Parohia Spitalul de Psihiatrie Sibiu – Hramul “Sfantul Vasile cel Mare si Sfantul Serafim de Sarov”

Pr. Todor Darius

Telefon

0754 / 464.098

Adresa

Str. Dr. Dimitrie Bagdazar, nr. 12, 550082, Sibiu

Email

todor.darius@yahoo.com

A. Istoricul comunitǎţii parohiale


Prezentare generalǎ a instituţiei (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic)

Ȋntre instituțiile medicale care s-au remarcat ȋn urbia sibiană, prin vechime şi profil unic, se numără şi Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda”. Costruit la marginea oraşului vechi, străjuit de rȃul Cibin şi pȃrȃul Rozbac, ȋntr-o mică pădure de pomi seculari, spitalul este inclus astăzi ȋn dinamicul cartier sibian, Terezian. Ȋnceputurile acestui aşezămȃnt social-medical ȋşi au originea ȋn anul 1830, cȃnd s-a constituit la Viena un fond intitulat Fondus mente captorum, ȋn vederea finanțării lucrărilor de construcție. Primele clădiri au ȋnceput să fie construite abia ȋn anul 1860, iar darea ȋn folosință ȋn 1863. Inițial a purtat numele de “Ospiciu de alienați”, devenit mai tarziu “Institulul de alienați”, fiind primul asezămȃnt de acest fel ȋn sud-estul Europei şi care beneficia de 200 de paturi.Ȋn anul 1872 Dr. Szabo, director al spitalului, introduce ergoterapia prin implicarea bolnavilor ȋn activitați administrativ-gospodăreşti, iar ȋn anul 1881 se inființează o bibliotecă tot pentru bolnavi, precum şi una de documentare medicală. Ȋn următorii 20 de ani s-au construit mai multe pavilioane, numărul de paturi fiind mereu ȋn creştere, ajungȃnd ȋn 1899 la 350, iar ȋn 1912 la 450.După evenimentele de la 1 decembrie 1918, cȃnd Transilvania revine Romȃniei, spitalul este preluat de administrația romȃnească, sub denumirea de “Spitalul de boli mintale şi nervoase”, avȃnd ca director pe Dr. Gheorghe Preda. De asemenea, ȋntre anii 1940-1945, spitalul gazduieşte clinicile de psihiatrie şi de neurologie din Cluj, refugiate la Sibiu ȋn perioada Dictatului de la Viena, şi primeşte denumirea de “Spitalul de Neuropsihiatrie”.Ȋn anul 1950 instituția medicală ȋşi schimbă numele ȋn “Spitalul Nr.3”, după un nomenclator de ierarhizare a spitalelor de specialități, nume care a rămas pȃnă astăzi ȋn limbajul urbiei sibiene, cu toate că ȋn decursul anilor primeşte şi alte denumiri ca “Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie” (1981) sau simplu “Spitalul de Psihiatrie” (1986). Ȋn prezent această instituție poartă denumirea de Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda”, după numele primului ei director din timpul administrației romȃneşti. De asemenea, ȋncepȃnd cu anul 2010 spitalul ȋşi desfăşoară activitatea fiind alcătuit din 7 secții pentru adulți, 3 secții pentru copii, farmacie, laborator, compartiment asistență socială, compartiment ergoterapie şi doua Centre de Sănatate Mintală pentru copii si adulți.Ȋn perioada 1984-2013 directorii spitalului au fost: Dr. Cruceanu Florin (1984-1990), Dr. Panu Marius (1990), Dr. Coatu Constantin (1990-1997), Dr. Talău Gheorghe (1997-2000; 2012-2013), Dr. Moldovan Radu (2000-2012), Ec. Nicoară Denisa Florentina (2013-prezent).

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

Ȋn cadrul spitalului există o capelă care de la ȋnceputul ei a avut această destinație de a deservi nevoilile sufleteşti ale celor internați. Ea a fost folosită ca şi capelă ortodoxă ȋncepȃnd cu anul 1918, iar ultimul ei slujitor a fost preotul Ioan Roman. La ȋnceputul anului 1956 capela a fost ȋnchisă de autoritățile de stat comuniste, care nu au văzut cu ochi buni activitatea acesteia ȋn cadrul unei instituții medicale. Ȋn toată această perioadă (1956-1990) spațiul sacru, destinat recuperări celor aflați ȋn suferință, a fost transformat ȋn arhivă.După evenimentele din decembrie 1989, sfȃntul locaş şi-a recuperat destinația inițială, fiind reactivat ȋn februarie 1990, ȋn urma demersurilor făcute de preotul Vasile Mihoc, profesor la Facultatea de Teologie “Sfȃntul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu.

