Parohia Ortodoxa Sibiu „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul” II

Pr. Anghel Liviu

Telefon

0722 / 384.929

Adresa

Str. Siretului, nr.1 a, Sibiu

Email

prliviu_anghel@yahoo.com.

A. Istoricul comunitǎţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Hipodrom IV Sibiu a luat fiinţă la 1 februarie 1990, prin decizia Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului. Preot paroh a fost desemnat părintele Ioan Popa. În lipsa unui lăcaş de cult propriu, slujbele s-au ţinut la început în capela ortodoxă „Acoperământul Maicii Domnului”, aflată pe strada Anton Pann, din Parohia Iosefin II. În 3 august 1990, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie Plămădeală a acordat binecuvântarea arhierească (nr. 3248) pentru construirea unei biserici în cartierul Hipodrom IV.În urma demersurilor făcute de părintele paroh şi de consiliul parohial, în 14 ianuarie 1991, Primăria Municipiului Sibiu a concesionat parohiei un teren pe strada Siretului. Imediat după primirea terenului au fost demarate ample lucrări de curăţire a acestei suprafeţe, plină de gunoaie, moloz şi resturi vegetale.

Prezentare generalǎ a localitǎţii (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic)

B. Istoricul bisericii parohiale Istoria zidirii ei

În 28 aprilie 1991, s-a pus piatra de temelie a bisericii, slujba sfinţirii fiind săvârşită de P.S. Serafim Făgărăşanu, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului, împreună cu un sobor de preoţi.Cum zidirea unei biserici necesită ani de zile de eforturi şi sacrificii, iar dorinţa de a avea cât mai repede propriul loc de rugăciune era foarte mare, noua comunitate bisericească a ridicat, pentru început, o bisericuţă din lemn, finalizată în 40 de zile lucrătoare (29 aprilie – 15 iunie 1991) şi înzestrată cu toate obiectele necesare slujirii în bune condiţii. Duminică, 16 iunie 1991, s-a săvârşit aici, pentru prima dată, Sfânta Liturghie. Proiectarea bisericii s-a finalizat la 1 iunie 1992. Lucrările au început în 1 noiembrie 1992, prin firma S.C. „Antreprenorul” S.R.L. Sibiu, care a turnat fundaţia altarului, şi au fost continuate şi finalizate de către S.C. CONA S.R.L. Sibiu. În anii 1993-1994 a fost turnată fundaţia întregii biserici, până la cota „0”. Zidirea bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”, de la cota „0” în sus, s-a săvârşit în perioada 1995-1997 şi s-a făcut mai mult voluntar cu meşteri calificaţi din parohie şi binevoitori creştini, care au muncit cu râvnă la ridicarea bisericii. Amintim pe zidarii (†) Ilie Berindei şi Ioan Deneş, din blocul nr. 11, str. Siretului. Costurile au fost suportate de credincioşii parohiei şi, într-o mică măsură, de Ministerul Culturii şi Cultelor. În 1997 a fost realizat acoperişul din tablă de aluminiu şi a fost tencuită biserica în interior. În 1998 au fost montate geamurile şi uşile.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcţie)

