Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena IV – Biserica cu hramul „Sf. Imparati Constantin si Elena”

Pr. Ioan Oana

Telefon

0727 / 748.186

Adresa

Sibiu, Piaţa Prahovei, F.N.

Email

ioan_73@yahoo.com

A. Istoricul comunităţii parohiale

Numele localităţii

Prezentare generală a localității (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic).

Se va realiza o prezentare unica a orasului Sibiu

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

Evenimentele din 1989 ne-au oferit posibilitatea să ducem la îndeplinire visul și dorința înaintașilor noștri de a construi în Piața Prahovei din Sibiu, pe un loc anume destinat, o măreață catedrală. Al doilea război mondial și anii trecutului regim ateu nu au făcut posibil acest lucru, însă după descătușarea din decembrie 1989, de îndată s-a purces la acest lucru. Obținerea de către parohul de atunci, părintele Aurel Răduleț, a autorizației de construire, a constituit încununarea eforturilor depuse și imediat s-a trecut la fapte. A fost ales hramul viitoarei catedrale - „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, întru amintirea evenimentelor din decembrie 1989, care au redat libertatea românilor, aidoma libertății de credință date de către împăratul Constantin cel Mare și întru amintirea fiicei părintelui Aurel, pe nume Elena, decedate în martie 1989.

Punerea pietrei de temelie și sfințirea locului s-a făcut la 21 mai 1990 de către Preasfințitul Serafim Făgărășanul, pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului ( în prezent Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord ), din încredințarea și cu binecuvântarea Mitropolitului Ardealului, Antonie Plămădeală.

Construcția acestui măreț locaș de cult, căci aşa s-a dorit să fie, a fost începută în anul 1990. Prima Sfântă Liturghie săvârşită pe locul actualei catedrale s-a oficiat în Duminica Floriilor din anul 1990, pe iarbă verde, în jurul unei mese frumos amenajate. A fost construit apoi un altar de vară, la care s-a slujit timp de doi ani, când timpul permitea, în duminici și sărbători. În restul timpului, slujirea Sfântei Liturghii s-a făcut zilnic în capela de pe strada Anton Pann, nr.16, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, amenajată în fosta casă a vrednicului de pomenire Mitropolit al Ardealului, Nicolae Mladin, cumpărată de către parohie în anul 1986.

La 1 octombrie 1993, după Sfânta Liturghie săvârșită de hramul bisericii, Mitropolitul Ardealului, Antonie Plămădeală, a binecuvântat subsolul bisericii, care va servi din acea zi ca lăcaș de slujbă până în data de 21 mai 2007. În această zi de hram a avut loc „Zidirea Altarului” prin așezarea Sfintelor Moaște în piciorul Sfintei Mese de către Î.P.S. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, cel care a fost co-slujitor la această biserică, din 1990 și până la alegerea ca episcop al Caransebeșului în anul 1996.

În tot acest timp, lucrările la măreața catedrală s-au desfășurat în ritm susținut, pe măsura posibilităților materiale avute, având la bază dragostea și jertfelnicia părintelui Aurel Răduleț și a credincioșilor.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție) şi pictura

Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” este situată în Piața Prahovei din Municipiul Sibiu, având un amplasament favorabil pentru percepția din toate direcțiile. Biserica este de mare capacitate, în suprafață construită de 760 metri pătrați, iar cea desfășurată de 2125 metri pătrați.

Catedrala este lucrarea arhitectului Ioan Ene din Sibiu, fiind proiectată pe trei nivele, având pe lângă parter și două rânduri de balcoane, dispuse în pronaos, fiind timp de 7 ani o adevărată Catedrală Episcopală, unde Preasfințitul Andrei Făgărășanul, episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului (actualmente Episcopul Covasnei și Harghitei) a slujit la marile sărbători, precum şi în alte ocazii alături de cei patru preoți slujitori: Teodor Răduleț, Adrian Răduleț, Ioan Oana și Liviu Anghel.

Volumetria obiectivului este caracteristică bisericilor ortodoxe, cuprinzând un pridvor închis, pronaos, naos și altar. Volumul dominant este cel al naosului cu turla centrală ce are înălțimea de 34 de metri.

Pe lângă absidele laterale, naosul mai are alte patru abside rotunde situate pe diagonale, configurând razele în planul general, în formă de cruce ale catedralei. Două din aceste abside care încadrează altarul catedralei sunt destinate a fi două mici altare, cel din stânga cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” (8 septembrie) și "Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana" (9 septembrie) și cel din dreapta cu hramul „Mutarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan” (26 septembrie).

Bolțile cilindrice ce acoperă parțial naosul sunt exprimate în fațadele laterale. La exterior, catedrala este prevăzută cu două turle clopotniță, aflate în stânga și dreapta pridvorului și pe naos cu patru turnulețe, situate în jurul turlei centrale. De remarcat este și plastica din exterior a celor două abside ale naosului, precum și cea a altarului identice, ce pot îngloba în ferestrele de mari dimensiuni, vitralii. Fațada principală va fi marcată de o mare icoană a „Sfinților Împărați Constantin și Elena” cuprinsă între turlele clopotniță.

