Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil II

Pr. Conf. Dr. Mircea Ielciu

Telefon

0722 / 849.919, 0269 / 215.042

Adresa

Str. Ştefan cel Mare, nr. 72

Email

mirceaielciu@yahoo.com

A. Istoricul comunităţii parohiale

Numele localităţii

Pentru parohiile din Sibiu va fi întocmită o singură prezentare a localităţii care va prefaţa prezentarea parohiilor „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil I, II şi III”

B. Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii ei

În 25 ianuarie 1973 s-a primit aprobarea de la Consiliul Popular al Jud. Sibiu- Comitetul Executiv pentru reparaţii capitale şi noi zidiri pentru locaşul de cult , prima biserică construindu-se pe acest teren în anul 1954 prin grija preotului Simeon Macarie. Şantierul s-a deschis în 19 iunie 1973, a treia zi de Rusalii. Astfel că biserica s-a segmentat în două, demolându-se partea dinspre altar. Apoi s-a improvizat un altar pentru continuarea serviciilor religioase.

Obţinându-se aprobarile din partea autoritaţilor în data de 6 Mai 1975 au început lucrările la clopotniţă şi pronaos.

În 19 August 1976 a fost fixată crucea de pe foişor, crucea de pe fosta navă a bisericii, iar la sfârşitul lunii a fost terminat acoperişul bisericii confecţionat din tablă de cupru.

Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție) şi picture

Structura noii biserici este din beton armat şi cărămidă iar placarea în exterior are ca material tot cărămidă. Cei doi preoţi parohi Nechifor Todor şi Filimon Silviu au fost nelipsiţi de pe şantier. Aşadar, lucrările pentru noua biserică au fost finalizate în perioada anilor 1973- 1976 rămânând de executat doar pictura în frescă şi sculptură.

Din punct de vedere arhitectural biserica este o navă în plan treflat. Cotele edificiului care respectă planul construcţiei, unei biserici ortodoxe sunt urmatoarele: pridvorul deschis 10,60 x 3,10 m; pridvorul închis de 3 m.p , pronaosul 4,75 x 8,95m; naosul cu două abside 16 x 8,95 m, 5,25 x 3,10 x 2; altarul de 8,30 x 4,75 m iar iconostasul de 8 x 4,80 m .

Cele 4 scări de beton placate cu marmură de Ruşchita preced pridvorul deschis flancat de patru coloane cilindrice, dintr-o marmură vişinie de Moneasa, stilizate cu motive florale. Acestea sunt încoronate de patru capiteluri sculptate în piatră naturală, ce au ca element sculptural doi vulturi cu capetele plecate, iar alături apar motive florale.

Uşa din lemn de stejar este sculptată în trei registre şi reprezintă în ordinea de jos în sus tabloul fructelor pământeşti punând accentul pe strugure, acesta fiind simbol al jertfei euharistice. În cadrul doi tema centrală este crucea care atenuează patimile rezultate din utilizarea neadecvată a roadelor pământului, iar cel din urmă registru înfaţişează pe cei doi „patroni” spirituali, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Portalul de marmură care încadrează uşa, este flancat în dreapta şi stânga de o icoană în mozaic cu o suprafaţă de 8 m.p, fiind şi ele încadrate de basoreliefurile Sfinţilor Arhangheli. Scena principală de aici o reprezintă Sfinţii Apostoli Petru si Pavel şi este realizată în mozaic pe cele trei bolţi ale pridvorului. Ceea ce este interesant sunt motivele florale care apar aici ca şi chipurile sfinţilor şi ale îngerilor reprezentaţi de pictorii bisericii.

În 21 Iulie 1979 s-au fixat uşile glisante cu sticlă sculptate care au aparţinut bisericii vechi, totodată s-a terminat de sculptat şi amvonul care este din lemn de stejar. Al doilea nivel al treptelor duce la cafas, spre sala de şedinţă, bibliotecă şi muzeul parohial, iar al treilea spre turla-clopotniţă, unde sunt asezate cele trei coplote acţionate electric, precum şi toaca de lemn şi de fier ale bisericii.

Icoana hramului predomină pridvorul, aflată deasupra uşilor glisante ale pronaosului, pe tavanul pridvorului aflandu-se scena Iisus Hristos – Emanuel. Pictura pridvorului se termină cu medalionul lui Zaheu Vamesul, fiind dorinţa preotului paroh, de-a reaminti ca prima Sfantă Liturghie s-a săvârşit în această biserică în Duminica lui Zaheu Vameşul.

Biserica este construită în stil bizantin. În pronaos, pe pereţii laterali întâlnim două pisanii din marmură, alături de care se găsesc şi portretele ierarhilor Nicolae Mladin şi Antonie Plămădeală. Una din pisanii are urmatorul text : ,,Săvârşitu-s-a prima Sf. Liturghie în acest cartier in anul 1934, în Duminica lui Zaheu...sub arhipastorirea mitropolitului Ardealului Nicolae Balan, iar prima biserică pe acest teren s-a construit în anul 1954 prin grija preotului Simion Macarie. Prin strădania preotului Nichifor Todor, s-a terminat lucrul şi s-a zidit casa parohială”.

Cealaltă pisanie arată „Inălţatu-s-a din temelie această biserică...cu hramul Sfinţii Arhangheli, între anii 1973-1975, sub arhipastorirea I.P.S. Nicolae Mladin....şi strădania preotului Nichifor Todor, protopop al Sibiului, ajutat de părintele Silviu Filimon...ctitorii şi binefăcătorii bisericii au fost vrednicii credincioşi ai acestei parohii”.

