Parohia Ortodoxa Spitalul Clinic Judetean si de Urgenta Sibiu – Biserica cu hramul “Nasterea Maicii Domnului si Sfantul Luca al Crimeei”

Pr. Lațchescu Nicolae // Pr. Resiga Liviu-Nelu

Telefon

0754.803.386 şi 0726.741.381 // 0740.091.756

Adresa

Str. B-dul. Corneliu Coposu nr. 2-4, 550245, Sibiu

Email

prlatchescu@yahoo.com // resigaliviu@yahoo.com

A. Istoricul comunitǎţii parohiale

Numele instituţiei

Istoria aşezămintelor spitaliceşti din Sibiu începe la jumătatea anului 1292 şi continuă până în zilele noastre. De-a lungul timpului “Spitalele Sibiului” au avut mai multe locaţii şi mai multe modele de organizare. Spitalul Public a fost inaugurat în 1857 şi, de atunci, desfăşoară o activitate intensă, subliniată permanent de documentele vremii.

Prezentare generalǎ a localitǎţii (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic)În prezent, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare şi paleative) şi care participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. Organizarea şi funcţionarea instituţiei este realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu se află sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, în baza Hotărârii nr. 93/2010 a Consiliului Judeţean Sibiu. SCJU Sibiu are un număr de 1054 de paturi pentru spitalizare continuă şi 50 de paturi pentru spitalizare de zi.Spitalul este organizat în sistem multipavilionar, format din 20 de pavilioane dispersate în trei locaţii diferite, având suprafaţa incintei de aprox. 58.000 mp.

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

Primul lǎcaş de închinare, în cadrul Spitlului Judeţean Sibiu, a fost o capelǎ amenajatǎ într-o micǎ încǎpere, aflatǎ la parterul instituţiei medicale. Aceasta a fost amenajatǎ de preotul Marius Mezinca, primul preot al capelei, în prezent preot al parohiei ortodoxe din Karlsruhe, numit ca preot al Spitalului în 1990. Paralel cu existenţa capelei, noul preot Ioan Drǎgoi a început demersurile necesarepe lângǎ conducerea spitalului pentru a obţine atât un spaţiu pentru ridicarea unei biserici, cât şi acordul pentru construirea ei. Aceastǎ încercare a fost încununatǎ cu succes în iunie 1999, un aport avându-l în aceastǎ direcţie Dr. Lucian Nadiu, directorul Spitalului la vremea respectivǎ.Biserica, situată în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, a fost construită cu binecuvintarea Mitropolitului Antonie Plămadeală, între anii 2000-2002, având hramul “Naşterea Maicii Domnului şi Sfântul Luca al Crimeii”. Copie a bisericii de lemn din Muzeul Tehnicii Populare, sfântul locaş a fost ridicat de o echipă de meşteri maramureşeni, din localitatea Ieud, coordonaţi de Ioan Dunca.

Arhitectura (plan,dimensiuni,materiale de construcţie)

Biserica, proictatǎ de arhitectul Ispas, este construitǎ din lemn de stejar şi brad. Interiorul a fost tencuit de aceiaşi meşteri, anterior fiind realizate lucrările de instalaţie electricǎ de firma Instal Consib Sibiu. În anul 2002 s-a introdus încalzirea centralǎ prin pardosealǎ, executatǎ de firma Standard Instal Grup SRL Sibiu.Încǎ de la început, biserica impresioneazǎ prin pridvorul deschis de la intrare, amplasat pe latura de miazăzi, încadrat fiind de patru stâlpi de lemn. Intrarea în bisericǎ se face printr-o uşǎ de stejar, frumos sculptatǎ de meşterul Nicodim din Cisnǎdie. Biserica respectǎ împărţirea tradiţionalǎ în pronaos, naos şi altar. Pronaosul este despǎrţit de naos prin patru stâlpi de lemn, uniţi între ei doi câte doi. Naosul este lipsit de abside laterale, iar absida altarului este în cinci laturi, tavanul din acest spaţiu fiind sferic. Tavanul pronaosului este drept, deasupra acestuia se înalţǎ turnul clopotniţǎ, pe când tavanul naosului este semicilindric. Mobilierul din sfântul locaş, stănile şi iconostasul, a fost executat de acelaşi meşter Nicodim Orlea din Cisnadie.

Pictura

În anul 2008, interiorul bisericii a fost îmbrǎcat, cu un ansamblu icongrafic deosebit, de către pictorul Claudiu Ardeleanu, în tehnica acrilică. Toate aceste lucrǎri, începute de preotul Ioan Drǎgoi şi continuate de pǎrintele Nicolae Latchescu, au fost încununate cu sfinţirea locaşului de cult la data de 13 iunie 2013 cu ocazia marelui praznic al Înǎlţǎrii Domnului, de cǎtre Înaltpresfinţitul Pǎrinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de diaconi şi preoţi. Tot atunci biserica a primit şi al doilea hram “Sf. Luca al Crimeei”.

Şirul preoţilor parohi Primul preot slujitor în cadrul Spitalului Judeţean Sibiu a fost Marius Mezinca, în perioada 1990-1991, urmat apoi de preotul Ioan Drăgoi între anii 1991-2012. În prezent, paroh al Spitalului este preotul Nicolae Latchescu (din 2012) cu preotul Liviu Resiga ca preot misionar.

C. Cimitirul(ele)

D. Activitǎţi culturale şi filantropice în trecut

E. Profilul actual al parohiei

Numǎrul de credincioşi: 1054

Activitǎţi pastoral misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice În prezent, parohia este implicată în proiecte sociale alături de Departamentul de Asistenţă Socială al ASibiului, precum şi de Serviciul social al Protopopiatul Sibiu. De asemenea, vizitele pastorale pe secţiile spitalului reprezintă o priorietate, iar la marile sărbători sunt implicaţi studenţi voluntari, care aduc alinare celor bolnavi.

Surse bibliografice

Aparat criticBibliografie finalǎ 1.www.scjs.ro. 2.Sebastian Dumitru Cȃrstea, Monografia bisericilor ortodoxe din Sibiu, Editura Agnos, Sibiu, 2008, p. 145-146.