La demisolul general sunt prevăzute mai multe încăperi între care distingem: capela mortuară de aproximativ 400 metri pătrați (locul în care s-au slujit, timp de 15 ani, sfintele slujbe); sala socială pentru expoziții, pomeni, pentru agape, botezuri; bucătăria și spațiul tehnic. În turla din stânga, la parter, s-a amenajat pangarul, la etajul I oficiul parohial, iar la etajul II s-a prevăzut amenajarea „Bibliotecii Părintelui Aurel Răduleţ”.

Catedrala este tencuită în totalitate în exterior, fiind închisă cu uşi cu geamuri termopan. La intrare, din hol înspre interior, sunt 3 uși masive de stejar sculptat, realizate de către meșterul Ioan Cârcei din localitatea Grumăzești, județul Neamț. Tot el a mai sculptat şi iconostasul cel mare precum și cele două mai mici ale celor două altare laterale, cu toate registrele iconografice. Pictura iconostaselor a fost executată de către pictorii Virgil și Livia Pavel din Sibiu, cei care au executat până în prezent și pictura interioară a catedralei, respectiv a turlei principale, a absidelor laterale, a altarului mare și a celor două altare mai mici, a bolții pronaosului și a cafasului, precum și a balcoanelor de la etajul I și al II-lea, după modelul picturii Mânăstirii Dionisiu din Muntele Athos.

Menționăm scene inedite precum: Maica Domnului-ocrotitoarea orașului nostru, având pe fundalul aflat la bază 34 de biserici ortodoxe din Sibiu; Somnul Domnului; Primii pași ai Maicii Domnului; Acoperământul Maicii Domnului; Maica Domnului-ocrotitoarea fecioarelor; Îmbrățișarea Maicii Domnului.

Obiecte vechi de cult

Nu este cazul.

Manuscrise şi cărţi vechi

Nu este cazul.

Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

Nu este cazul.

Şirul preoţilor parohi

Din anul 2008, odată cu Praznicul Nașterii Maicii Domnului și după hirotonirea întru arhiereu a Preasfințitului Andrei Făgărășanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, catedrala noastră devine „Catedrală Episcopală” prin hotărârea Î.P.S. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, săvârșindu-se în ea nenumărate Liturghii Arhierești și hirotoniri.

În ce privește structura administrativ-teritorială, la început exista o singură parohie intitulată “Iosefin II”, cu gestiune proprie din 1985, păstorită de Părintele Aurel Răduleț, fost vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului între anii 1990 - 1998, ajutat în timp de preoții: Ioan Popa – preot II ( 01.02.1990 - 01.07.1990 ), Liviu Streza – preot co-liturghisitor ( de la 01.05.1990 până în iulie 1996 la alegerea ca Episcop al Episcopiei Caransebeșului, actualmente Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului ), Marian Răduleț - preot misionar ( 01.05 1992-01.04. 1994 ), Teodor Răduleț - preot misionar (27.12.1996-01.06.2005) și Ioan Sofonea – preot pensionar (1996-până în prezent).

Începând cu 01.06.2005 , în urma rearondării parohiilor urbei noastre, Catedrala “Sfinții Împărați Constantin și Elena” a fost deservită de către

Preoții parohi: Teodor Răduleț (Parohia Iosefin I), Aurel Răduleț (Parohia Iosefin II ) și Vasile Cheslerean (Parohia Iosefin III), aceasta de pe urmă fiind afiliată din 1.ianuarie. 2009 bisericii de pe groapă cu hramul Buna Vestire.

De la 01.11.2005 componența parohiilor arondate slujirii la această catedrală se modifică din nou, prin pensionarea Părintelui Aurel Răduleț și numirea Părintelui Adrian Răduleț ( Parohia Iosefin II ), dar și prin arondarea la această catedrală a Parohiei Mihai Viteazu III, păstorită de Părintele Dorin-Mihail Cătinaș, până la decesul acestuia în anul 2007.

După pensionarea Părintelui Aurel Răduleț, prin decizia nr.25/13.07.2007 a ÎPS Laurențiu Streza, de buna desfășurare și finalizare a lucrărilor de construcție și pictură la Catedrala “Sfinții Împărați Constantin și Elena” se ocupă Părintele Teodor Răduleț, cu concursul părinților împreună slujitori: Adrian Răduleț și Ioan Oana.

Cu data de 01.05.2009, în urma unei noi arondări a parohiilor din Sibiu, structura administrativ-teritorială a parohiilor arondate catedralei noastre, capătă o nouă formă, catedrala deservind cele patru parohii rezultate din vechea parohie “Iosefin II”, păstorită de Părintele Aurel Răduleț: - Parohia “Iosefin I” a fost înființată la 01.06.2005, prin decizia nr. 20/15.06.2005 din vechea parohie Iosefin II, păstorită de Părintele Aurel Răduleț, primul paroh fiind P.C. Părinte Răduleț Teodor, care păstorește cu dăruire din 01.06.2005 până în prezent credincioșii încredințați.