Biserica a fost proiectată de arhitectul sibian Liviu Niculiu, în stilul bizantin, specific lumii ortodoxe, cu plan triconc şi trei turle, două pe latura vestică, una deasupra naosului. De la vest la est, compartimentarea bisericii este realizată astfel: un pridvor deschis, un pridvor închis, pronaosul, naosul şi altarul. Pridvorul deschis este marcat de patru coloane cilindrice, fără bază şi capitel, racordate între ele prin trei arce semicerc. Două arcade cu arce semicerc, susţinute de coloanele exterioare şi de zidul bisericii, realizează racordul între pridvorul deschis şi corpul propriu-zis al bisericii. Trei casete, corespunzătoare celor trei travee, care efectuează, fiecare, câte o trecere spre pridvorul închis, finalizează pridvorul în partea superioară, acoperişul fiind trasat într-o singură apă şi placat cu tablă de aluminiu. Pridvorul închis are pe laturile de vest şi de est câte trei uşi dispuse în oglindă. Spaţiul este acoperit cu un tavan, deasupra căruia este amplasat un foişor. Accesul spre acesta se face printr-o scară amenajată pe latura nordică. Două încăperi cu rol de anexă constituie pandantul acestui spaţiu, pe latura sudică. Foişorul are boltă uşor turtită, al cărei profil este observabil din exteriorul bisericii, pe latura vestică, sub forma unui ansamblu de trei arhivolte în retragere succesivă, amplasat deasupra acoperişului pridvorului deschis. Luneta este realizată din sticlă, pe o structură metalică, compusă din şapte raze şi trei arce eliptice, aproape semicirculare. Înspre pronaos, foişorul este mărginit de o balustradă. De o parte şi de alta a foişorului, deasupra anexelor de pe laturile nordică şi sudică, se înalţă două turle identice, cu bază pătrată şi tambur octogonal. Pronaosul, de plan dreptunghiular, este boltit în mâner de coş. Câte patru ferestre pe laturile sudică şi nordică permit o bună iluminare naturală a spaţiului. Trecerea spre naos este deschisă pe aproape toată lăţimea. Două abside semieliptice la interior şi profilate în trei laturi la exterior, cu câte o fereastră pe fiecare latură, completează la nord şi la sud planul dreptunghilar al naosului. Absidele sunt boltite în concă. Legătura dintre planul dreptunghiular şi cel circular al turlei, este realizată, în lipsa pandantivilor clasici (utilizaţi în cazul trecerii de la un plan pătrat la unul circular), printr-o compoziţie de arce de beton, care devine baza unui tambur cilindric scurt, deasupra căruia se înalţă tamburul cilindric al turlei, finalizat cu o cupolă. La exterior, turla are o bază pătrată, care înscrie tamburul scurt, şi un corp octogonal, cu câte o fereastră pe fiecare latură, cupola fiind acoperită cu plăci de aluminiu, într-un mănunchi de opt ape, corespunzătoare celor opt laturi ale tamburului. Crucile înălţate deasupra celor trei turle ale bisericii au fost executate de S.C. Roşu din Sibiu. Absida altarului, semicirculară la interior şi pentagonală la exterior, este racordată la naos prin două dreptunghiuri utilizate ca nişe pentru proscomidiar şi diaconicon. Laturile de est, nord-est şi sud-est sunt prevăzute cu câte o fereastră. Bolta absidei este concepută, conform tradiţiei ortodoxe, în sfert de sferă, iar acoperişul este din aceeaşi tablă de aluminiu, folosită la întreaga biserică. Ziua de 17 iunie 2007 a fost o zi de mare sărbătoare pentru întreaga parohie. Un impresionant sobor preoţesc condus de Înaltpreasfinţitul Pǎrinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscop şi Mitropolit al Ardealului, a oficiat slujba sfinţirii lăcaşului de cult. Un nou hrisov a fost depus în Sfânta Masă.

