Parohia Sibiu Inferior IV Terezian – Biserica cu hramurile „Invierea Domnului si Buna-Vestire”

Pr. Buta Eugen

Telefon

0269 / 219.408, 0752 / 202.228

Adresa

Sibiu, str. Înfrățirii, f.n.

Email

butaeugen@yahoo.com

A. Istoricul bisericii parohiale

B. Istoria zidirii ei

Biserica cu hramurile “Învierea Domnului şi Buna-Vestire” se află situată în municipiul Sibiu, str. Înfrăţirii, pe locul unde în vechime s-a aflat cimitirul parohial al Bisericii cu hramul „Sfântul Evanghelist Luca” din Măierimea Sibiului, astăzi cartierul Terezian, prima biserică românească construită în Sibiu, în anul 1791, în vremea episcopului Gherasim Adamovici.

La data de 28 mai 2009 Înalt Prea Sfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, după mai bine de trei ani de demersuri ale preotului paroh al Parohiei Sibiu Inferior IV-Tererezian, Buta Ioan-Eugen, a oficiat slujba de binecuvântare a punerii pietrei de temelie pentru noua biserică parohială din această parte a oraşului.

După o muncă susţinută de 10 luni, la data de 25 martie 2010, la Praznicul Bunei-Vestiri, aşa cum scrie I.P.S.Laurenţiu în Evanghelia Bisericii “s-a binecuvântat şi s-a deschis pentru slujire demisolul bisericii care se ridică în Parohia Terezian-Sibiu cu osârdia preotului paroh, a credincioşilor şi a binefăcătorilor ei”.

Având stabilit de la început hramul “Învierea Domnului” în amintirea celor adormiţi întru Domnul, care şi-au dormit somnul de veci în vechiul cimitir parohial, noul loc de rugăciune, respectiv paraclisul bisericii, situat la demisol bisericii, s-a pus sub ocrotirea Maicii Domnului, primind hramul “Bunei-Vestiri”, pentru ca „bucuria «începutului mântuirii» să stăpânească pe slujitori, ctitori, binefăcători şi să-i ajute la desăvârşirea sfântului locaş” aşa cum arată I.P.S.Laurenţiu.

În anul 2011 s-au continuat lucrările de construire ale bisericii parohiale şi s-a ridicat zidul bisericii de la cota +0 la cota +8,00 m, urmând ca în anul Domnului 2012 să se continue lucrările de construcţie, prin osârdia preotului paroh, a epitropului şi consilierilor parohiali, a credincioşilor, a donatorilor şi a tuturor celor care au avut gândul cel bun de a contribui la ridicarea locaşului de cult.

Astfel, în anul 2012 s-au continuat lucrarile de construire ale bisericii până la cota+8,35 m pe contur iar cupola centrală până la cota +13,50 m., ele finalizându-se la sfârșitul anului 2014, în faza roșu.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție)

Biserica parohială a fost proiectată în stil neobizantin având planul în formă de cruce, cu particularități specific moldovenești făcând să se înscrie în evoluția arhitecturii bisericești din perioada postecembristă. Ea a fost prevăzută cu strașini largi menite să protejeze și să conserve finisajele și pictura din firidele brâului care o înconjoară, dându-i prin aceasta o durabilitate deosebită. Este un edificiu de dimensiuni relativ mari, având o cupolă centrală maiestuoasă și două turnuri-clopotniță robuste, de formă patrulateră, dispuse, de o parte și de cealaltă, deasupra intrării principale în biserică.

Biserica are o intrare centrală impunătoare și două intrări laterale. Urcând pe o scară principală de zece trepte, se ajunge în pridvorul deschis și susținut de 12 coloane- în mod simbolic- prin care se patrunde în pronaus. Dimensiunile edificiului sunt: lungimea totală a bisericii este de 30,70 m iar lăţimea de 18,37 m.

Biserica se află actualmente în faza de finisare, în prezent lucrându-se la terminarea lucrărilor începute.

Materialele de construcţie folosite la construcția bisericii au fost alcătuite din beton, fier beton, cărămidă, mortar şi lemn.

La demisolul bisericii funcționează paraclisul bisericii cu hramul ”Buna-Vestire”, oficiindu-se slujbele în mod regulat, în zilele de duminică și sărbătoare dar și în timpul săptămânii, de către preotul paroh Buta Ioan-Eugen.

Proiectul de arhitectură a fost realizat de către d-l arhitect Turcu Teodor Irineu iar Proiectul de rezistenţă a fost executat de către d-l ing.Ciucă Matei.

Parohia are aprobat Planul urbanistic zonal (PUZ) de către Primăria Municipiului Sibiu pentru ridicarea unui aşezământ social, respectiv un azil de bătrâni, cu o capacitate de 100 de locuri, respectiv 50 de camere, şi a unei case parohiale, obiective care vor fi realizate după finalizarea lucrărilor de finisaje de la biserica parohială.

Obiecte vechi de cult

Nu sunt.

Manuscrise şi cărţi vechi

Nu sunt.

Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

Nu sunt.

Şirul preoţilor parohi

Pr. Dr. Ioan Eugen Buta anul 2001 – până în prezent pentru Parohia Inferior IV Terezian

Pr Ersiliu Pop din anul 2006 până în prezent pentru Parohia Inferior V

C. Cimitirul(ele)

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Activitatea culturală

E. Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi: 900 de familii

Activităţi pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice ş.a.