Parohia Lazaret VI – Biserica cu hramul “Nasterea Domnului”

Pr. Consilier Administrativ - bisericesc Ciprian Cândea

Telefon

0749 / 728.486

Adresa

Str. Constituţiei, nr. 26, 550253, Sibiu

Email

pr_ciprian_candea@yahoo.ro

A. Istoricul comunitǎţii parohiale

Înainte de a scrie despre istoria recentǎ a bisericii “Naşterea Domnului” este necesar sǎ facem o scurtă incursiune în istoria Mitropoliei Ardealului şi implicit a istoriei oraşului Sibiu. Aproximativ acum 70 de ani, respectiv la 19 iulie 1940 regele Carol I aproba în Monitorul Oficial Decretul Lege nr. 2397, prin care Mitropolia Ardealului era împroprietărită cu 2,5 ha. în zona în care azi s-a ridicat locaşul de cult. Zona era cunoscutǎ cu numele de “Piaţa Verzelor”. Donaţiunea era făcută pentru construirea unui aşezământ monahal în care să fie pregătite măicuţe de caritate, care să supravegheze şi să îngrijască bolnavii din diferite spitale. După mărturia credinciosilor mai în vârstǎ, pe locul unde acum este fântâna arteziană ar fi fost pusă piatra de temelie.

B. Istoricul bisericii parohiale Istoria zidirii ei

Parohia Lazaret IV Sibiu a fost înfiinţată după anul 1990, când a fost numit ca paroh preotul Ioan Lupescu. Neavând lăcaş de cult propriu, slujbele religioase, pentru credincioşii acestei noi parohii, s-au oficiat, pînă în toamna anului 2000, în biserica parohiei Lazaret II Sibiu, când, dintr-o magazie de mobilǎ, situată pe terenul învecinat al amplasamentului bisericii, ce trebuia construită în Parcul Tineretului, str. Constitutiei nr. 26, s-a amenajat un edificiu de cult, provizoriu, pentru nevoile spirituale ale credincioşilor. La sfârşitul anului, parohia a rămas vacantă, în urma plecǎrii părintelui Ioan Lupescu în America, astfel demersurile pentru obţinerea actelor necesare începerii construcţiei au stagnat. În ianuarie 2001 este numit, dupǎ concurs, noul preot paroh Ioan Coşa, care a reluat întregul proces de întocmire a actelor. După realizarea devizului s-au obţinut toate avizele necesare, inclusiv Autorizaţia de construcţie eliberată de Primăria Sibiu cu nr:182/01.03.2001.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcţie)

Biserica a fost proiectată de către arhitectul Liviu Niculiu, forma arhitectonicǎ fiind de cruce greacǎ. Biserica se încadrează în ritualul de cult ortodox cu orientarea altarului spre Est. Intrarea principală se face de pe strada Constituţiei. Biserica se bucura de o perspectivă favorabilă, atât dinspre Parcul Tineretului, cât şi dinspre strada Constituţiei şi fosta Gradiniţǎ vecinǎ. Lăcaşul are o capacitate de cca 400 de locuri şi este inspirat dupǎ biserica Mǎnǎstirii Cozia şi biserica Sf. Nicolae din cartierul sibian Lazaret.

Concepţia de plan are la bazǎ pronausul, naosul şi altarul, la care se adaugǎ în mod organic absidele laterale, vestibulul şi porticul de la intrare, proscomidiarul şi diaconiconul. Biserica are amenajată la demisol, o Cantinǎ socialǎ şi un loc special pentru pregatirea prescurilor. Studiul geo a obligat amenajarea acestui demisol pentru cǎ stratul de rezistenţǎ era la 5,00 m şi a fost necesarǎ o pernǎ de balast de 3,00 m pentru rezistenţǎ, ruperea pânzei freatice şi drenaj.

Altarul este în formă de octagon şi are prevăzută o intrare separatǎ pentru preoţi. Biserica este acoperitǎ cu ţiglǎ, tipul Antic solzi ''Bramac''.

În anul 2001-2002 s-au realizat lucrări la fundaţie, demisol pâna la cota 0, cu excepţia turnării plăcii, de cǎtre firma “Concefa S.A.”, pentru ca în anul 2003, sǎ se continuat lucrǎrile începute, astfel, s-a turnat placa şi s-a început zidirea pânǎ la 5,00 m, de cǎtre firma “S.C.Universal Construcţii”, condusǎ de Seiceanu Gheorghe.