Pictura

Pictarea bisericii a început în 20 septembrie 2005 şi s-a încheiat în 2010. Lucrarea a fost încredinţată pictorului Pioară Oprea din Focşani. Pictura a fost realizată în tehnica fresco, respectând canoanele iconografice bizantine. Se remarcă, prin amploarea şi expresivitatea execuţiei, scenele Maica Domnului cu Pruncul Iisus, Liturghia îngerească, Iisus Hristos Pantocrator, Naşterea Domnului, Botezul Domnului, Schimbarea la faţă, Învierea lui Lazăr, Adormirea Maicii Domnului, Sfinţii martiri Brâncoveni, Intrarea în Ierusalim, Răstignirea Domnului, Pogorârea la Iad. Pereţii absidelor şi ai pronaosului sunt acoperiţi cu imagini ale unor sfinţi şi sfinte din sinaxarul Bisericii Ortodoxe. Imaginile sunt compartimentate pe două registre. Cel superior joacă rolul unei frize, fiind amplasat chiar sub nivelul de naştere al bolţii. Registrul inferior este mult mai amplu.În 2004, a fost executat, în lemn de stejar, iconostasul bisericii, de către un tâmplar şi trei sculptori (Dragoş Bălău, Tiberiu Cheşcu şi Mihai Doganu) ai firmei Transerv Negoiu din Sibiu. Iconostasul este prevăzut cu patru registre, în următoarea succesiune, începând de jos: icoanele împărăteşti (Iisus Hristos Pantocratorul, Maica Domnului Hodighitria/Îndrumătoarea, Sf. Nicolae, Sf. Ioan Botezătorul), icoanele de praznic, icoanele apostolilor (de o parte şi de alta a Sfintei Treimi, adaptare după celebra icoană a pictorului rus Andrei Rubliov) şi icoanele proorocilor vetero-testamentari. În partea superioară a iconostasului este amplasată o cruce cu scena „Răstignirii”, flancată de două medalioane închinate Maicii Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul.

Obiecte vechi de cult Manuscrise şi cǎrţi vechi

Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

Şirul preoţilor parohi

De la întemeiere (1 februarie 1990) şi până în anul 2015 parohia a fost păstorită de pr. Ioan Popa. Acesta a fost urmat de pr. cons. Nicolae-Cătălin Mirişan, care şi-a început activitatea cu data de 1 iulie 2015.

C. Cimitirul(ele)

D. Activitǎţi culturale şi filantropice în trecut

E. Profilul actual al parohiei

Numǎrul de credincioşi: 1800

Activitǎţi pastoral misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” s-a implicat şi în activitatea filantropică, prin grija faţă de cei săraci şi nevoiaşi, văduve şi orfani, bolnavi şi vârstnici, familii cu mulţi copii, ajutându-i cu pachete cu alimente de bază şi îmbrăcăminte. S-au finalizat anexele bisericii, cu destinaţia precisă de a servi biserica şi binele credincioşilor. Se regăsesc în acestea: cantina socială, cu toate accesoriile – bucătărie, sală de mese, magazie de alimente, vestiar, hol de intrare, grup social –, birou parohial, spaţiu pentru obiecte bisericeşti bibliotecă, arhivă, cabinet medical şi grup social pentru credincioşi. De asemenea, s-a amenajat şi o cameră de 30 m2 (sală de clasă), cu grup social şi hol, pentru copii nevoiaşi din clasele I-IV, care vor beneficia de programul „După şcoală”, în cadrul căruia vor servi masa, îşi vor pregăti lecţiile cu dascăli calificaţi şi vor desfăşura diverse alte activităţi până la orele 17.00, când vor fi luaţi de părinţi la casele lor. Tot acum, putem menţiona şi amenajarea unui spaţiu pentru servirea mesei, conturat infrastructural 50%, (pomeni, înmormântări, parastase şi alte evenimente bisericeşti şi sociale), cu grupuri sociale proprii. Activitatea culturală poate fi ilustrată prin parteneriatele încheiate cu Grădiniţa Nr. 5, aflată în imediata vecinătate a bisericii. Menţionăm, spre exemplu, proiectele „Micul creştin” (2008-2011), „Doamne, fă-mă mare şi cuminte!” (2011-2012) şi „Vino Doamne mai aproape!” (2011-2012).

Surse bibliografice

Aparat criticBibliografie finalǎSebastian Dumitru Cârstea, Monografia bisericilor ortodoxe din Sibiu, Editura Agnos, Sibiu, 2008, p. 112-114. La Parohia „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul II” înfiițată prin rearondare preot paroh este Pc. Pr. Anghel Liviu, contact tel.0722984929