Ședință administrativă la Protopopiatul Ortodox Român Sibiu

În ziua de 18 februarie 2020, a avut loc Ședința administrativă a preoților din cadrul  Protopopiatului Ortodox Român Sibiu.

            După rugăciunea de început, Preacucernicul Părinte Protopop Ioan Coșa a deschis ședința, exprimându-și bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe Preacucernicul Părinte Profesor Dr. Dorin Oancea, profesor și fost decan la Facultatea de Teologie ”Sfântul Andrei Șaguna„ din Sibiu, la catedra de istorie și filosofie a religiilor, spunând că ”noi preoții din Sibiu ne simțim privilegiați și onorați de faptul că avem între noi părinți profesori de renume, cum este Părintele Dorin Oancea, Părintele Vasile Mihoc și  toți ceilalți părinți profesori cărora am avut onoarea de a le fi studenți”.

În continuare, Părintele Protopop a comunicat temele aflate pe ordinea de zi, privind aspecte administrative și de organizare a parohiilor.

Părintele Profesor Dr. Dorin Oancea, a prezentat apoi, o prelegere cu tema ”Exigențele preoților din Ardeal înainte de Marea Unire, în perioada interbelică și în perioada comunistă și raportarea preoților de astăzi la provocările contemporane”, din care spicuim câteva idei:

Părintele Profesor a expus în introducere, două axiome care se vor regăsi pe parcursul prelegerii și se regăsesc din plin, în istoria și în viața Bisericii din Ardeal:

  1. Tot ceea ce există în lume, de la începutul timpului și până la sfârșit, se află în gândul veșnic al lui Dumnezeu, ”iar lumea dumnezeiască nu e un model static, ci e un complex de forțe dinamice” (cf. Pr. Dumitru Stăniloae). Astfel, circumstanțele istorice se pliază pe gândul veșnic al lui Dumnezeu, iar gândul veșnic al lui Dumnezeu, se reflectă în istorie. Din acest motiv, Dumnezeu poate întotdeauna să obțină, chiar și dintr-un eveniment nefericit, un rezultat pozitiv.
  2. Biserica realizează în spațiul lumii, gândul veșnic al lui Dumnezeu, în condiții niciodată aceleași: într-un fel au fost circumstanțele acum 100 de ani, în alt fel au fost acum 70 de ani și în alt fel sunt în prezent. Biserica s-a manifestat într-o slujire constantă pe tot parcursul timpului (cf. I. Zizioulas ”Omul-preot al creației...”). Integrați și ancorați în dinamica Bisericii, fiecare dintre noi putem duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu cu privire la noi și la întreaga lume.

În continuare, în cadrul prelegerii, Părintele Profesor a conturat particularitățile specifice ale clerului și credincioșilor ortodocși din Ardeal, precum cultivarea conștiinței naționale, buna organizare și solidaritatea dintre preoți, prezența lor în zone importante care frământau societatea românească și rolul acestora în  sânul poporului român ca întreg.

Preoții din Ardeal, aveau o autoritate puternică în popor, dobândită în urma implicării lor concrete în rezolvarea nevoilor reale ale credincioșilor români ortodocși pe care îi păstoreau cu multă responsabilitate.

Regimul comunist, a făcut tot posibilul să distrugă și să compromită această solidaritate dintre preoți și credincioși, să surmineze încrederea și comunicarea dintre oameni.

În zilele noastre, se simte nevoia de a crea în parohiile noastre, o atmosferă parohială nouă! Să redescoperim darul de a ne îmbrățișa, de a ne interesa unul de altul, de a ne simți ca o familie. Să nu abandonăm curajul de a înfrunta provocările vremii în care ne este dat să trăim!

Prelegerea Părintelui Profesor, a creat între preoții auditori luări de opinii, și vii discuții pe tema abordată.

În încheiere, Părintele Protopop Ioan Coșa, a mulțumit Părintelui Profesor Dorin Oancea pentru incursiunea în viața preoțimii de altădată, pentru lecția de spiritualitate și de noblețe sufletească a sfinției sale, adresând îndemnul de a ne ridica la nivelul de slijitori vii ai Duhului Sfânt în Biserica noastră. Totodată, Părintele Protopop a evidențiat nevoia de comuniune dintre preoți, nevoia de a ne cunoaște unul pe altul și de a accepta și pe celălalt de lângă noi.

Slavă lui Dumnezeu, pentru toate darurile Sale făcute nouă prin slujitorii Lui, datorită cărora, această zi a fost una minunată și va rămâne de neuitat!

 

 

Pr. Secretar Mihail Borza