O asemenea pisanie se găseşte şi în altar unde se cuprinde numele preoţilor parohi în timpul cărora s-a ridicat biserica.

Absidele laterale ale naosului, împreună cu cea a altarului scot în evidenţă iconostasul masiv din stejar sculptat cu măiestrie în atelierele manăstirii Plumbuita din Bucureşti, aşezandu-se în biserică pe data de 11 Martie 1983. Icoanele împarăteşti ale iconostasului sunt opera fraţilor Mihail si Gavriil Moroşan iar celelalte trei aparţin pictorului sibian Ioan Căzila.

Cupola cilindrică a naosului este sprijinită de un tambur susţinut, la rândul său, de cei patru pandantivi. Practic, toată această structură are la bază cei patru pilaştri de beton armat, aflaţi deasupra absidelor laterale. Ceea ce impresionează este mai ales structura placată în aur, atat a pilaştrilor cât şi a capitelurilor. Ornamentele prezente bizantine în cadrul pilaştrilor le întalnim şi pe friza semicilindrică, placată şi ea cu foiţă de aur care încheie această boltă. Dimensiunile spaţiului cultic sunt : 31,05 x 8.95 m. Spaţiul intern al bisericii este pavat cu marmură albă şi cu plinte vişinii. Pe exteriorul bisericii întâlnim plăci zebrate pe ciment alb cu cărămidă aparentă. Soclul e îmbrăcat în travertin de Banpotoc. Întalnim şi medalioane lucrate în mozaic, de jur împrejurul bisericii, în număr de 40. La Sud avem Sfanta Treime, apoi marii ierarhi şi cărturari, etc, la Nord medalioane din istoria creştinismului, voievozi, sfinţi, mucenici specifici neamului românesc. Absidele bisericii au în exterior un brâu ornamentat, turnat în ciment. Cel care a automatizat clopotele pe energie electrică a fost Nicolae Bogdan în anul 1985.

În 8 Decembrie 1980 s-a început pregătirea pentru pictarea bisericii, iar în 11 Decembrie pictorii Mihail şi Gavril Moroşanu au început conturul Pantocratorului.

Tehnica folosită de fraţii Moroşanu a fost executată în frescă, specifică bisericilor ortodoxe române. Armonia este dată de arta pictorilor, dar mai ales de ansamblul pictural, de încadrarea armonioasă a dimensiunilor , dar şi de tabloul cromatic. La 1 Martie 1983 s-a realizat scena „Învierii”, cu tot ansamblul de persoane şi îngeri.

Scena de pe semicupola altarului, unde este reprezentată Maica Domnului înconjurată de îngeri, într-un albastru sublim ce face inevitabil trimiteri la Voroneţ. Alte picturi impresionante aparute în altar sunt Jertfa lui Avraam la proscomidiar şi cei trei tineri în cuptorul de foc la diaconicon. Scena Sfântului Petru care îl vede pe Iisus în haine de cerşetor, iar la polul opus, apare Moise cu vederea rugului aprins, accentuează caracterul de jertfă euharistică, acesta aflându-se la proscomidiar. Pe cupolă alături de pantocrator întalnim scenele Naşterii şi Învierii Domnului, apoi registre cu medalioane de sfinţi, mucenici, specific iconografiei ortodoxe. Amvonul este din stejar, având 11 trepte semicirculare. Scenele pictate pe amvon îi reprezintă pe Sfinţii Trei Ierarhi şi pe Sfântul Ioan Botezatorul.

Motivele sculpturii amvonului sunt spicul de grâu, frunzele şi ghindele de stejar. Deasupra uşilor glisante din pronaos găsim o reprezentare superbă a predicii de pe munte. Tavanul semicilindric al cafasului de dimensiuni mari este dedicat Maicii Domnului.

În data de 3 noiembrie 1985, Biserica a fost sfinţită de I.P.S. Dr.Antonie Plămădeală împreună cu un sobor de preoţi, la care au luat parte şi un număr mare de credincioşi.

Obiecte vechi de cult

Nu sunt.

Manuscrise şi cărţi vechi

Nu sunt.

Pomelnice şi alte înscrieri sau inscripţii

Text pisanie altar………………………

Preoţii parohi Trei Stejari I, Sibiu „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” II:

1. Pr. Ioan Munteanu 15.02.1959 – 01.02.1960

2. Pr. Mihail Neagu 01.02.1960 – 17.04.1969

3. Pr. Dumitru Ciuchendea 01.06.1969 – 31.08.1972

4. Pr. Silviu Filimon 01.11.1972 – 01.05.2003

5. Pr. Conf. Dr. Ielciu Mircea Ioan 01.05.2003 – până în prezent

C. Cimitirul(ele)

Nu este.

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Activitatea culturală

------

E. Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi: 2100 Parohia II

Activităţi pastoral-misionare, culturale, editoriale, filantropice, catehetice ş.a.

La iniţiativa P.C Şebu Gheorghe, cu binecuvântarea ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, cu aprobarea Consiliului Parohial şi cu aprobările adecvate s-a construit în incinta bisericii o clădire socială în care îşi desfăşoară activitatea „Asociaţia Soborul Sfinţiilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”, asociaţie care are drept scop prevenirea abandonului şcolar şi ajutorarea familiilor cu venituri modeste.În prezent, P.C Preot Gheorghe Şebu-Preşedintele Asociaţiei, se îngrijeşte de buna coordonare a acestui centru de zi, centru frecventat de peste 40 de copii, proveniţi din familii monoparentale şi din familii nevoiaşe. Această asociaţie asigură copiilor o masă caldă în fiecare zi, precum şi pregătirea lecţiilor cu ajutorul profesorilor şi a personalului voluntar.