Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril I

Asociaţia ,,Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril’’- Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril I

Paroh PC Pr. Şebu Gheorghe

Denumirea unităţii de asistenţă socială/ a proiectului:

Asociaţia ,,Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril’’ Sibiu (A.S.S.A.M.G.S.)

Obiectiv:

Obiectivul fundamental al constituirii Asociaţiei constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru furnizarea de servicii sociale primare, specializate şi consiliere spirituală, în vederea prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială în lipsa unui suport acordat de familie.

Asociaţia ,,Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril’’ este acreditată din iulie 2010 să furnizeze în cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE PRIMARE următoarele tipuri de servicii:

 • identificare şi evaluare;
 • informare în domeniu;
 • orientare;
 • consiliere socială;
 • suport şi acompaniament;
 • dinamizarea grupurilor şi comunităţilor;
 • promovare şi cooperare socială;
 • alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate;

Categoria de beneficiari:

 • persoane vârstnice, fără aparţinători, lipsite de mijloace materiale şi financiare;
 • familii cu copii cu situaţie materială precară;
 • persoane singure, cu afecţiuni medicale, lipsite de sprijin şi /sau venituri;
 • persoane cu handicap;
 • persoane afectate de violenţa în familie;
 • persoane fără adăpost;
 • persoane cu boli incurabile;
 • persoane dependente de consum de alcool, droguri, alte subsatanţe toxice
 • alte cazuri în care se solicită sprijin de urgenţă, iar cererea este justificată prin actele doveditoare care o însoţesc.

Centrul de Zi pentru copii cu următoarele servicii:

 • găzduire pe timp zi
 • educare ;
 • socializare şi petrecere a timpului liber;
 • consiliere socială şi psihologică pentru copil şi familie;
 • informare în domeniu;
 • servicii de asigurare a hranei;
 • reintegrare în comunitate;
 • suport emoţional;

Categoria şi numărul de beneficiari: 17 elevi cu vârste cuprinse între 6-14 ani care beneficiază pe lângă servicile amintite mai sus şi de meditaţii la temele pentru acasă.

Resurse umane implicate:

Preşedinte Asociaţie; Asistent social 1; Preot; Contabil 1; Voluntari de la diverse facultăţi (Fac. de Teologie Andrei Şaguna Sibiu, Fac. Litere Sibiu, Fac. Psihologie şi Asistenţă Socială);

Surse de finanţare:

Fonduri proprii

Alte surse