Biserica de pe Dealului – cu hramul “Sfantul Ioan Iacob Romanul”

Pr. Dumitrean Cătălin

Telefon

0758 / 475.880

Adresa

Str. Dealului, nr. 25, 550010, Sibiu

Email

dumitreancatalin@yahoo.com

A. Istoricul comunitǎţii parohiale

Numele instituţiei

Biserica cu hramul “Sfântul Ioan Iacob Românul”, situatǎ pe strada Dealului nr. 25, deservește nevoile spirituale ale credincioşilor, dar şi pensionarilor, care își trǎiesc ultima perioadǎ a vieții în cadrul Cǎminului de personae vârstnice, situat pe strada paralelǎ George Coșbuc.

Prezentare generalǎ a localitǎţii (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic)

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

Construcția bisericii a avut relativ o perioadǎ scurtǎ, deoarece piatra de temelie a fost așezatǎ în septembrie 2000, iar la 5 august 2001, a avut loc slujba de sfințire, sǎvârșitǎ de P.S. Visarion Rǎșinăreanu, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, dupǎ ce în prealabil fusese terminat finisajul interior și exterior. S-a reușit astfel ca în decurs de câteva luni sǎ se ridice biserica, dar și demisolul aferent acesteia. Deși ca sponsor s-a implicat la început numai Ministerul Muncii și Solidaritǎții Sociale, ulterior în acest proiect s-au implicat și alți credincioși sibieni, unii dintre ei rǎmași anonimi. Munca acestora, a fost definitivatǎ prin slujba de târnosire a bisericii, sǎvârșitǎ la 6 august 2006, de cǎtre Î.P.S. Dr. Laurențiu Streza, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți, în prezența unui numǎr mare de credincioși. Întreaga activitate a fostcoordonatǎ cu multǎ trudǎ de pǎrintele paroh Cǎtǎlin Dumitrean, redactor şef Radio Trinitas Transilvania şi consilier mass-media al Arhiepiscopiei Sibiului, din 2008.Clopotul bisericii a fost amplasat afarǎ, în curtea îngrǎditǎ a bisericii, și tot aici se poate observa o troițǎ, care are ca scenǎ centralǎ Rǎstignirea Domnului.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcţie)

Planul architectural al acestei biserici a fost încredinţat lui Liviu Niculiu. S-a încercat obţinerea unui spaţiu larg, deşi dimensiunile bisericii nu permiteau acest lucru. Soluţia la care s-a ajuns a fost reliefatǎ prin respecterea împǎrţirii în cele trei pǎrţi specific bisericilor ortodoxe: pronaos, naos şi altar. Astfel, interiorul naosului este dominat de trei stâlpi, de o parte şi de alta, înzestraţi cu capiteluri. Reţinem cǎ tavanul pronaosului este boltit, de o formǎ semicilindricǎ. Dupǎ pronaos, se intrǎ în naos cu acelaşi tavan, pânǎ la stâlpii uniţi cu arcade, iar deasupra cupolei se aflǎ singurul turn al bisericii. Datoritǎ stâlpilor se creazǎ impresia a trei nave, una centralǎ şi alte douǎ laterale. Astfel, cele douǎ şiruri de câte trei stâlpi, uniţi prin intermediul arcelor treflate, dau impresia acestor nave laterale, caracterizate mai ales prin tavanul drept, împodobit, pe segmente, cu diferite medalioane iconografice.

Pictura

Programul iconografic din interiorul bisericii, realizat în tehnica fresco în perioada anilor 2004-2006, a fost încredinţatǎ pictorilor Brǎduț Dumbrǎveanu și Doru Bena. Dintre scenele realizate de aceștia amintim: Iisus Hristos Pantocrator, înconjurat de evangheliști, apoi, în semicupola altarului, Maica Domnului cu Pruncul Iisus pe tronul slavei, înconjuratǎ de îngeri. Tot în altar este realizatǎ Împărtǎșirea Apostolilor, Cina din Emaus, Pogorârea Duhului Sfânt, dar și medalionul Sfinților Arhangheli.Pe peretele de vest, deasupra pisaniei, observǎm scena specificǎ acestui spațiu Adormirea Maicii Domnului, pisania fiind încadratǎ de alte douǎ reprezentǎri iconografice: Brâul Maicii Domnului și Iisus Hristos. În micul pronaos apare scena Martiriului Sfinților Brâncoveni și iconografierea pildei Întoarcerea fiului risipitor. Deasemenea, o parte din ferestrele naosului au fost înlocuite cu picturǎ în frescǎ, dedicate ca tematicǎ iconograficǎ patronului spiritual al lǎcașului de cult. Pictura primului iconostas al bisericii a fost realizatǎ de Nicușor Lupu. Ulterior iconostasul a suferit unele modificǎri, astfel încât, în stadiul actual, se prezintǎ ca un perete compact, pe care redescoperim cele patru register iconografice specific unui astfel de spațiu, cu o deschidere înspre conca altarului ce permite vizualizarea Maicii Domnului Platytera.

Obiecte vechi de cult Manuscrise şi cǎrţi vechi

Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

Şirul preoţilor parohi

De la început anului 1999 şi până în prezent, biserica este păstorită de preotul Cǎtǎlin Dumitrean.

C. Cimitirul(ele)

D. Activitǎţi culturale şi filantropice în trecut

E. Profilul actual al parohiei

Numǎrul de credincioşi: 250

Activitǎţi pastoral misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice În subsolul bisericii este amenajatǎ o salǎ de mese pentru sǎraci, care funcţioneazǎ de 12 ani neîntrerupţi, club de tineret cu asistențǎ educativǎ pentru copiii sǎraci ca sǎ își facǎ temele, spațiu pentru pregǎtirea unor serbǎri cu un caracter bisericesc, în funcție de sǎrbǎtorile ale Bisericii Ortodoxe. De asemenea, trebuie menționat apariția, începând cu luna noiembrie 2004, a periodicului religios “Ortodoxia în cetate”, cu o tematicǎ religioasǎ care atinge probleme de ordin pastoral, de asistențǎ socialǎ, de culturǎ creștinǎ, dar și a cenaclului “Luminǎ linǎ”.

Surse bibliografice

Aparat criticBibliografie finalǎ Sebastian Dumitru Cȃrstea, Monografia bisericilor ortodoxe din Sibiu, Editura Agnos, Sibiu, 2008, p. 115-117.