Parohia Lazaret II – Biserica cu hramul „Intrarea in Biserica a Maicii Domnului”

Pr. Vasile Mihoc

Telefon

0744 / 787.293

Adresa

Calea Guşteriţei, nr. 19 Sibiu

Email

A. Istoricul comunităţii parohiale

Numele localităţii

Prezentare generală a localității (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic).

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

1. Biserica veche. Imobilul din Sibiu, Calea Guşteriţei nr. 19, în care se află, sub acelaşi acoperiş Biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” şi casa parohială, a fost clădit din cărămidă în anii 1939-1940 după un proiect al arhitectului Samoil Gangolea spre a servi trebuinţelor sufleteşti ale foştilor credincioşi greco-catolici din această parte a Sibiului. Imobilul s-a clădit prin grija şi supravegherea Pr. Ioan Isaicu, din donaţiile credincioşilor. Două camere din locuinţa parohială au fost amenajate de la început drept „capelă”. S-a slujit întâia oară Sfânta Liturghie aici în 21 nov. 1940.

În anul 1945, capelei i s-a adăugat altar şi clopotniţă. Altarul este cel de azi, clopotniţa a fost refăcută în anul 1976. Pe peretele de la intrare, în exterior, au fost montaţi doi stâlpi ornamentali, din piatră artificială, cele două arcade cu motive: spice de grâu şi viţă de vie precum şi crucea care leagă cele două arcade, complex ornamental, lucrat, împreună cu friza de pe baza corului în interior, de maestrul Andrei Pitters din Sibiu.

Din 1948 Biserica a fost unul din cele două locaşuri de închinare pentru credincioşii Parohiei ortodoxe române Sibiu-Lazaret. După noua organizare a parohiilor din zonă, biserica a servit ca locaş de închinare pentru credincioşii Parohiei ortodoxe române Sibiu-Lazaret II.

Biserica nu este monument istoric.

Vechiul iconostas fusese improvizat simplu, fără valoare artistică. Cele două icoane mari şi cei doisprezece apostoli de pe iconostasul vechi, fuseseră lucrate de un pictor cu numele Bucătaru. Praznicele şi icoana hramului, precum şi cei doisprezece prooroci având în mijloc pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus în braţe, pe faţada corului, au fost lucrate de P. C. Miron Mihăilescu de la Ocna Sibiului.

Interiorul a fost mai întâi zugrăvit simplu. După 2005, fosta clopotniță și balconul bisericuței s-au amenajat pentru a servi ca mici săli de catehizare a copiilor.

Din 2011 s-au început unele lucrări de restaurare: tavanului, care mai înainte era drept, i s-a dat o formă de boltă (folosindu-se plăci din rigips), s-au schimbat geamurile, s-a realizat un iconostas nou, din stejar sculptat (sculptor: Dl. Ioan Ungureanu, din Târgu Neamț) și s-a început pictarea bisericuței (pictor: Dra Simona Casian, din Suceava).

Ca piese de valoare amintim: uşile împărăteşti, provenite de la fostul iconostas al Bisericii „dintre brazi” – ctitorie episcopală, care în prezent se păstrează în pridvorul bisericuței.

După construcția noii biserici, din inițiativa Pr. prof. Vasile Mihoc și cu aprobarea Sfintei Arhiepiscopii, vechea bisericuță a fost pusă la dispoziția Parohiei ortodoxe a credincioșilor cu deficiență de auz din Sibiu, având ca slujitor special pregătit pe Părintele Marian Vlăduț.

Biserica nu este monument istoric.

2. Biserica nouă. În anul 2000, la inițiativa Pr. prof. Vasile Mihoc, s-a început construcția noii biserici, în grădina care se afla alături de vechiul imobil. Biserica s-a construit din cărămidă, cu stâlpi încadrați din beton armat, fiind acoperită cu țiglă solzi.

Planul noii biserici, realizat de arhitectul Liviu Niculiu, cuprinde: clopotnița, deasupra intrării din Calea Gușteriței, un atrium (peristil), având în mijloc o fântână arteziană (transpunere în marmură și mozaic a icoanei Izvorului Tămăduirii) și biserica în formă de cruce, cu balconul corului și balcoane laterale. Lungimea totală a construcției este de 44 m (biserica propriu-zisă având o lungime de 27 m), iar lățimea la abside este de 17 m.

Slujirea în noua biserică a început în anul 2004, la sărbătoarea Nașterii Domnului. Numai după aceea s-a realizat pictura, de către preoții Dumitru, Mihai și Vasile Mihoc, frați după trup și pictori cu har, și iconostasul sculptat în lemn de stejar (sculptor: Dl. Ioan Ungureanu, din Târgu Neamț).

Biserica nouă are același hram ca și cea veche: „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”. Ea a fost sfințită de către I. P. S. Mitropolit LAURENȚIU al Ardealului, Duminică, 16 noiembrie 2008.

În urma primirii de la Muntele Athos a unei icoane mari cu Sfinții Mucenici Rafail, Nicolae și Irina, din insula Lesbos, și datorită evlaviei deosebite credincioșilor față de acești sfinți, s-a inițiat și tradiția ținerii unui al doilea hram, în a treia zi de Sf. Paști, ziua de pomenire a acestor sfinți mucenici.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție) şi pictura

............................................................

Obiecte vechi de cult, anuscrise şi cărţi vechi, omelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

Biserica nu posedă obiecte vechi de cult, nici cărți sau obiecte de patrimoniu.

Şirul preoţilor parohi

Deservită la început (în anii 1941-1946) de preoți administratori parohiali, din 1946 biserica a avut slujitori pe următorii:

-Pr. Solomon ORIAN (1946-1985);

-Pr. Ioan TURCU (1985-1998);

-Pr. prof. dr. Vasile MIHOC (1998-prezent).

-Pr. Marian VLĂDUȚ (2006-prezent), paroh al Parohiei credincioșilor cu deficiență de auz din Sibiu.

Începând cu 2006 anul slujește ca preot misionar și Pr. dr. Ioan MIHOC, conferențiar la Facultatea de Teologie din Caransebeș.

C. Cimitirul(ele)

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Activitatea culturală

E. Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi:

Activităţi pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice ş.a.

Printre diversele activități care se desfășoară în cadrul parohiei și în cele două biserici, sunt de menționat: programul de catehizare a copiilor (pe patru grupe de vârstă); programele cu credincioșii cu deficiență de auz din Sibiu; programe de vizitare și asistare a credincioșilor în vârstă și singuratici din cuprinsul parohiei etc.