Arhitectura (plan, dimensiuni, material de construcţie)

Capela, situatǎ în centrul instituţiei medicale la etaj, are o suprafaţǎ de 70 de mp. şi este construitǎ din cǎrǎmidǎ. Având o formǎ pǎtratǎ, cu abside laterale drepte, biserica este formatǎ din naos şi altar, delimitarea fǎcându-se printr-un iconostas din lemn de stejar. Absida altarului este semicirculară, iar cupola, amplasată central, este lipsită de turlă, dar şi de tambur. Iconostasul, ca şi celelalte elemente de mobilier, a fost executat ȋn Moldova. Acesta este alcătuit din şapte laturi, cuprinzȃnd proscomidiarul şi diaconiconul ȋn interiorul altarului. Intrarea ȋn capelă se face printr-un hol, de formă dreptunghiulară, care face legătura dintre spațiul liturgic propriu-zis şi cabinetele administrative. O realizare de excepție a preoților slujitori ai acestei capele a fost altarul de vară, realizat din lemn ȋncepȃnd cu anul 1994 şi finalizat ȋn totalitate ȋn anul 2004. Ca şi structură, acesta se prezintă sub forma unui octogon, iar fundația de beton. Pe lȃngă ornamentele sculptate ȋn lemn, se mai pot observa atȃt chipuri ale Sfinților Ȋngeri, cȃt şi acoperişul de şindrilă ȋn formă de turn, cu o cruce deasupra. De jur ȋmprejur a fost realizat un pavaj din dale de beton. Altarul de vară a primit ca hram “Duminica tuturor sfinților”.La intrarea ȋn curtea spitalului se află o impunătoare troiță de lemn realizată ȋn anul 1993, care stăjuieşte instituția medicală.

Pictura

Din punct de vedere iconografic, în holul de intrare al capelei, scenele dominante sunt din Vechiul Testament. Astel, pe tavan se ȋntȃlnesc mai multe medalioane ale sfinților prooroci: Moise, Ilie, Isaia, Ieremia, precum şi Ioan Botezătorul, avȃnd ca medalion central Sfȃnta Treime. Pe pereții laterali scenele semnificative sunt: Jertfa lui Avraam, Jertfa lui Cain şi Abel, Rugul lui Moise şi Visul lui Iacob. Abside laterale drepte sunt dominate de vitralii impresionante, atȃt prin vechime, cȃt şi prin colorit. Ele reprezintă cȃte doi Sfinți Ȋngeri care au monograma lui Iisus Hristos. Absidele laterale sunt consacrate unor scene mari, amplasate de o parte şi de alta a vitraliilor. Astfel pe peretele lateral drept este zugrăvită Cina din Emaus şi Pescuirea minunată, pentru ca ȋn partea opusă să descoperim Vindecarea slăbănogului din Capernaum şi Ȋnmulțirea pȃinilor. Scena Predicii de pe Munte se află situată pe peretele vestic, iar pe cel estic, de o parte şi de alta a iconostasului, se desprid două scene ȋn deplină simfonie iconografică: Sfinții Ȋmpărați Constantin şi Elena, precum şi Sfinții Apostoli Petru şi Pavel. Absida semicirculară a altarului, care cupride scene specifice erminiei, are ȋn compoziția sa iconografică şi pe cei doi patoni spirituali ai capelei: Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Serafim de Sarov. Iisus Hristos Pantocrator ocupă spațiul central al cupolei, pentru ca ȋn registrul imediat următor să fie reprezentanți Sfinții Evanghelişti, pictați ȋn medalion şi ȋnconjurați de Sfinți Ingeri. Ultimul registru al cupolei prezintă scene din viața Mȃntuitorului, atȃt unele praznice ȋmpărăteşti, cȃt şi unele scene, ȋn special cele pascale, iar la baza ei descoperim un rȃnd de Sfinți Mărturisitori. De asemenea trebuie amintită şi mica ȋncăpere care este alipită capelei şi care este ȋnchinată Sf. Serafim de Sarov. Iconografia acesteia cuprinde pe peretele vestic scene din viața sfȃntului cuvios rus, iar pe cel estic Judecata de apoi. Tavanul este dominat de cȃteva medalioane: Fecioara Maria ȋnconjurată de cetele ȋngereşti, Sfinții Cuvioşi Cosma, Damian, Roman Melodul şi Andrei Criteanul. Ȋntregul program iconografic a fost relizat cu multă trudă de Viorica Crețu din Răşinari, ȋn perioada anilor 1993-1998, ȋn tehnica frescă şi au o predominantă tentă populară. Sfințirea capelei a avut loc după finalizarea tuturor lucrărilor, respectiv ȋn februarie 2001, fiind săvȃrşită de P.S.Visarion Raşinareanul, alături de un sobor preoți şi ȋn prezența unui număr mare de credincioşi.

Obiecte vechi de cult Manuscrise şi cǎrţi vechi Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

Şirul preoţilor parohi

Preoții slujitori ai acestei capele au fost Pr. Vasile Mihoc, profesor la Facultatea de Teologie “Sf. Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, pentru perioada 1990-1998, Pr. Mihai Petian ȋntre anii 1997-2003, Pr. Ioan Ciprian Cândea între 2003-2015, iar din anul 2015 până în prezent prezent Pr. Darius Todor.

C. Cimitirul(ele)

D. Activitǎţi culturale şi filantropice în trecut

E.  Profilul actual al parohiei

Numǎrul de credincioşi: 453

Activitǎţi culturale şi filantropice Ȋn prezent, parohia este implicate ȋn proiecte sociale alături de Departamentul de Asistență Socială al ASibiului, precum şi al Protopopiatului Sibiu. De asemenea, există colaborări cu Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Nr.1, din cadrul Spitalului, Asociația “Colosib”, precum şi cu Centrul de zi pentru personae adulte cu handicap psihic “ Gabriela”.

Surse bibliografice

Bibliografie finalǎ 1.www.medicina-psihiatrie.ro 2.Sebastian Dumitru Cȃrstea, Monografia bisericilor ortodoxe din Sibiu, Editura Agnos, Sibiu, 2008, p. 142-144.