Parohia Lazaret IV

Fundaţia Myozotis - Parohia Lazaret IV

Paroh PC Protopop Pr. Coşa Ioan

Denumirea unităţii de asistenţă socială / a proiectului

Cantina Socială ,,Naşterea Domnului’’ / ,,Dăruind vei dobândi’’

Începând cu anul 2009 Parohia ortodoxă Lazaret IV Sibiu s-a acreditat să furnizeze Servicii Sociale Primare şi Specializate în cadrul Cantinei Sociale ,,Naşterea Domnului’’.

Serviciile oferite sunt acreditate prin Biroul de Asistenţă Socială al Protopopiatului Ortodox Sibiu.

Prin proiectul social ,,Dăruind vei dobândi’’ se oferă o masă caldă, 5 zile pe săptămână (luni-vineri) pentru 50 de persoane.

Obiective:

 1. Dezvoltarea serviciilor Cantinei Sociale a Parohiei Lazaret IV Sibiu în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

2. Creşterea numărului de persoane vârstnice care beneficiază de servicii de asistenţă şi suport la nivelul Parohiei Lazaret IV Sibiu.

3  Sprijin în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză cu care se confruntă persoanele de vârsta a treia, şi celelalte persoane care beneficiază de serviciile cantinei sociale.

4. Elaborarea, derularea şi dezvoltarea de proiecte şi acţiuni cu caracter social.

5. Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări cu alte instituţii abilitate.

Categoria şi numărul de beneficiari: 50 persoane

 • pensionari; persoane care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 • invalizii şi bolnavi cronici cu venit până la 400 lei;
 • orice persoană care, temporar nu realizează venituri;
 • copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • persoanele care beneficiază de ajutor social conform L 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;

Activităţi desfăşurate / Tipuri de servicii oferite:

 1. Identificare şi evaluare;

2. Informare în domeniu;

3. Consiliere socială;

4. Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea, servirea şi distribuirea hranei);

5. Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor;

6. Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate;

În perioada noiembrie 2009- martie 2010 şi perioada noiembrie 2010-martie 2011 proiectul ,,Dăruind vei dobândi’’ a fost şi este susţinut financiar în baza parteneriatului încheiat între Parohia Lazarte IV şi Fundaţia Elveţiană Papageno.

Resurse umane implicate

preot, asistent social, bucătar, ajutor de bucătar, administrator, contabil, jurist;

Parteneri: Protopopiatul Ortodox Sibiu, Fundaţia Papageno, Fundaţia Myozotis

Valoare buget: 115.200 lei

Sursa finanţării

Fonduri proprii

Alte surse

 

Proiectul social: ,, Lumina lui Hristos luminează tuturor’’

În cadrul acestui proiect 3 cadre didactice calificate oferă meditaţii gratuite în spaţiul amenajat la demisolul bisericii parohiei Lazaret IV, pentru elevii cărora părinţii nu au posibilitatea să susţină financiar o asemenea cheltuială.

Programul didactic oferit este următorul:

Matematică-Luni între orele 14.30.-15.30

Română-Marţi între orele 14.30-15.30

Română-Miercuri între orele 16.00-18.00

Engleză-Joi între orele 14.00-15.00

Categoria şi numărul de beneficiari: 20 elevi

 • elevi proveniţi din familii cu situaţie materială/financiară precară;
 • elevi proveniţi din familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi;
 • elevi aflaţi în diferite situaţii de marginalizare socială;

Obiective:

 1. Sprijinirea a 15 copii cu situaţie materială precară, pentru finalizarea studiilor şi pregătirea lor pentru inserţia în câmpul muncii;

2. Prevenirea abandonului şcolar pentru 15 copii cu situaţie materială precară;

Activităţi desfăşurate / Tipuri de servicii oferite:

 1. Identificarea şi evaluarea grupului ţintă;

2. Asistenţă şi suport în pregătirea temelor;

3. Stimularea creativităţii;

4. Însuşirea unor abilităţi în domeniul utilizării limbii engleze;

5. Dezvoltarea capacităţii de comunicare;

6. Consiliere socială şi spirituală;

7. Meditaţii gratuite;

Resurse umane implicate:

preot, asistent social, profesor de limba română, profesor de limba engleză, profesor de matematică;

Parteneri: Protopopiatul Ortodox Sibiu, Fundaţia Myozotis

Sursa finanţării

Fonduri proprii

 

Proiectul social: ,,Sănătate pentru toţi’’

Proiect social în baza căruia medicii specialişti acordă consultaţii gratuite persoanelor nevoiaşe de pe raza parohiei.

În vederea sprijinirii şi dezvoltării acestor activităţi, la nivelul standardelor de calitate impuse legislativ, Protopopiatul Ortodox Sibiu, prin Biroul de Asistenţă Socială, a încheiat un protocol de colaborare cu Parohia Naşterii Domnului - Lazaret IV, prin care oferă ajutor specializat, urmând să încheie protocoale de colaborare şi cu alte parohii care vor demara proiecte de asistenţă socială.

Obiective:

 1. Creşterea numărului persoanelor care beneficiază de asistenţă şi suport;

2. Consiliere şi sprijin în vederea reducerii efectelor de criză;

Categoria şi numărul de beneficiari: 15 persoane vârstnice

Tipuri de servicii oferite:

 1. Identificare şi evaluare

2. Informare în domeniu

3. Consiliere socială şi spirituală

4. Asistenţă medicală gratuită

Resurse umane implicate:

preot, asistent social, medic specialist

Surse de finanţare

Fonduri proprii