În anul 2004 s-a turnat bolta sfintei biserici şi o parte din turn, restul lucrărilor fiind realizate în regie proprie. Astfel, acoperişul a fost realizat de meşterul Paul Rădulescu, din parohie, şi colegii dânsului. În anul 2005 s-a acoperit biserica, cu exceptia cupolei şi a turnului, s-a tencuit în interior şi s-a introdus instalaţia de curent electric, precum şi încălzirea centrală. Aceasta din urmă a fost donată şi realizată de familia Paraschiv Nicolae.

Biserica, pe parcursul anului 2006, a fost tencuită şi zugrăvită în exterior şi s-a acoperit cupola şi turnul clopotniţă, care a fost dotat cu patru clopote. Tot atunci s-a ridicat camera de lumânări şi s-au realizat lucrări de pavaj exterior.

Menţionăm că parohia, fiind recent înfinţată, are un număr redus de credincioşi, dintre aceştia foarte mulţi fiind pensionari, şomeri cu posibilităţi financiare reduse, dar cu o dragoste fierbinte de a realiza un lăcaş propriu de rugăciune.

Ajutorul financiar a fost primit de la toti credincioşii. În mod deosebit demisolul a fost dotat cu susţinerea domnului Becali George, iar restul lucrărilor au fost susţinute de către domnul dr. Vonica Ilie şi a domnul ing. Carabulea Ilie.

Lăcaşul de cult a fost sfinţit pe data de 26.12.2006 de către Înaltpresfinţitul Pǎrinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, alături de un mare sobor de preoţi şi credincioşi.

Pictura

În anul 2008 s-a început lucrarea de înveşmântare a lăcaşului de cult, cu pictura bisericeascǎ. Pictorul ales a fost d-nul Codrescu Marcel şi familia, care a realizat ansamblul iconografic în tehnica “fresco”. Pictura bisericii s-a finalizat în luna martie a anului 2014 şi a fost sfinţitǎ în luna iulie a aceluiaşi an.

Obiecte vechi de cult

Manuscrise şi cǎrţi vechi

Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii Şirul preoţilor parohi Primul preot slujitor, în cadrul noii parohii înfiinţate dupǎ evenimentele din decembrie 1989, a fost Ioan Lupescu (1990-2000). Acesta a fost urmat, din ianuarie 2001 până în prezent, de cǎtre preotul Ioan Coşa, actualul protopop al Sibiului. Din motive pastoral-misionare, în anul 2012 se înfiinţează Parohia Lazaret VI, cu punct de slujire la Biserica cu hramul ''Naşterea Domnului'', fiind numit ca preot slujitor Sorin Liviu Bucur, iar din 2015 preotul Ioan Ciprian Cândea. C.Cimitirul(ele) D. Activitǎţi culturale şi filantropice în trecut E. Profilul actual al parohiei Numǎrul de credincioşi: Parohia Lazaret IV – 1560 credincioşi; Parohia Lazaret VI – 1260 credincioşi.

Activitǎţi pastoral misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice

La demisolul bisericii s-a amenajat o cantinǎ socialǎ, care a fost dotatǎ cu toate cele necesare. Aici Înaltpreasfinţitul Pǎrinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului, a desfǎşurat un proiect social pentru oamenii strǎzii în perioada iarnă-primǎvară a anului 2006. Acest proiect, numit “Ajutor celor fǎrǎ cǎmin”, a venit în sprijinul a 70 de persoane, care au fost asistate social zilnic.

Parohia Lazaret IV s-a focalizat pe misiunea de a oferi servicii sociale de caritate pentru păturile nevoiaşe ale populaţiei, îndeosebi pentru bătrâni-singuratici şi copii, acordând atenţie primordială proiectelor de alimentaţie, de prestare a serviciilor gratuite sanitare şi de igienă. Astfel, activitatea Parohiei Sibiu Lazaret IV s-a materializat, în particular, asupra implementării programelor Cantina Socială, Centre de zi pentru bătrâni şi copii, dezvoltând proiectul „Daruind vei dobandi” , datorită căruia, începând din anul 2007 până în prezent, 50 de persoane primesc o masă caldă zilnic. Un alt proiect social derulat în cadrul bisericii este “Lumina lui Hristos lumineazǎ tuturor”, implementat la nivelul parohiei, cu scopul de a oferii meditaţii gratuite la limba românǎ, matematicǎ şi limba englezǎ.

Surse bibliograficeAparat criticBibliografie finalǎ Sebastian Dumitru Cȃrstea, Monografia bisericilor ortodoxe din Sibiu, Editura Agnos, Sibiu, 2008, p. 118-120.