Parohia Ortodoxa Turnisor IV – Biserica cu hramul „Sfintului Nicolae”

Pr. Gârbacea Radu

Telefon

0726 / 367.020

Adresa

Str. Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 21, jud. Sibiu

Email

radu_garbacea@yahoo.com

A. Istoricul comunităţii parohiale

Numele localităţii

La 20 km de locul în care râul Cibin se varsă în râul Olt se află localizat oraşul Sibiu din cadrul căruia face parte şi cartierul Turnişor, după ce mult timp a fost o localitate de sine stătătoare. Aşezarea a fost întemeiată de saşi şi este atestată documentar din anul 1336 (Neppendorf). După 1734 aici s-au stabilit şi landleri. Localitatea a fost încorporată municipiului Sibiu după cel de-al Doilea Război Mondial. În 1951 se va desființa comuna Turnişor şi va fi integrată în Sibiu ca şi Cartierul Turnişor.

În anii 1980, în cadrul politicii de sistematizare iniţiate de guvernul României socialiste, o parte a caselor săseşti au fost demolate şi înlocuite cu blocuri de locuinţe.

Prezentare generală a localităţii ― parohiei ― (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic)

Turnişorul este situat în sud-vestul oraşului Sibiu, fiind cuprins între râul Cibin, calea ferată spre Gara Turnişor şi calea ferată de manevră de la Gara Mare din dreptul străzii Agârbiceanu spre Zona Industrială Vest. Cartierul Turnişor este cunoscut pentru larga zonă industrială şi aeroportul internaţional cu zboruri în diferite direcţii.

Cea mai veche biserică ortodoxă a parohiei Turnişor, este amplasată pe platformă, în pantă mică, situată la intersecţia dintre piaţa Iancu de Hunedoara şi strada Iazul Morii, în zona dinspre sud a cartierului Turnişor.

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

În 1800 se găsesc primele menţiuni despre realizarea unei biserici ortodoxe în Turnişor, fapt pentru care în 1812, prin eforturi deosebite, românii din Neppendorf, se va sfinţi prima biserică ortodoxă a parohiei Turnişor, cu hramul „Sfântul Nicolae”, iar în 1883 se va termina şi construcţia turnului bisericii.

Anul 1903 găsea Biserica parohiei ortodoxe Turnişor dotată cu: o şcoală cu două săli de clase, o casă parohială, o şură cu grajd pentru vite şi grădină. În anul 2006, la iniţiativa preotului Ioan Covaci şi cu aprobarea Consiliului Parohial, casa parohială este vândută.

În anul 2011, Sfântul Altar a fost dotat cu mobilier din stejar, şi în acelaşi an s-a instalat şi un sistem de alarmă pentru prevenirea spargerii Bisericii. Biserica are de un an de zile şi staţie audio.

La data de 1 octombrie 2016 a fost înființată Parohia Orotodoxă Sibiu Turnișor IV prin decizia 271/ 2016 și tot în acest an a fost numit ca preot paroh Gârbacea Radu, care activează până în prezent.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție)

Edificiul este clădit din cărămidă şi piatră, iar ca material de zidire a fost folosit varul cald. Biserica este relative mică, zidurile având o grosime de 1 m şi o suprafaţă de 40 m2. Este construită în stilul navă, interiorul fiind împărţit în altar, naos şi pronaos. Delimitarea între altar şi naos se face prin iconostas, după tradiţia ortodoxă.

Pictura

Biserica a fost pictată în mai multe rânduri deoarece în timpul celor două războaie mondiale biserica a fost incendiată. Pentru început, în 1910, Nicolae Nemţiu, arendaş de moară în satul Paloş, a finanţat pictura bisericii, executată de meşterul zugrav Ivan Stanciu din Sibiu care a pictat în vopsele de apa-tempera, iar iconostasul în ulei. Pictura iconostasului şi uşile împărăteşti sunt finalizate în 1921. Biserica va fi zugrăvită la exterior şi interior în 1927. Se va repicta interiorul bisericii de către pictorul Ioan Căzilă împreună cu copiii Valeria şi Ionel, iar în 1985 se va sfinţi pictura de către ÎPS. Dr. Antonie Mitropolitul Ardealului. În perioada 2012-2014, pictorul Marin Verza, va coordona lucrări de restaurare a picturii.

Obiecte vechi de cult

Cel mai vechi obiect din biserică este crucea de pe iconostas care are o inscripţie din 20 martie 1793 (zugravul Vasile).