- Parohia “Iosefin II” a fost înființată în anul 1982, primul paroh fiind P.C. Părinte Răduleț Aurel din 01.09.1982 până în 01.11.2005. Al doilea paroh este P.C. Părinte Răduleț Adrian, care păstorește cu dăruire din 01.11.2005 până în prezent credincioșii încredințați.

- Parohia “Sfinții Împărați Constantin şi Elena III” a fost înfiinţată la 01.05.2009 prin decizia nr.878/08.04.2009 din vechea parohie Iosefin II, păstorită de P.C. Părinte Aurel Răduleț, primul paroh fiind P.C. Părinte Papară Zamfir Dănuţ care a păstorit între 01.05.2009 - 04.06.2009. Al doilea paroh a fost P.C. Părinte Muntean Ioan care a păstorit între 01.11.2009 - 31.12.2009. Al treilea paroh este P.C. Părinte Anghel Liviu, fost consilier commercial al Arhiepiscopiei Sibiului numit prin decizia nr. 19/30.12.2009, care a păstorit cu dăruire din 01.01.2010 până la 01.06.2015, când a fost transferat împreună cu credincioșii la Biserica “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu.

- Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena IV” a fost înființată la 01.05.2009 prin decizia nr.878/08.04.2009 din vechea parohie Iosefin II, păstorită de P.C. Părinte Aurel Răduleț, primul paroh fiind P.C. Părinte Oana Ioan, care păstorește cu dăruire din 01.05.2009 până în prezent credicioșii încredințați.

Din 01.06.2015, prin hotărârea ÎPS Laurențiu au rămas arondate catedralei noastre cele trei parohii actuale: Iosefin I, Iosefin II și Sfinții Împărați Constantin și Elena IV.

Slujbele sunt oficiate zilnic, pe rând, de către cei trei preoți parohi:

-Preot Răduleț Teodor – Parohia “Iosefin I”,

-Preot Răduleț Adrian – Parohia “Iosefin II”,

-Preot Ioan Oana – Parohia “Sfinții Împărați Constantin şi Elena IV”

Preoții slujitori la Catedrala “Sfinții Împărați Constantin și Elena” începând cu data de 21.05.1990 și până în prezent:

1. Preot Răduleț Aurel ( 21.05.1990 - 27.09.2009 ca preot paroh )

2. Preot Popa Ioan ( 01.02.1990 - 01.07.1990 ca preot II )

3. Preot Streza Liviu ( actualul Mitropolit al Ardealului, Laurențiu )

( 01.05.1990 - 04.07.1996 ca preot co-liturghisitor )

4. Preot Răduleț Marian ( 01.05.1992 - 01.04.1994 ca preot misionar )

5. Preot Răduleț Teodor ( 27.12.1996 - 01.06.2005 ca preot misionar,

iar din 01.06.2005 până în prezent, ca preot paroh )

6. Preot Sofonea Ioan ( din 1996 până în prezent, ca preot pensionar )

7. Preot Cheslerean Vasile ( 01.06.2005 - 31.12.2008 ca preot paroh )

8. Preot Răduleț Adrian ( 01.11.2005 până în prezent, ca preot paroh )

9. Preot Cătinaș Dorin Mihail ( 01.11.2005 - 30.12.2007 )

10. Preot Oana Ioan ( 01.05.2009 până în prezent, ca preot paroh )

11. Preot Păpară Dănuț Zamfir ( 01.05.2009 - 04.06.2009 ca preot

paroh )

12. Preot Muntean Ioan ( 01.11.2009 - 31.12.2009 ca preot paroh )

13. Preot Anghel Liviu ( 01.01.2010-01.06.2015, ca preot paroh )

C. Cimitirul(ele)

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Activitatea culturală

E. Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi:

Activităţi pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice ş.a.

Din anul 1998 și până în prezent se editează lunar foaia religioasă a catedralei episcopale intitulată „Credinţa noastră”, care relatează lunar programul slujbelor săptămânale ale preoţilor slujitori, stadiul lucrărilor de pictură, noile realizări din plan constructiv, cuvinte de învăţătură, predici ale unor periccope evanghelice din acea lună, suplimentul “Credinţa Copiilor” precum şi eseuri, descrieri de evenimente şi locaşuri de cult, pelerinaje, prezentări de icoane, diverse anunţuri importante și tot din 1998 anual, în săptămâna dinaintea hramului se organizează serile duhovnicești intitulate „Zilele Hramului”, ajunse în anul acesta la ediția a 18-a.

În privința activității filantropice la nivelul Catedralei “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, funcționează cele două asociații: Asociația “Sfinții Împărați Constantin și Elena” și Asociația “Sfânta Muceniță Filofteia”.