice.

E. Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi: 425

Activităţi pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice ş.a.

În prezent, parohia încearcă să răspundă necesităţilor duhovniceşti ale credincioşilor prin activitatea preoului paroh al localităţii. Familiile nevoiaşe, persoanele văduve şi persoanele cu dizabilităţi sunt ajutate prin proiectele filantropice ale parohiei cu alimente, obiecte de uz personal sau materiale de construcţii.