Parohia Ortodoxa Strand II – Biserica cu hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil”

Pr. Şpan Gheorghe Mirel

Telefon

0744 / 138.212

Adresa

Str. Maramureşului nr. 5 A, jud. Sibiu

Email

A. Istoricul comunităţii parohiale

Numele parohiei

Numele parohiei vine de la cartierul Ştrand care este situat în partea de N-V a oraşului Sibiu şi care are o vechime de 43 de ani..

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

Parohia Ştrand cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” s-a desprins în anul 1990 din Parohia „Buna Vestire” de la biserica „din Groapă”, când s-a format o nouă parohie. Primul preot al parohiei a fost vrednicul de pomenire părintele Gheorghe Şpan. În 1991 slujbele au fost oficiate în aer liber. În 1992 s-a ridicat o bisericuţă de lemn în care s-a slujit până în 1999. Din 1997 s-a început ridicarea actualei biserici. În 28 august 1999 s-a sfinţit demisolul bisericii în care s-a slujit până în prezent. În anul 2001 parohia a rămas vacantă în urma retragerii pe caz de boală a părintelui Gheorghe Şpan. În luna mai a anului 2002 am fost numit noul preot paroh Creţu Nicolae în urma unui examen concurs. Biserica se afla la cota 0. Între anii 2002-2005 s-a început zidirea bisericii de la cota 0 şi până la cupolă. În anul 2005 ca urmare a rearondării unor parohii din oraş pe raza parohiei Ştrand s-au format 2 parohii: Ştrand I şi Ştrand II (parohia Ştrand I păstorită de pr. Creţu Nicolae , iar parohia Ştrand II păstorită de pr. Şpan Gheorghe Mirel). Între anii 2005-2007 lucrările au continuat la turnul clopotniţă. În 8 noiembrie 2006 cu ocazia hramului bisericii noastre au fost sfinţite de către Î.P.S Laurenţiu cele trei clopote şi cele trei cruci ale bisericii. Lucrările au continuat apoi în interior prin introducerea instalaţiei de electricitate şi apoi tencuirea interiorului, terminate în anul 2013. În ultima parte au fost realizate instalaţia de încălzire prin pardoseală, montarea ferestrelor şi a uşilor, montarea gresiei, zidirea sfintei mese şi montarea iconostasului. În data de 8 Noiembrie 2013 cu ocazia Sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil (hramul Sfintei Biserici) a avut loc şi Sfințirea cea mare în data de 8 Noiembrie (Sfințirea Sfintei Mese) de către Î.P.S. Dr. Laurențiu Streza înconjurat de către un impresionant sobor de preoți şi diaconi. Cu această ocazie Î.P.S. Dr. Laurențiu Streza a acordat diplome de apreciere Consiliilor şi comitetelor parohiale, cât şi unor credincioși vrednici care şi-au adus un aport deosebit la edificarea Sfintei Biserici. Preoții parohi au primit din partea Î.P.S Laurențiu distincția de iconom stavrofor.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție

Biserica are un stil arhitectonic bizantin deosebit fiind zidită în exterior cu cărămidă specială clincherizată asemănătoare Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dar cu un singur turn clopotniţă în faţa bisericii, iar în interior cărămidă mică, ţesute între ele fiecare bucată pusă cu migală la sfoară şi boloboc. Turnul impozant de 30 de metri ce deţine în interiorul său mai multe spaţii ce vor fi folosite în diferite activităţi. Cupolele sunt de asemenea deosebit de complexe, practic întreg acoperişul bisericii fiind constituit numai din cupole la a căror turnare s-a folosit foarte mult material lemnos, deoarece ca să realizezi cupola a fost nevoie de un cofraj dublu format din mii şi mii de bucăţele de scânduri, iar în interiorul cofrajului o armătură din fier beton şi apoi betonul. Peste beton au fost montate straturi de termo şi hidroizolații, iar apoi acoperişul a fost confecţionat în întregime din tablă de cupru în solzi.

Pictura: în curs de realizare.

Şirul preoţilor parohi

1. Preot Şpan Gheorghe (1992-2002)

2. Preot Şpan Gheorghe Mirel (2005-prezent)

3. Preot Creţu Nicolae (2002-prezent)

C. Cimitirul Municipal Sibiu

E. Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi: cca. 700 (Parohia Ortodoxă Ştrand II)

Activităţi pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice ş.a.

Ca activitate principală, alături de cele obişnuite, amintim programul „Școala după Școală”area curții .