Spitalul de Psihiatrie

Prezentare Parohia Spitalul de Psihiatrie ,,Gheorghe Preda’’ Sibiu

Denumirea unităţii de asistenţă socială/ a proiectului

Spitalul de Pshiatrie ,,Gheorghe Preda’’ Sibiu

Obiective:

  • identificarea cauzelor spirituale care au determinat îmbolnăvirea şi găsirea de soluţii duhovniceşti de vindecare, complementare celor medicale
  • redescoperirea caracterului de persoană a bolnavului, ca chip a lui Dumnezeu, ca fiinţă creată şi iubită de Dumnezeu
  • redobândirea încrederii în Dumnezeu şi accentuarea încrederii în sine, în vederea depăşirii perioadelor de criză
  • conştentizarea stării de boală şi determinarea acceptării ajutorului din partea medicului şi a preotului
  • dezvoltarea capacităţii bolnavului de interrelaţionare cu factorii angrenaţi în procesul lui de vindecare: preot, medic psihiatru, psiholog, familie, asistent social (în cazul lipsei familiei

Categoria şi numărul de beneficiari:

Bolnavi bărbaţi, femei,şi copii-fază acută şi cronică; 2000 de bolnavi anual

Activităţi desfăşurate / Tipuri de servicii oferite:

  • program religios săptămânal în capela cu hramul Sf. Vasile cel Mare: Sfânta Liturghie, Utrenia, Vecernia, Taina Sfântului Maslu, Acatist, Rugăciunile de dimineaţă şi de seară (miercuri, vineri, sâmbătă şi duminică)
  • asistenţă şi consiliere religioasă în cadrul secţiilor spitalului pentru bolnavii care nu se pot deplasa (marţi şi joi)
  • oferirea periodică de alimente, îmbrăcăminte, încăţăminte şi obiecte religioase tuturor bolnavilor, în special copiilor şi bolnavilor cronici (Secţia VI Sibiu şi Secţia Boiţa)
  • consilierea spirituală a membrilor familiilor bolnavilor
  • servicii de înhumare a bolnavilor decedaţi în spital care nu mai au aparţinători familiali

Resurse umane implicate:

preot, medic psihiatru, psiholog, asistent social, personal medical auxiliar, cântăreţ bisericesc, paraclisier, îngrijitor, donatori şi membrii ai familiei

Parteneri: Familii donatoare, Firma trans-Agape s.a., Asociaţia Gabriela, A.S.C.O.R. Sibiu Asociaţia Oastea Domnului

Valoare buget: 2.500 lei

Sursa finanţării:

Fonduri proprii

Alte surse