Parohia Spitalul Militar Sibiu – Hramul “Inaltarea Domnului” si “Sfantul Mucenic Pantelimon”

Pr. Papară Zamfir

Telefon

0743 / 024.094

Adresa

Str. Bulevardul Victoriei, nr. 42-46, 550024, Sibiu

Email

nicoletaioana96@yahoo.com

A. Istoricul comunitǎţii parohiale

Numele instituţiei

Primele date despre Spitalul Militar de Garnizoanǎ Sibiu, dateazǎ din anul 1742, sediul sǎu fiind, la acea datǎ, într-o cladire de pe strada Ampere, în zona gării (azi demolată), lângă zidul oraşului. De-a lungul timpului, Spitalul a funcţionat în mai multe spaţii din oraşul Sibiu, ultima locaţie fiind şi cea actualǎ, fosta Şcoală de cadeţi, din apropierea Parcului Sub Arini. Spitalul şi-a început activitatea în anul 1859, când putem spune că s-a împlinit un deziderat vechi de şapte decenii, anume deservirea celei mai mari şi importante garnizoane militare a Transilvaniei, de către o instituţie spitalicească, modernă şi încăpătoare (400 paturi de spital).Până la 1918 Spitalul a purtat denumirea de Spitalul Militar de Garnizoană nr.22 Sibiu - Franz Iosif II. În urma unirii Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, cu sediul la Sibiu, a preluat toate cazărmile şi obiectivele militare austro-ungare din Transilvania, respectiv cele din Sibiu. Preluat de către români, Spitalul Militar de Garnizoană nr.22, devine Spitalul Corpului VII al Armatei Române, din anul 1919. În perioada anilor 1930-1940 el s-a numit Spitalul Militar "Regele Carol al II-lea", iar între anii 1940-1947 Spitalul Militar "Regina Mamă Elena". Din anul 1948 şi până în anul 2000, instituţia medicalǎ, funcţionează sub numele de Spitalul Militar Sibiu, iar din 2001, datorită diversificării serviciilor oferite pacienţilor, instituţia poartă denumirea de Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu "Dr. Alexandru Augustin".

Prezentare generalǎ a localitǎţii (geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic)

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

În incinta Spitalului Militar Sibiu, exista o capelǎ ortodoxǎ, anterioarǎ instaurǎrii regimului comunist, care în perioada amintitǎ a fost desfiinţatǎ. Dupǎ evenimentele din decembrie 1989, primele slujbe religioase au fost săvârşite, mai întâi, în sala de şedinţe a spitalului, iar ulterior pe holul de protocolal aceluiaşi spital. Prima Sfântǎ Liturghie este sǎvârşitǎ în anul 1997 de cǎtre preotul onorific al spitalului Dǎnuţ Zamfir Paparǎ.Biserica, cu hramul “Înǎlţarea Domnului” şi “Sfântul Mucenic Pantelimon”, a avut, cum era firesc, ca punct de plecare aşezarea pietrei de temelie în ziua de 28 iunie 2001. Prima slujbă oficiatǎ aici s-a fǎcut în Ajunul Crǎciunului din anul 2003, la care a participat P.S. Visarion episcopul Tulcii, pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Lucrǎrile de construcţie s-au încheiat în 2004, când au fost aşezate Sfintele Cruci pe capelǎ, atât pe cele douǎ turnuleţe mai mici cât şi pe turnul cupolei. Un sprijin deosebit, la ctitorirea acestui sfânt locaş, au avut-o Sfânta Mǎnǎstire Frǎsinei, prin pǎrintele ieromonah Lavrentie, şi firma S.C. Compa S.A. din Sibiu.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcţie)

Stilul arhitectonic al capelei impresioneazǎ prin eleganţa şi frumuseţea exterioarǎ. Se poate descoperi în planul intern al sfântului locaş forma de cruce, reliefatǎ de o cupola central, pe care se înalţǎ turnul central al capelei. Lipsa pronaosului nu trebuie sǎ surprindǎ, deoarece spatial oferit de naos este suficient şi creeazǎ o ambianţǎ deosebitǎ, datoritǎ mai ales absidelor laterale, coroborate desigur cu absida altarului, toate semicirculare. Tavanul semicircular al naosului, cupola circular, lipsitǎ de tambur, sprijinitǎ pe cei patru pandantivi sunt câteva elemente de arhitecturǎ specific interiorului bisericii.Partea exterioarǎ a capelei se caracterizeazǎ mai ales prin pridvorul deschis de la intrare. Acesta este încadrat de opt coloane, dintre care primele patru, cele de la intrare, sunt unite prin arcade, iar celelalte patru sunt îngropate partial în zidul naosului. Cele douǎ turnuleţe care strǎjuiesc naosul sunt scoase în relief de cele şase arcade mici semiarcadele care fac legǎtura dintre ele.Între materialele utilizate pentru construcţie predomină betonul armat şi cǎrǎmida, pe când pentru partea de acoperiş s-a folosit table de cupru. În interior s-a utilizat pentru pardosealǎ palul laminat, precum şi lemnul pentru iconostas şi mobilier.

Pictura

Programul iconografic, executat între anii 2005-2007, în tehnica fresco, aparţine pictorului bisericesc Valentin Popa, tot el realizând şi icoanele din cele trei register ale iconostasului. Consemnǎm câteva scene semnificative specifice acestei biserici: Maica Domnului Platytera, care dominǎ coca altarului, Înălţarea Domnului, situatǎ deasupra iconostasului, Iisus Hristos Pantocrator şi Liturghia îngereascǎ, pe cupola, iar Pogorârea la Iad şi Naşterea Domnului pe cele douǎ abside laterale. Pridvorul deschis de la intrare a fost şi el împodobit cu picture, în aceaşi tehnicǎ în fresco. De pildǎ, uşa de intrare în bisericǎ a fost încadratǎ de reprezentǎrile iconografice ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, precum şi scena mult mai detaliatǎ Iisus Hristos Emanuel înconjurat de îngeri, realizatǎ pe tavanul pridvorului. Toate aceste lucrǎri au fost încununate în anul 2007, când biserica a fost sfintită, de cǎtre Înaltpresfinţitul Pǎrinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Obiecte vechi de cult Manuscrise şi cǎrţi vechi

Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

Şirul preoţilor parohi

De la deschiderea capelei şi până în prezent, parohia este păstorită de preotul Dǎnuţ Zamfir Paparǎ.

C.Cimitirul(ele) nu are

D. Activitǎţi culturale şi filantropice în trecut un are

E. Profilul actual al parohiei

Numǎrul de credincioşi: 190

Activitǎţi pastoral misionare, culturale, editoriale,filantropice, catehetice

Surse bibliografice

Bibliografie finalǎ 1.www.spitalmilitarsb.ro 2.Sebastian Dumitru Cȃrstea, Monografia bisericilor ortodoxe din Sibiu, Editura Agnos, Sibiu, 2008, p. 135-137