Acțiunea sociala “Bolnav am fost și m-ați cercetat”

Scopul este de a preveni marginalizarea şi excluziunea socială şi de a îmbunătăţi capacitatea Bisericii Ortodoxe, în cadrul lucrării misionar - filantropice, de a mobiliza comunitatea locală în jurul problemelor sociale, prin promovarea incluziunii sociale, sprijinirea şi ajutorarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate, prin acţiuni de asistenţă socială.

Grupul ţintă:

a. Beneficiari direcţi:

  • Persoane / familii cu situaţie economico-socială precară
  • Persoane şi familii aflate în dificultate sau risc
  • Persoane / familii generatoare de marginalizare sau excluziune socială
  • Persoane vârstnice fără aparţinători lipsite de mijloace materiale şi financiare / cu aparţinători care nu îi pot sprijini
  • Persoane cu probleme de sănătate şi nevoi sociale

b. Beneficiari indirecţi: Familiile acestora.

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă socială primară acordate familiilor defavorizate socio-economic din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Sibiu.

Activităţii desfăşurate:

În cadrul acestei acţiuni un număr de 40 bolnavi cronici fără aparţinători, de pe secţia Psihiatrie VI a Spitalului de Psihiatrie ,,Dr. Gheorghe Preda’’ Sibiu au primit 40 pachete cu diverse articole necesare (îmbrăcăminte, încălţăminte).

De asemenea tot în cadrul aceluiaşi program, s-a împărţit pachete cu fructe şi dulciuri pentru 20 de copii proveniţi din familii defavorizate şi internaţi în Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Sursa finanţării:

Fondurile pentru susţinerea acţiunilor menţionate provin din contribuţia parohiilor la fondul social al Protopopiatului Ortodox Sibiu, fond destinat activităţilor de asistenţă socială.