Manuscrise şi cărţi vechi: nu este cazul.

Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripții

Pe crucea iconostasului bisericii există o inscripţie de la 1793 cu caractere chirilice cu următorul conţinut: „Vasile Zugrav Seliţk martie 20 anul 1073: Făcutusau lui Isau zugrav aceasta Sfântă cruce cu toată familia bunului Stoia Bodil împreună cu nora lui mare a lui copii împreună să fie pomenirea lor şi la tot neamul lor”.

Şirul preoţilor parohi

1. NICOLAE TĂNASE din 28 mai 1812 până în 1 noiembrie 1816 (4 ani şi 5 luni);

2. GEORGE BOBEŞ din 1 noiembrie 1816 până în 5 mai 1847 ( 30 ani şi 7 luni);

3. TEODOR NECŞA din 5 mai 1847 până în 9 iulie 1850 (3 ani şi 3 luni);

4. IACOB POPOVICIU din 9 iulie 1850 până în 4 februarie 1855 (4 ani şi 7 luni);

5. NICOLAE ŢINTEA din 4 februarie 1855 până în 23 iunie 1901 (46 ani şi 5 luni);

6. IOAN MIHU administrator parohie din 16 martie 1902 până în 5 mai 1905 (3 ani şi 2 luni);

7. ROMUL PLATOŞ din 5 mai 1905 până în 6 august 1916 (11 ani până în şi 3 luni);

8. NICOLAE TOPOLOG din 6 august 1916 până în octombrie 1940 (23 ani şi 2 luni );

IOAN LANGA administrator parohie din octombrie 1940 până în 5 februarie 1946 (5 ani şi 5 luni);

9. NICHIFOR TODOR din 5 februarie 1946 până în iulie 1955 (9 ani şi 3 luni);

10. MIRON MAIER iulie 1955 până în 1 noiembrie 1955 (4 luni);

11. LAUREAN NEAGU din 1 noiembrie 1955 până în 1 decembrie 1973 (18 ani şi 5 luni) a fost primul preot pensionat din parohie;

12. DIONISIE TURCU din 1 decembrie 1973 până în 27 septembrie 2001 (27 ani şi 10 luni);

13. IOAN COVACI din 3 octombrie 2001 până în 30 octombrie 2010 (9 ani şi 1 lună);

14. CIPRIAN VASILE CREANGĂ din 1 decembrie 2010 până în prezent.

15 GÂRBACEA RADU pe Turnișor IV 1 noiembrie 2016 până în prezent

C. Cimitirul (ele)

Există cimitir parohial în care sunt înmormântaţi credincioşii ortodocşi din parohia Turnişor.

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Activitatea culturală

La începutul anului 1906 tineretul parohiei se organizează într-o societate culturală sub îndrumarea Bisericii parohiale, iar un am mai târziu s-a format un cor bărbătesc pe patru voci sub conducerea preotului paroh.

Şcoala confesională se va transforma în casă culturală în 1928. În prezent, printr-o înţelegere cu Primăria Sibiu în acest spaţiu funcţionează Azilul de noapte al oraşului.

E. Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi: 473 familii.

Activităţi pastoral-misionare , culturale , editoriale , filantropice, catehetice ş.a.

Preotul paroh a realizat din decembrie 2010 o foaie parohială („Lumină pentru suflet”) ca instrument catehetic şi misionar, dar şi pentru a transmite informaţii legate de comunitate.

Anul 2013 e anul în care s-a înființat Centrul social-cultural-filantropic „Sfântul Nicolae” şi Asociaţia „Sfântul Nicolae”. Acest centru social-educaţional oferă servicii de after-school şi o masă caldă copiilor proveniţi din familii cu nevoi sociale pentru ca micuţii să aibă rezultate bune la învăţătură.

În prezent parohia încearcă să răspundă necesităţilor duhovniceşti ale credincioşilor prin activitatea preotului paroh. Pentru a veni în sprijinul copiilor şi pentru extinderea activităţii filantropice din parohie, în viitorul apropiat va fi construit, în apropierea bisericii un centru social. În anul 2014, Parohia a obţinut în acest sens un acord de principiu din partea Primariei pentru un teren de aproximativ 400 mp. În 3 mai 2015 I.P.S. Laurenţiu Streza , Mitropolitul Ardealului, a sfinţit locul viitorului centru. Familiile nevoiaşe, persoanele văduve şi persoanele cu dezabilități sunt ajutate prin proiectele filantropice ale parohiei cu cele necesare.